NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
DE
 

Titleist TSi3 Fairway Wood Right Hand Stiff Tensei Blue 65 15

Hersteller Titleist
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Für Spieler, die eine unglaubliche Geschwindigkeit mit präziserer Flugsteuerung wünschen. Verfügt über eine neue SureFit CG Track-Technologie für erweiterte CG-Einstellbarkeit und den neuen Active Recoil Channel 4.0 für einen konstant höheren und schnelleren Start. MERKMALE UND VORTEILE Leistungsoptimierte Einstellbarkeit TSi3-Fairways verfügen über eine neue SureFit CG-Track-Technologie, die drei einzigartige Positionen bietet, um die CG des Schlägerkopfs anzupassen und den Ballflug mit Neutral-, Fade- oder Draw-Flug zu optimieren. Ausgewählte Wellen Die Auswahl der vorgestellten Wellen wurde zusammengestellt, um vier erstklassige Optionen für jede Schwunggeschwindigkeit und Profilpräferenz anzubieten. Premium Wellen Mit der Einfü hrung von TSi wird eine zusätzliche Auswahl an Tour-bewährten Wellen von Graphite Design vorgestellt. Aktiver Rückstoßkanal Ein leichteres, verfeinertes ARC 4.0 richtet die CG-Platzierung perfekt aus, um eine größere Gesichtsflexibilität und schnellere Ballgeschwindigkeiten zu erzielen, insbesondere im Gesicht. Optimierte Gewichtsverteilung Eine ultradünne Krone und eine variable Gesichtsdicke sorgen dafür, dass der Schwerpunkt für einen höheren Start und einen geringeren Spin niedrig ist, wodurch eine leistungsstarke Kombination aus Geschwindigkeit und Stabilität entsteht. Einstellbar: Ja Altersstufe: Erwachsene Hergestellt in: China Händigkeit: Rechte Hand Flex: Stiff Geschlecht: Herren Loft: 15° Shaft Modell: Tensei Blue 65 Mehr

Günstigstes Produkt

323,21 € | muziker.ro
Haben Sie ein besseres Produkt in Ihrem Shop?

Verfügbar in

Verfügbar in anderen Ländern

Was Geschäfte sagen

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Pentru jucătorii care doresc o viteză incredibilă cu un control de zbor mai precis. Dispune de o nouă tehnologie SureFit CG Track pentru reglabilitatea avansată a CG și de noul Active Recoil Channel 4.0 pentru a produce o lansare constant mai mare și mai rapidă. CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE Reglabilitate ajustată la performanță Căile navigabile TSi3 prezintă o nouă tehnologie SureFit CG, care oferă trei poziții unice pentru a regla capul clubului CG pentru a regla fin zborul mingii cu zbor neutru, decolorat sau extras. Arborii recomandati Selecția de arbori recomandată a fost asamblată pentru a oferi patru opțiuni de clasă mondială pentru fiecare preferință de viteză de swing și profil. Arbori premium Lansarea TSi introduce o selecție suplimentară de arbori dovediți de Tour de la Graphite Design. Canal de recul activ Un ARC 4.0 mai ușor și mai rafinat aliniază perfect plasarea CG pentru a oferi o flexibilitate mai mare a feței și viteze mai mari ale mingilor, în special la nivelul feței. Distribuție optimizată a greutății O coroană ultra-subțire și o grosime variabilă a feței se combină pentru a reduce CG-ul pentru o lansare mai mare și o rotire mai mică, creând o combinație puternică de viteză și stabilitate. Ajustabilitate: Da Grupă de vârstă: Adulţi Ţara de fabricaţie: China Mână preferată: Mâna dreaptă Flex: Rigid Gen: Bărbaţi Loft: 15° Model de shaft: Tensei Blue 65

muziker.sk
Pre hráčov, ktorí túžia po neuveriteľnej rýchlosti s presnejším riadením letu. Zahŕňa technológiu SureFit CG Track pre pokročilú nastaviteľnosť CG a Active Recoil Channel 4.0, ktorý umožňuje trvale vyššie a rýchlejšie spustenie.   VLASTNOSTI A VÝHODY   Výkonovo ladená nastaviteľnosť TSi3 sú vybavené technológiou SureFit CG, ktorá ponúka tri jedinečné polohy pre nastavenie CG, aby doladila let loptičky.   Najlepší shaft Zostavený tak, aby ponúkol štyri možnosti svetovej úrovne pre každú rýchlosť švihu a preferenciu profilu.   Premiový shaft Výber osvedčený spoločnosťou Graphite Design.   Aktívny spätný chod Ľahší ARC 4.0 dokonale zarovnáva umiestnenie CG, aby poskytoval väčšiu flexibilitu tváre a vyššiu rýchlosť loptičiek.   Optimalizované rozloženie hmotnosti Kombinácia ultratenkej korunky a variabilnej hrúbky tváre vedie k nízkemu CG a vytvára silnú kombináciu rýchlosti a stability. Nastaviteľnosť: Áno Veková skupina: Dospelý Krajina pôvodu: Čína Preferovaná ruka: Pravá ruka Flex: Stiff Pohlavie: Muži Loft: 15° Model shaftu: Tensei Blue 65

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Pour les joueurs qui souhaitent une vitesse incroyable avec un contrôle de vol plus précis. Comprend une nouvelle technologie SureFit CG Track pour un réglage avancé du CG et le nouveau canal de recul actif 4.0 pour produire un lancement toujours plus élevé et plus rapide. CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Ajustabilité optimisée pour les performances Les fairways TSi3 disposent d'une nouvelle technologie de piste SureFit CG, offrant trois positions uniques pour ajuster le CG de la tête du club pour affiner le vol de la balle avec un vol neutre, de fondu ou de tirage. Arbres en vedette La sélection d'arbres en vedette a été assemblée pour offrir quatre options de classe mondiale pour chaque vitesse de rotation et chaque préférence de profil. Arbres Premium Le lancement de TSi introduit une sélection supplémentaire d'arbres éprouvés sur le Tour de Graphite Design. Canal de recul actif Un ARC 4.0 plus léger et plus raffiné aligne parfaitement le placement du CG pour offrir une plus grande flexibilité de la face et des vitesses de balle plus rapides, particulièrement faibles sur la face. Répartition du poids optimisée Une couronne ultra-mince et une épaisseur de face variable se combinent pour entraîner le CG bas pour un lancement plus élevé et une rotation plus faible, créant une puissante combinaison de vitesse et de stabilité. Ajustabilité: Oui Tranche d'âge: Adulte Fabriquée au: Chine Manualité: Main droite Flex: Stiff Sexe: Homme Loft: 15° Modèle de shaft: Tensei Blue 65

muziker.es
For players who desire incredible speed with more precise flight control. Features a new SureFit CG Track Technology for advanced CG adjustability and the new Active Recoil Channel 4.0 to produce a consistently higher, faster launch.   FEATURES & BENEFITS   Performance-Tuned Adjustability TSi3 fairways feature a new SureFit CG track technology, offering three unique positions to adjust club head CG to fine-tune ball flight with neutral, fade or draw flight.   Featured Shafts Featured Shaft selection has been assembled to offer four world-class options for every swing speed and profile preference.   Premium Shafts The launch of TSi introduces an additional selection of Tour-proven shafts from Graphite Design.   Active Recoil Channel A lighter, more refined ARC 4.0 perfectly aligns CG placement to deliver greater face flexibility and faster balls speeds, especially low on the face.    Optimized Weight Distribution An ultra-thin crown and variable face thickness combine to drive the CG low for higher launch and lower spin, creating a powerful combination of speed and stability. Adjustability: Yes Age Group: Adult Made in: China Handedness: Right Handed Flex: Stiff Gender: Male Loft: 15° Shaft Model: Tensei Blue 65

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:Per i giocatori che desiderano una velocità incredibile con un controllo del volo più preciso. Presenta una nuova tecnologia SureFit CG Track per una regolazione avanzata del CG e il nuovo Active Recoil Channel 4.0 per produrre un lancio costantemente più alto e più veloce. CARATTERISTICHE E BENEFICI Regolazione ottimizzata per le prestazioni I fairway TSi3 sono dotati di una nuova tecnologia di tracciamento SureFit CG, che offre tre posizioni uniche per regolare il CG della testa del bastone per mettere a punto il volo della palla con volo neutro, dissolvenza o pareggio. Alberi in primo piano La selezione degli alberi in primo piano è stata assemblata per offrire quattro opzioni di livello mondiale per ogni velocità di oscillazione e preferenza di profilo. Alberi Premium Il lancio di TSi introduce un'ulteriore selezione di alberi collaudati Tour di Graphite Design. Canale di rinculo attivo Un ARC 4.0 più leggero e più raffinato allinea perfettamente il posizionamento del CG per offrire una maggiore flessibilità del viso e velocità delle palline più elevate, soprattutto sul viso. Distribuzione del peso ottimizzata Una corona ultrasottile e uno spessore della faccia variabile si combinano per guidare il CG basso per un lancio più elevato e una rotazione ridotta, creando una potente combinazione di velocità e stabilità. Regolabilità: Sì Fascia di età: Adulto Paese di produzione: Cina Mano preferita: Mano destra Flex: Stiff Genere: Maschile Loft: 15° Modello del shaft: Tensei Blue 65

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Für Spieler, die eine unglaubliche Geschwindigkeit mit präziserer Flugsteuerung wünschen. Verfügt über eine neue SureFit CG Track-Technologie für erweiterte CG-Einstellbarkeit und den neuen Active Recoil Channel 4.0 für einen konstant höheren und schnelleren Start. MERKMALE UND VORTEILE Leistungsoptimierte Einstellbarkeit TSi3-Fairways verfügen über eine neue SureFit CG-Track-Technologie, die drei einzigartige Positionen bietet, um die CG des Schlägerkopfs anzupassen und den Ballflug mit Neutral-, Fade- oder Draw-Flug zu optimieren. Ausgewählte Wellen Die Auswahl der vorgestellten Wellen wurde zusammengestellt, um vier erstklassige Optionen für jede Schwunggeschwindigkeit und Profilpräferenz anzubieten. Premium Wellen Mit der Einführung von TSi wird eine zusätzliche Auswahl an Tour-bewährten Wellen von Graphite Design vorgestellt. Aktiver Rückstoßkanal Ein leichteres, verfeinertes ARC 4.0 richtet die CG-Platzierung perfekt aus, um eine größere Gesichtsflexibilität und schnellere Ballgeschwindigkeiten zu erzielen, insbesondere im Gesicht. Optimierte Gewichtsverteilung Eine ultradünne Krone und eine variable Gesichtsdicke sorgen dafür, dass der Schwerpunkt für einen höheren Start und einen geringeren Spin niedrig ist, wodurch eine leistungsstarke Kombination aus Geschwindigkeit und Stabilität entsteht. Einstellbar: Ja Altersstufe: Erwachsene Hergestellt in: China Händigkeit: Rechte Hand Flex: Stiff Geschlecht: Herren Loft: 15° Shaft Modell: Tensei Blue 65

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Dla graczy, którzy pragną niesamowitej prędkości z bardziej precyzyjnym sterowaniem lotem. Zawiera nową technologię SureFit CG Track zapewniającą zaawansowaną regulację CG oraz nowy Active Recoil Channel 4.0, który zapewnia konsekwentnie wyższe i szybsze uruchomienie. CECHY I ZALETY Możliwość dostosowania do wydajności Tory wodne TSi3 są wyposażone w nową technologię torów SureFit CG, oferującą trzy unikalne pozycje do regulacji CG główki kija, aby precyzyjnie dostroić lot piłki z lotem neutralnym, zanikania lub ciągnięcia. Polecane wały Wybrany wybór wałków został tak dobrany, aby zaoferować cztery światowej klasy opcje dla każdej prędkości obrotu i preferencji profilu. Wały Premium Wprowadzenie TSi wprowadza dodatkowy wybór sprawdzonych przez Tour wałów firmy Graphite Design. Aktywny kanał odrzutu Lżejszy, bardziej wyrafinowany ARC 4.0 doskonale wyrównuje położenie CG, aby zapewnić większą elastyczność twarzy i większą prędkość piłek, szczególnie nisko na twarzy. Zoptymalizowany rozkład masy Ultracienka korona i zmienna grubość czoła łączą się, aby obniżyć CG dla wyższego startu i niższego wirowania, tworząc potężną kombinację prędkości i stabilności. Możliwość dostosowania: Tak Grupa wiekowa: Dorosły Kraj pochodzenia: Chiny Preferowana ręka: Prawa ręka Flex: Stiff Płeć: Męski Loft: 15° Model shaftu: Tensei Blue 65

muziker.cz
Pro hráče, kteří touží po neuvěřitelné rychlosti s přesnějším řízením letu. Zahrnuje technologii SureFit CG Track pro pokročilou nastavitelnost CG a Active Recoil Channel 4.0, který umožňuje trvale vyšší a rychlejší spuštění.   VLASTNOSTI A VÝHODY   Výkonově laděná nastavitelnost TSi3 jsou vybaveny technologií SureFit CG, která nabízí tři jedinečné polohy pro nastavení CG, aby doladila let míčku.   Nejlepší shaft Sestaven tak, aby nabídl čtyři možnosti světové úrovně pro každou rychlost švihu a preferenci profilu.   Prémiový shaft Výběr osvědčený společností Graphite Design.   Aktivní zpětný chod Lehčí ARC 4.0 dokonale zarovnává umístění CG, aby poskytoval větší flexibilitu obličeje a vyšší rychlost míčků.   Optimalizované rozložení hmotnosti Kombinace ultratenké korunky a variabilní tloušťky obličeje vede k nízkému CG a vytváří silnou kombinaci rychlosti a stability. Nastavitelnost: Ano Věková skupina: Dospělý Země původu: Čína Preferovaná ruka: Pravá ruka Flex: Stiff Pohlaví: Pánské Loft: 15° Model shaftu: Tensei Blue 65

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:Olyan játékosok számára, akik hihetetlen sebességre vágynak, pontosabb repülésirányítással. Ez magában foglalja a SureFit CG Track technológiát a fejlett CG konfigurálhatóságért és az Active Recoil Channel 4.0-t, amely folyamatosan magasabb és gyorsabb indítást tesz lehetővé. TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK Teljesítményre hangolt állíthatóság A TSi3 SureFit CG technológiával van felszerelve, amely három egyedi CG beállítási pozíciót kínál a labda repülésének finomhangolásához. A legjobb tengely Úgy tervezték, hogy négy világszínvonalú lehetőséget kínáljon minden lengési sebességhez és profil-preferenciához. Prémium tengely A választékot a Graphite Design bizonyítja. Aktív hátramenet Az öngyújtó ARC 4.0 tökéletesen összehangolja a CG elhelyezkedését, hogy nagyobb arc rugalmasságot és nagyobb labda sebességet biztosítson. Optimalizált súlyelosztás Az ultravékony korona és a változó arcvastagság kombinációja alacsony CG-hez vezet, és a sebesség és a stabilitás erős kombinációját hozza létre. Állíthatóság: Igen Korcsoport: Felnőtt Gyártás országa: Kína Preferált kéz: Jobbkezes Flex: Stiff Nem: Férfi Loft: 15° Shaft modell: Tensei Blue 65