NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
DE
   
Ideen
 
Was ist untergegangen

Schuberth C3 Pro Sestante Red M Helm

Hersteller Schuberth
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Hochwertige Materialien. bedienerfreundliche Funktionen durchdacht. Gründlich getestet - zu Ihrer Sicherheit. Technisches Fachwissen und jahrelange Erfahrung machen den C3 Pro zum funktionalen Wunder, das er ist. PASST PERFEKT. PASST SICHER. Der Motorradhelm entspricht der Prüfnorm ECE R 22.05 und kann daher europaweit eingesetzt werden. HIGH-TECH IN SICHERHEITSBEDINGUNGEN: DIE HELM-MUSCHEL Die spezielle SCHUBERTH Helmschalentechnologie ermöglicht die Kombination von geringem Gewicht und optimaler Stabilität. Glasfaser mit einem speziellen Harz wird unter hoher Temperatur und hohem Druck in die Form einer extrem hochfesten Helmschale gepresst. Eine mehrteilige Konstruktion der Innenschale ermöglicht eine höhere Kraftaufnahme und er höht die Sicherheit. FÜR EINEN KÜHLEN KOPF: DAS INNERE FUTTER Das Innenfutter ist so konstruiert, dass der Helm sicher und angenehm zu tragen ist. COOLMAX® Textilien werden intelligent auf der Innenseite des Helms eingesetzt, um ein optimales Klima zu schaffen. Interpower®-Beschichtungen transportieren Feuchtigkeit effizient und sorgen so für zusätzliche Kühlung für den Helmträger. Natürlich ist das Innenfutter Öko-Tex 100 zertifiziert, kann entfernt werden und ist waschbar. PRÄZIS UND SICHER: DAS MICRO-LOCK RATCHET LOCK Das Ratschenschloss ermöglicht es, den Kinnriemen bei jedem Aufsetzen des Motorradhelms einfach und ideal an Ihren Kopf anzupassen. Die Länge des Kinnriemens kann auf beiden Seiten eingestellt werden. VISION UND KLARE ANSICHT: Das Visier besteht aus kratzfestem Polycarbonat, das im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Das durchsichtige Visier wird als optische Klasse 1 eingestuft. Das Wechseln ist ein Kinderspiel, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind. Antifog-fähig: Garantiert kein Nebel durch das Doppelbild-Prinzip. WISSENSCHAFT AUS DEM WINDTUNNEL: AERODYNAMIK Die spezielle Formgebung der Helmschale und des aerodynamischen Spoilers wurde im Windkanal SCHUBERTH entwickelt. Das Ergebnis: ein deutlich verbesserter Anpressdruck, kein Auftrieb, Richtungsstabilität und kein Buffeting. All dies sorgt für entspanntes und sicheres Fahren - auch bei höheren Geschwindigkeiten. Registrieren Sie hier Ihren SCHUBERTH Motorradhelm und erhalten Sie vom Hersteller eine Standardgarantie von 5 Jahren https://www.schuberth.com/de/products/motorbikes/warranty-registration.html ECE-Zulassung: ECE 22.05 Farbe laut Hersteller: Sestante Red Farbe: Schwarz Farbe: Weiß Farbe: Grau Farbe: Rot Hergestellt in: Deutschland Entworfen in: Deutschland Verschluss mit Rückhaltesystem: Micrometric Geschlecht: Herren Geschlecht: Damen Hauptvisier: Helme werden mit einem klaren Visier geliefert Material: S.T.R.O.N.G. Faser Größe der Außenhülle: 2 Pinlock: Bereit Vorbereitet für das In Mehr

Günstigstes Produkt

521,71 € | muziker.ro | In stock
Haben Sie ein besseres Produkt in Ihrem Shop?

Verfügbar in

Verfügbar in anderen Ländern

Produktpreisverlauf


Was Geschäfte sagen

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Materiale de înaltă calitate. gândit prin funcții prietenoase cu operatorii. Testat temeinic - pentru siguranța dumneavoastră. cunoștințele tehnice aprofundate și ani de experiență transformă C3 Pro în minunea funcțională care este. Se potrivește perfect. SE ADAPTĂ SIGUR. Casca pentru motociclete este în conformitate cu standardul de testare ECE R 22.05 și, prin urmare, poate fi utilizată în toată Europa. DE înaltă tehnologie în ceea ce privește siguranța: coaja de cască Tehnologia specială a căștii de cască SCHUBERTH permite combinarea greutății reduse cu stabilitatea optimă. Fibra de sticlă cu o rășină specială este presată sub forma unei învelișuri de cască extrem de rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată. O construcție multipartă a carcasei interioare permite o absorbție mai mare a forței și crește siguranța. PENTRU UN CAP RĂCIT: CAPĂTURA INTERIOARĂ Căptușeala interioară este construită astfel încât casca să fie sigură și confortabilă de purtat. Textile COOLMAX® sunt utilizate inteligent în interiorul căștii pentru a crea un climat optim. Acoperirile Interpower® transportă umezeala eficient și cu aceasta creează o răcire suplimentară pentru purtătorul căștii. Desigur că căptușeala interioară este certificată Öko-Tex 100 poate fi îndepărtată și se poate spăla. PRECIS ȘI SIGUR: MICRO-LOCK BLOCUL CU RATCHET Blocarea cu clichet face posibilă ajustarea simplă și ideală a curelei de bărbie la cap de fiecare dată când puneți casca motocicletei. Lungimea curelei pentru bărbie poate fi reglată pe ambele părți. VIZIUNE ȘI VEDERE CLARĂ: Viziera este fabricată din policarbonat rezistent la zgârieturi, fabricat în procesul de turnare prin injecție. Vizorul clar este clasificat drept clasa optică 1. Schimbarea este jocul real al copiilor, fără a fi necesare instrumente. Gata antifog: garantat nici o ceață datorită principiului ecranului dublu. ȘTIINȚA DIN TUNELUL EOLIAN: AERODINAMICĂ Modelarea specială a carcasei căștii și a spoilerului aerodinamic au fost dezvoltate în tunelul de vânt SCHUBERTH. Rezultatul: o presiune de contact clar îmbunătățită, fără ridicare, stabilitate direcțională și fără tamponare. Toate acestea asigură o conducere relaxată și sigură - chiar și la viteze mai mari. Înregistrați-vă casca de motocicletă SCHUBERTH aici și primiți o garanție standard de 5 ani de la producător https://www.schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html Aprobare: ECE 22.05 Culoare conform producătorului: Sestante Red Culoare: Negru Culoare: Alb Culoare: Gri Culoare: Roșu Ţara de fabricaţie: Germania Proiectat în: Germania Sistem de retenție a închiderii: Micrometric Gen: Bărbaţi Gen: Femei Vizor principal: Casca va livrat cu un vizor clar Material: Fibră S.T.R.O.N.G. Dimensiunea învelișului exterior: 2 Vizor PinLock: Gata pentru Pinlock Pregătit pentru Intercom: Da Interior amovibil: Da Serie: C3 Pro Mărime: M Parasolar: Da Ventilație: Da Greutate: 1.570 g ± 50 g Grupă de vârstă: Adulţi

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:Materiali di alta qualità. pensato attraverso funzioni user friendly. Testato accuratamente - per la tua sicurezza. la conoscenza tecnica approfondita e gli anni di esperienza trasformano il C3 Pro nella meraviglia funzionale che è. SI ADATTA PERFETTAMENTE. SI ADATTA IN MODO SICURO. Il casco per motociclette è conforme allo standard di prova ECE R 22.05 e può quindi essere utilizzato in tutta Europa. HIGH-TECH IN TERMINI DI SICUREZZA: IL GUSCIO DEL CASCO La speciale tecnologia della calotta del casco SCHUBERTH consente di combinare un peso ridotto con una stabilità ottimale. La fibra di vetro con una resina speciale viene pressata nella forma di una calotta del casco estremamente resistente ad alta temperatura e alta pressione. Una costruzione in più parti della calotta interna consente un maggiore assorbimento della forza e aumenta la sicurezza. PER UNA TESTA FREDDA: IL RIVESTIMENTO INTERNO Il rivestimento interno è costruito in modo che il casco sia sicuro e comodo da indossare. I tessuti COOLMAX® vengono utilizzati in modo intelligente all'interno del casco per creare un clima ottimale. I rivestimenti Interpower® trasportano l'umidità in modo efficiente e con essa creano ulteriore raffreddamento per chi indossa il casco. Ovviamente il rivestimento interno è certificato Öko-Tex 100, può essere rimosso ed è lavabile. PRECISO E SICURO: LA SERRATURA A CRICCHETTO MICRO-LOCK Il blocco a cricchetto consente di regolare in modo semplice e ideale il sottogola alla testa ogni volta che si indossa il casco da motociclista. La lunghezza del sottogola può essere regolata su entrambi i lati. VISIONE E VISTA CHIARA: La visiera è realizzata in policarbonato antigraffio, prodotto con processo di stampaggio a iniezione. La visiera trasparente è classificata come classe ottica 1. Cambiare è un vero gioco da ragazzi senza bisogno di attrezzi. Antifog ready: Garantita assenza di nebbia grazie al principio del doppio schermo. LA SCIENZA DALLA GALLERIA DEL VENTO: AERODINAMICA La forma speciale della calotta del casco e lo spoiler aerodinamico sono stati sviluppati nella galleria del vento SCHUBERTH. Il risultato: una pressione di contatto chiaramente migliorata, nessun sollevamento, stabilità direzionale e nessun colpo. Tutto ciò garantisce una guida rilassata e sicura, anche a velocità più elevate. Registra qui il tuo casco da moto SCHUBERTH e ricevi una garanzia standard di 5 anni dal produttore https://www.schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html Omologato: ECE 22.05 Colore secondo il produttore: Sestante Red Colore: Nero Colore: Bianco Colore: Grigio Colore: Rosso Paese di produzione: Germania Progettato in: Germania Sistema di ritenzione di chiusura: Micrometric Genere: Maschile Genere: Femminile Visiera principale: Caschi sarà consegnato con una visiera chiara Materiale: S.T.R.O.N.G. fibra Dimensione di calotta: 2 Pinlock: Preparazione Preparato per Intercom: Sì Interno rimovibile: Sì Serie: C3 Pro Taglia: M Parasole: Sì Ventilazione: Sì Peso: 1.570 g ± 50 g Fascia di età: Adulto

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Matériaux de haute qualité. pensé à travers des fonctions conviviales pour l'opérateur. Testé minutieusement - pour votre sécurité. Des connaissances techniques approfondies et des années d'expérience font du C3 Pro la merveille fonctionnelle qu'il est. S'adapte parfaitement. S'ADAPTE EN TOUTE SÉCURITÉ. Le casque de moto est conforme à la norme d'essai ECE R 22.05 et peut donc être utilisé dans toute l'Europe. HIGH-TECH EN TERMES DE SÉCURITÉ: LA COQUE DU CASQUE La technologie spéciale de coque de casque SCHUBERTH permet de combiner un faible poids avec une stabilité optimale. La fibre de verre avec une résine spéciale est pressée sous la forme d'une coque de casque extrêmement résistante à haute température et haute pression. Une construction en plusieurs parties de la coque intérieure permet une absorption de force plus élevée et augmente la sécurité. POUR UNE TÊTE FRAÎCHE: LA DOUBLURE INTÉRIEURE La doublure intérieure est conçue de manière à ce que le casque soit sûr et confortable à porter. Les textiles COOLMAX® sont utilisés intelligemment à l'intérieur du casque pour créer un climat optimal. Les revêtements Interpower® transportent efficacement l'humidité et créent ainsi un refroidissement supplémentaire pour le porteur du casque. Bien sûr, la doublure intérieure est certifiée Öko-Tex 100 peut être enlevée et lavable. PRÉCIS ET SÉCURISÉ: LE VERROU À CLIQUET MICRO-LOCK La serrure à cliquet permet d'ajuster simplement et idéalement la mentonnière à votre tête à chaque fois que vous mettez le casque de moto. La longueur de la jugulaire peut être ajustée des deux côtés. VISION ET VUE CLAIRE: La visière est en polycarbonate anti-rayures, fabriqué selon le processus de moulage par injection. La visière transparente est classée en classe optique 1. Le changement est un véritable jeu d'enfant sans aucun outil. Anti-buée prêt: garanti sans buée grâce au principe du double écran. SCIENCE DU TUNNEL DU VENT: AÉRODYNAMIQUE La forme spéciale de la coque du casque et le becquet aérodynamique ont été développés dans la soufflerie SCHUBERTH. Le résultat: une pression de contact nettement améliorée, aucune portance, une stabilité directionnelle et aucun tremblement. Tout cela permet une conduite détendue et sûre, même à des vitesses plus élevées. Enregistrez votre casque de moto SCHUBERTH ici et recevez une garantie standard de 5 ans du fabricant https://www.schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html Approbation: ECE 22.05 Couleur selon fabricant: Sestante Red Couleur: Noir Couleur: Blanc Couleur: Gris Couleur: Rouge Fabriquée au: Allemagne Conçu en: Allemagne Système de rétention de fermeture: Micrométrique Sexe: Homme Sexe: Femme Visière principale: Les casques seront livrés avec une visière transparente Matière: S.T.R.O.N.G. fibre Taille de coque extérieure: 2 Pinlock: Prêt Préparé pour l'Intercom: Oui Intérieur amovible: Oui Série: C3 Pro Taille: M Pare-soleil: Oui Ventilation: Oui Poids: 1.570 g ± 50 g Tranche d'âge: Adulte

muziker.sk
Vysoko kvalitné materiály. Premyslené funkcie s jednoduchým ovládaním. Dôkladne otestované - pre vašu bezpečnosť. Technické znalosti a dlhoročné skúsenosti robia z modelu C3 Pro funkčný zázrak. BEZPEČNOSŤPrilba na motocykel je v súlade s normou ECE R 22.05, a preto ju možno používať v celej Európe. HIGH-TECH PRILBAŠpeciálna technológia plášťa prilby SCHUBERTH umožňuje kombinovať nízku hmotnosť s optimálnou stabilitou. Sklolaminát so špeciálnou živicou je za vysokej teploty a vysokého tlaku lisovaný do tvaru plášťa prilby s mimoriadne vysokou pevnosťou. Viacdielna konštrukcia vnútorného plášťa zvyšuje bezpečnosť. VNÚTORNÁ PODŠÍVKAVnútorná výstelka je skonštruovaná tak, aby bola prilba bezpečná a pohodlná na nosenie. Textílie COOLMAX® sa používajú na vnútornej strane prilby, aby vytvorila optimálnu klímu. Interpower® efektívne prenáša vlhkosť a vytvára tak dodatočnú ventiláciu. Samozrejmosťou je vnútorná výstelka s certifikátom Öko-Tex 100, ktorá je odstrániteľná a umývateľná. ZAPÍNANIE MICRO-LOCKUmožňuje jednoduché a ideálne individuálne prispôsobenie podbradného remienka vašej hlave pri každom nasadení motorkárskej prilby. Dĺžka remienka na bradu je nastaviteľná z oboch strán. ČISTÝ VÝHĽAD:Priezor z polykarbonátu odolného proti poškriabaniu je vyrobený procesom vstrekovania do formy. Číry zorník je klasifikovaný ako optická trieda 1. Takisto má ochranu proti zahmlievaniu vďaka princípu dvojitej clony. TU si zaregistrujte svoju novú prilbu SCHUBERTH a získajte tak štandardnú 5-ročnú záruku od výrobcu https://www.schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html Homologizácia: ECE 22.05 Farba podľa výrobcu: Sestante Red Farba: Čierna Farba: Biela Farba: Šedá Farba: Červená Krajina pôvodu: Nemecko Navrhnuté v: Nemecko Systém upínania: Micrometric Pohlavie: Muži Pohlavie: Ženy Hlavný priezor: Prilby sú dodávané s priehľadným priezorom Materiál: S.T.R.O.N.G. vlákno Veľkosti vonkajšej škrupiny: 2 Pinlock: Príprava Príprava pre Intercom: Áno Odnímateľný interiér: Áno Séria: C3 Pro Veľkosť: M Slnečná clona: Áno Vetranie: Áno Hmotnosť: 1.570 g ± 50 g Veková skupina: Dospelý

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Hochwertige Materialien. bedienerfreundliche Funktionen durchdacht. Gründlich getestet - zu Ihrer Sicherheit. Technisches Fachwissen und jahrelange Erfahrung machen den C3 Pro zum funktionalen Wunder, das er ist. PASST PERFEKT. PASST SICHER. Der Motorradhelm entspricht der Prüfnorm ECE R 22.05 und kann daher europaweit eingesetzt werden. HIGH-TECH IN SICHERHEITSBEDINGUNGEN: DIE HELM-MUSCHEL Die spezielle SCHUBERTH Helmschalentechnologie ermöglicht die Kombination von geringem Gewicht und optimaler Stabilität. Glasfaser mit einem speziellen Harz wird unter hoher Temperatur und hohem Druck in die Form einer extrem hochfesten Helmschale gepresst. Eine mehrteilige Konstruktion der Innenschale ermöglicht eine höhere Kraftaufnahme und erhöht die Sicherheit. FÜR EINEN KÜHLEN KOPF: DAS INNERE FUTTER Das Innenfutter ist so konstruiert, dass der Helm sicher und angenehm zu tragen ist. COOLMAX® Textilien werden intelligent auf der Innenseite des Helms eingesetzt, um ein optimales Klima zu schaffen. Interpower®-Beschichtungen transportieren Feuchtigkeit effizient und sorgen so für zusätzliche Kühlung für den Helmträger. Natürlich ist das Innenfutter Öko-Tex 100 zertifiziert, kann entfernt werden und ist waschbar. PRÄZIS UND SICHER: DAS MICRO-LOCK RATCHET LOCK Das Ratschenschloss ermöglicht es, den Kinnriemen bei jedem Aufsetzen des Motorradhelms einfach und ideal an Ihren Kopf anzupassen. Die Länge des Kinnriemens kann auf beiden Seiten eingestellt werden. VISION UND KLARE ANSICHT: Das Visier besteht aus kratzfestem Polycarbonat, das im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Das durchsichtige Visier wird als optische Klasse 1 eingestuft. Das Wechseln ist ein Kinderspiel, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind. Antifog-fähig: Garantiert kein Nebel durch das Doppelbild-Prinzip. WISSENSCHAFT AUS DEM WINDTUNNEL: AERODYNAMIK Die spezielle Formgebung der Helmschale und des aerodynamischen Spoilers wurde im Windkanal SCHUBERTH entwickelt. Das Ergebnis: ein deutlich verbesserter Anpressdruck, kein Auftrieb, Richtungsstabilität und kein Buffeting. All dies sorgt für entspanntes und sicheres Fahren - auch bei höheren Geschwindigkeiten. Registrieren Sie hier Ihren SCHUBERTH Motorradhelm und erhalten Sie vom Hersteller eine Standardgarantie von 5 Jahren https://www.schuberth.com/de/products/motorbikes/warranty-registration.html ECE-Zulassung: ECE 22.05 Farbe laut Hersteller: Sestante Red Farbe: Schwarz Farbe: Weiß Farbe: Grau Farbe: Rot Hergestellt in: Deutschland Entworfen in: Deutschland Verschluss mit Rückhaltesystem: Micrometric Geschlecht: Herren Geschlecht: Damen Hauptvisier: Helme werden mit einem klaren Visier geliefert Material: S.T.R.O.N.G. Faser Größe der Außenhülle: 2 Pinlock: Bereit Vorbereitet für das Intercom-Set: Ja Abnehmbarer Innenraum: Ja Serie: C3 Pro Größe: M Sonnenblende: Ja Belüftung: Ja Gewicht: 1.570 g ± 50 g Altersstufe: Erwachsene

muziker.es
High-quality materials. thought through operator friendly functions. Tested thoroughly - for your safety. technical in-depth knowledge and years of experience turn the C3 Pro into the functional wonder that it is. FITS PERFECTLY. FITS SAFELY.The motor cycle helmet is in accordance with the testing standard ECE R 22.05 and can therefore be used throughout Europe.  HIGH-TECH IN TERMS OF SAFETY: THE HELMET SHELLThe special SCHUBERTH helmet shell technology allows low weight to be combined with optimal stability. Fibreglass with a special resin is pressed into the shape of an extremely high strength helmet shell under high temperature and high pressure. A multipart construction of the inner shell enables higher force uptake and increases safety. FOR A COOL HEAD: THE INNER LININGThe inner lining is constructed so that the helmet is safe and comfortable to wear. COOLMAX® textiles are used intelligently on the inside of the helmet to create an optimal climate. Interpower® coatings transport moisture efficiently and with it create additional cooling for the wearer of the helmet. Of course the inner lining is Öko-Tex 100 certified can be removed and is washable. PRECISE AND SAFE: THE MICRO-LOCK RATCHET LOCKThe ratchet lock makes it possible to simply and ideally adjust the chin strap to your head every time you put on the motorcycle helmet. The length of the chin strap can be adjusted on both sides. VISION AND CLEAR VIEW:The visor is made from scratch-proof polycarbonate, manufactured in the injection moulding process. The clear visor is classed as optical class 1. Changing is real child’s play with no tools required. Antifog ready: Guaranteed no mist due to the double screen principle. SCIENCE FROM THE WIND TUNNEL: AERODYNAMICSThe special shaping of the helmet shell and the aerodynamic spoiler have been developed in the SCHUBERTH wind tunnel. The result: a clearly improved contact pressure, no lift, directional stability and no buffeting. All of that makes for relaxed and safe driving - even at higher speeds.   Register your SCHUBERTH motorcycle helmet here and receive a standard 5-year guarantee from the manufacturer https://www.schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html Certified: ECE 22.05 Original Colour by Producer: Sestante Red Colour: Black Colour: White Colour: Grey Colour: Red Made in: Germany Designed in: Germany Retention system: Micrometric Gender: Male Gender: Female Main Visor: Helmets will delivered with a clear visor Material: S.T.R.O.N.G. fibre Outer shell size: 2 Pinlock: Ready Ready to Intercom: Yes Removable Interior: Yes Series: C3 Pro Size: M Sun Visor: Yes Ventilation: Yes Weight: 1.570 g ± 50 g Age Group: Adult

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Wysokiej jakości materiały. przemyślane funkcje przyjazne dla operatora. Dokładnie przetestowane - dla Twojego bezpieczeństwa. Dogłębna wiedza techniczna i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że C3 Pro jest funkcjonalnym cudem, jakim jest. PASUJE IDEALNIE. PASUJE BEZPIECZNIE. Kask motocyklowy jest zgodny z normą testową ECE R 22.05 i dlatego może być używany w całej Europie. ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA: POWŁOKA KASKU Specjalna technologia skorupy hełmu SCHUBERTH umożliwia połączenie niskiej wagi z optymalną stabilnością. Włókno szklane ze specjalną żywicą jest wtłaczane w niezwykle wytrzymałą skorupę kasku pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. Wieloczęściowa konstrukcja skorupy wewnętrznej umożliwia przejmowanie większej siły i zwiększa bezpieczeństwo. DLA CHŁODNEJ GŁOWY: WEWNĘTRZNA PODSZEWKA Wewnętrzna wyściółka jest skonstruowana tak, aby kask był bezpieczny i wygodny w noszeniu. Tekstylia COOLMAX® są inteligentnie stosowane po wewnętrznej stronie kasku, aby stworzyć optymalny klimat. Powłoki Interpower® efektywnie transportują wilgoć, a wraz z nią zapewniają dodatkowe chłodzenie dla osoby noszącej kask. Oczywiście podszewka posiada certyfikat Öko-Tex 100, można ją zdjąć i można ją prać. PRECYZYJNY I BEZPIECZNY: BLOKADA MICRO-LOCK Zamek zapadkowy umożliwia proste i idealne dopasowanie paska podbródkowego do głowy za każdym razem, gdy zakładasz kask motocyklowy. Pasek pod brodą można regulować po obu stronach. WIZJA I CZYSTY WIDOK: Wizjer wykonany jest z odpornego na zarysowania poliwęglanu, produkowanego w procesie formowania wtryskowego. Przezroczysty wizjer ma klasę optyczną 1. Zmiana jest dziecinnie prosta i nie wymaga żadnych narzędzi. Gotowy na przeciwmgielne: gwarantowany brak mgły dzięki zasadzie podwójnego ekranu. NAUKA Z TUNELU WIATROWEGO: AERODYNAMIKA Specjalne ukształtowanie skorupy kasku i aerodynamiczny spojler zostały opracowane w tunelu aerodynamicznym SCHUBERTH. Rezultat: wyraźnie poprawiony docisk, brak podnoszenia, stabilność kierunkowa i brak uderzeń. Wszystko to zapewnia spokojną i bezpieczną jazdę - nawet przy wyższych prędkościach. Zarejestruj swój kask motocyklowy SCHUBERTH tutaj i otrzymaj standardową 5-letnią gwarancję od producenta https://www.schuberth.com/en/products/motorbikes/warranty-registration.html Zatwierdzenie: ECE 22.05 Kolor według producenta: Sestante Red Kolor: Czarny Kolor: Biała Kolor: Szary Kolor: Czerwony Kraj pochodzenia: Niemcy Zaprojektowany w: Niemcy System retencyjny zamknięcia: Micrometric Płeć: Męski Płeć: Damski Główny wizjer: Kaski będą dostarczane z przezroczystym wizjerem Materiał: S.T.R.O.N.G. włókno Rozmiar zewnętrznej powłoki: 2 Pinlock: Przygotowanie Gotowy do Interkomu: Tak Wyjmowane wnętrze: Tak Seria: C3 Pro Rozmiar: M Osłona przeciwsłoneczna: Tak Wentylacja: Tak Waga: 1.570 g ± 50 g Grupa wiekowa: Dorosły

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:Kiváló minőségű anyagok. Kifinomult funkciók egyszerű kezeléssel. Alaposan tesztelve - az Ön biztonsága érdekében. A műszaki ismeretek és a sokéves tapasztalat funkcionális csodává teszi a C3 Pro-t. BIZTONSÁG A motorkerékpár sisakja megfelel az ECE R 22.05 szabványnak, ezért egész Európában használható. HIGH-TECH BIZTONSÁG A SCHUBERTH sisakburkolat speciális technológiája lehetővé teszi az alacsony súly és az optimális stabilitás kombinálását. A speciális gyantával rendelkező üvegszálat magas hőmérsékleten és nagy nyomáson rendkívül nagy szilárdsággal préselik a sisak héjának alakjába. A belső ház többrészes felépítése növeli a biztonságot. BELSŐ BÉLÉS A belső bélés úgy lett kialakítva, hogy a sisak biztonságos és kényelmes legyen. A COOLMAX® szöveteket a sisak belső oldalán használják az optimális klíma megteremtése érdekében. Az Interpower® hatékonyan továbbítja a nedvességet, további szellőzést hozva létre. Természetesen a belső bélés az Öko-Tex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik, amely kivehető és mosható. MIKROZÁR BEKAPCSOLÁSA Lehetővé teszi az állszíj egyszerű és ideális egyéni beállítását a fejénél, valahányszor motoros sisakot visel. Az állpánt hossza mindkét oldalról állítható. KÜLSŐ kilátás: A karcálló polikarbonát védőrács fröccsöntési eljárással készül. A tiszta lencse az 1. optikai osztályba tartozik. A kettős rekesz elve miatt ködvédelemmel is rendelkezik. Regisztrálja ITT az új SCHUBERTH sisakot, és kap egy szokásos 5 éves gyártói garanciát https://www.schuberth.com/hu/products/motorbikes/warranty-registration.html Jóváhagyás: ECE 22.05 Szín a gyártó szerint: Sestante Red Szín: Fekete Szín: Fehér Szín: Szürke Szín: Piros Gyártás országa: Németország Tervezett: Németország Zárórendszer: Micrometric Nem: Férfi Nem: Női Főellenző: A bukósisakot tiszta üveggel látják el Anyag: S.T.R.O.N.G. rost A külső héj mérete: 2 Pinlock: Felkészülés Intercomhoz készített: Igen Levehető belső: Igen Széria: C3 Pro Méret: M Napvédő: Igen Szellőző: Igen Súly: 1.570 g ± 50 g Korcsoport: Felnőtt