Výsledek hledání (23)

jiří základní
V souladu s učebními osnovami doplňuje tato publikace učebnice matematiky. Obsahuje základy kótování, promítání na dvě navzájem kolmé průmětny a volné

4,29 US$
Prometheus | Automatický import Knihy Dobrovsky | Knihy
Monografie pracovníků katedry tělesné výchovy UK PedF v Praze je určena primárně učitelům (nejen na 2. stupni ZŠ) a pregraduálním studentům na pedagog

19,85 US$
Učebnice je pátou, předposlední částí řady učebnic fyziky pro základní školu. Má schvalovací doložku a věnuje se základním druhům energie na úrovni př

6,91 US$
Kniha: Fyzika 5 pro základní školu RVP -- Energie; Autor: Tesař Jiří; Učebnice je pátou, předposlední částí řady učebnic fyziky pro základní školu. Má

4,98 US$
Kniha: Tělesná výchova na 2. stupni základní školy; Autor: Hrabinec Jiří; Monografie pracovníků katedry tělesné výchovy UK PedF v Praze je určena prim

13,43 US$
Karolinum | Automatický import Knihy.ABZ.cz | Knihy
Kniha: MS WORD pro základní školy; Autor: Tomáš, Šimek JIří, Vacek;

6,08 US$
COMPUTER PRESS | Automatický import Knihy.ABZ.cz | Knihy
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vy

8,68 US$
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vy

8,57 US$
Učebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vy

8,68 US$
Příručka je pátou, předposlední částí řady metodických pokynů fyziky pro základní školu. Má schvalovací doložku a věnuje se základním druhům energie n

8,40 US$