NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
DE
   
Ideen
 
Was ist untergegangen

Focusrite Scarlett 4i4 3rd Generation

Hersteller Focusrite
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software: Scarlett 4i4 ist ein fortschrittliches Modell von Scarlett 3. Generation. Entwickelt für Musiker und Produzenten, die die technischen Möglichkeiten ihres Equipments erweitern müssen. Mit zwei kombinierten Eingängen und zwei Line-Eingängen können Instrumente und Gesang gleichzeitig aufgenommen werden. Das Vorhandensein von MIDI-Anschlüssen erweitert die Konnektivität des Geräts um die Möglichkeit, Synthesizer oder Drum-Module anzuschließen. Das Scarlett 4i4 verfügt über vier Line-Ausgänge und einen Kopfhörerausgang mit separater Lautstärkeregelung. Es verfügt über hochwertige AD / DA-Wandler mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit / 192 kHz oder AIR-Mikrofonvorverstärkern zur Simulation der legendären ISA-Vorverstärker. Die kommende dritte Generation von Scarlett zeigt deutlich weniger Verzerrungen und Latenzen, ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis oder mehr Headroom. USB-C-Konnektivität ist neu. Hergestellt in: China Variante: Scarlett 4i4 3rd Generation Inklusive Netzteil: Nein ADAT: Nein AES/EBU: Nein Ethernet: Nein Instrumenteingänge: 2 Line-In Eingänge: 4 Line-Out Ausgang: 4 Mikrofoneingang: 2 MIDI-Interface: Ja Anzahl der Vorverstärker: 2 Phantomspeisung: Ja S/PDIF: Nein Abtastrate: 192 kHz / 24 bit Typ: Desktop USB Ausführung: 2.0 Wordclock: Nein : 20210504.0 Kompatibel mit: Windows Kompatibel mit: macOS Regler: Gain Regler: Direct Monitoring Regler: Headphone Kopfhörerausgang: Ja Schnittstelle: USB-C Anzahl der Kanäle: 4 Packungsinhalt: Handbuch Packungsinhalt: USB-C-Kabel Rack-einbaufähig: Nein USB: Ja Mehr

Günstigstes Produkt

204,78 € | riff.net.pl | In stock
Haben Sie ein besseres Produkt in Ihrem Shop?

Verfügbar in

Verfügbar in anderen Ländern

Produktpreisverlauf


Was Geschäfte sagen

riff.net.pl
Scarlett 4i4 to idealny interfejs dla muzyków i producentów, którzy zaczynają rozbudowywać swoją konfigurację i potrzebują dodatkowych podłączeń. 

muziker.cz
Scarlett 4i4 je pokročilý model produktové série zvukových karet Scarlett 3rd Gen. Konstrukčně je určený hudebníkům a producentům, kteří potřebují rozšířit technické možnosti svého vybavení. Prostřednictvím dvou kombinovaných a dvou linkových vstupů nabízí možnost simultánního nahrávání nástrojů a vokálů. Přítomnost MIDI konektorů rozšiřuje konektivitu zařízení o možnost zapojení syntezátorů nebo bicích modulů. Scarlett 4i4 je vybavena čtyřmi linkovými výstupy a sluchátkovým výstupem s odděleným ovládáním hlasitosti. Disponuje vysoce kvalitními AD/DA převodníky schopnými pracovat s rozlišením až 24-bit/192kHz nebo mikrofonními preampy opatřenými funkcí AIR mode pro simulaci legendárních předzesilovačů ISA. Nastupující třetí generace Scarlett vykazuje výrazně menší zkreslení a latenci, větší odstup signálu od šumu nebo větší headroom. Novinkou je konektivita prostřednictvím USB-C.Zvukové karty Focusrite Scarlett nyní zahrnují komplexně komplexní a výkonný balík pluginů v hodnotě více než 1 500 USD.Od 11. listopadu 2021 prichádza každé nové osvedčené rozhranie Scarlett s nepřekonatelnou škálou štúdiových nástrojů od některých z největších jmén v odborech.Rozšírenie Hitmaker – dostupné pro každého novoregistrovaného uživatele rozhraní – odpovídá tak, aby vám mohlo vytvářet záznamy okamžité. Toto jsou všechny nástroje, které potřebujete na psaní, produkci, mixování a mastering vaší hudby ve studiové kvalitě. Země původu: Čína Varianta: Scarlett 4i4 3rd Generation Adaptér součástí: Ne ADAT: Ne AES/EBU: Ne Ethernet: Ne Vstupy nástroje: 2 Linkové vstupy: 4 Linkový výstup (Line-Out): 4 Mikrofonní vstup: 2 MIDI rozhraní: Ano Předzosilovače: 2 Fantomové napájení: Ano S/PDIF: Ne Vzorkovací frekvence: 192 kHz / 24 bit Typ: Desktop USB verze: 2.0 Word Clock: Ne : 20210504.0 Kompatibilní s: Windows Kompatibilní s: macOS Ovládání: Gain Ovládání: Direct Monitoring Ovládání: Headphone Sluchátkový výstup: Ano Rozhraní: USB-C Počet kanálů: 4 Balení obsahuje: Manuál Balení obsahuje: Kabel USB-C Možná montáž do racku: Ne USB: Ano Software: Ableton Live 11 Lite Software: Red 2 Software: Red 3 Software: Plug-in Collective access Software: Addictive Keys Software: Splice (3-month subscribtion) Software: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Scarlett 4i4 este un model avansat de Scarlett 3rd Gen. Proiectat pentru muzicieni și producători care au nevoie să-și extindă capacitățile tehnice ale echipamentelor lor. Cu două intrări combinate și două intrări de linie, oferă înregistrarea simultană a instrumentelor și a vocii. Prezența conectorilor MIDI extinde conectivitatea dispozitivului cu posibilitatea de a conecta sintetizatoare sau module de tobe. Scarlett 4i4 are patru ieșiri de linie și o ieșire pentru căști cu control separat al volumului. Dispune de convertoare AD/DA de înaltă calitate capabile de rezoluție de până la 24 de biți/192 kHz sau preamplificatoare de microfon în modul AIR pentru a simula legendarele preamplificatoare ISA. Următoarea a treia generație de Scarlett prezintă o distorsiune și o latență semnificativ mai puține, un raport semnal-zgomot mai mare sau un spațiu mai mare. Conectivitatea USB-C este nouă. Interfețele audio Scarlett de la Focusrite includ acum un pachet de plug-in incredibil de cuprinzător și puternic, în valoare de peste 1.500 USD. Începând cu 11 noiembrie 2021, fiecare nouă interfață Scarlett vine cu o gamă imbatabilă de instrumente de studio încercate și testate de la unele dintre cele mai mari nume din domeniu. Hitmaker Expansion – disponibilă pentru fiecare utilizator de interfață nou înregistrat – este creată pentru a vă permite să creați imediat înregistrări. Acestea sunt toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a scrie, produce, amesteca și stăpâni muzica la calitate de studio. Ţara de fabricaţie: China Variantă: Scarlett 4i4 a 3-a generație Adaptor inclus: Nu ADAT: Nu AES/EBU: Nu Ethernet: Nu Intrări instrumente: 2 Intrări de linie: 4 Ieșire de linie (Line-Out): 4 Intrare microfon: 2 MIDI interface: Da Număr de preamplificatoare: 2 Alimentare phantom: Da S/PDIF: Nu Gamă de frecvenţă: 192 kHz / 24 biți Tip: Desktop Versiune USB: 2.0 Sincronizare ceas intern: Nu : 20210504.0 Compatibil cu: Windows Compatibil cu: macOS Controale: Câștig/Gain Controale: Direct Monitoring Controale: Headphone Ieșire căști: Da Interfață: USB-C Canale: 4 Pachetul conține: Manual Pachetul conține: Cablu USB-C Posibilitatea de montare pe rack: Nu USB: Da Software: Ableton Live 11 Lite Software: Red 2 Software: Red 3 Software: Plug-in Collective access Software: Addictive Keys Software: Splice (3-month subscribtion) Software: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Scarlett 4i4 est un modèle avancé de Scarlett 3rd Gen. Conçu pour les musiciens et les producteurs qui ont besoin d'étendre les capacités techniques de leur équipement. Avec deux entrées combinées et deux entrées ligne, il offre l'enregistrement simultané d'instruments et de voix. La présence de connecteurs MIDI étend la connectivité de l'appareil avec la possibilité de connecter des synthétiseurs ou des modules de batterie. Scarlett 4i4 dispose de quatre sorties ligne et d'une sortie casque avec contrôle de volume séparé. Il dispose de convertisseurs AD/DA de haute qualité capables d'une résolution jusqu'à 24 bits/192 kHz ou de préamplis microphone en mode AIR pour simuler les légendaires préamplificateurs ISA. La troisième génération à venir de Scarlett montre nettement moins de distorsion et de latence, un meilleur rapport signal/bruit ou une plus grande marge de sécurité. La connectivité USB-C est nouvelle. Les interfaces audio Scarlett de Focusrite incluent désormais un ensemble de plug-ins incroyablement complet et puissant d'une valeur de plus de 1 500 $. À partir du 11 novembre 2021, chaque nouvelle interface Scarlett est livrée avec une gamme imbattable d'outils de studio éprouvés et testés par certains des plus grands noms du secteur. Hitmaker Expansion - disponible pour chaque utilisateur d'interface nouvellement enregistré - est conçu pour vous permettre de créer des enregistrements immédiatement. Ce sont tous les outils dont vous avez besoin pour écrire, produire, mixer et masteriser votre musique en qualité studio. Fabriquée au: Chine Variante: Scarlett 4i4 3rd Generation Bloc d'alimentation inclus: Pas ADAT: Pas AES / EBU: Pas Ethernet: Pas Entrées instrument: 2 Entrées ligne: 4 Sortie ligne (Line-Out): 4 Entrée microphone: 2 Interface MIDI: Oui Nombre de préamplis: 2 Alimentation fantôme: Oui S/PDIF: Pas Fréquence d’échantillonnage: 192 kHz / 24 bit Type: Desktop Version USB: 2.0 Word Clock: Pas : 20210504.0 Compatible avec: Windows Compatible avec: macOS Contrôles: Gain Contrôles: Direct Monitoring Contrôles: Headphone Sortie casque: Oui Interface: USB-C Canaux: 4 Contenu du coffret: Manuel Contenu du coffret: Câble USB-C Montage en rack possible: Pas USB: Oui Software: Ableton Live 11 Lite Software: Red 2 Software: Red 3 Software: Plug-in Collective access Software: Addictive Keys Software: Splice (3-month subscribtion) Software: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Scarlett 4i4 ist ein fortschrittliches Modell von Scarlett 3rd Gen. Entwickelt für Musiker und Produzenten, die die technischen Fähigkeiten ihres Equipments erweitern müssen. Mit zwei kombinierten und zwei Line-Eingängen bietet es die gleichzeitige Aufnahme von Instrumenten und Gesang. Das Vorhandensein von MIDI-Anschlüssen erweitert die Konnektivität des Geräts um die Möglichkeit, Synthesizer oder Schlagzeugmodule anzuschließen. Scarlett 4i4 verfügt über vier Line-Ausgänge und einen Kopfhörerausgang mit separater Lautstärkeregelung. Es verfügt über hochwertige AD/DA-Wandler mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit / 192 kHz oder Mikrofonvorverstärker im AIR-Modus, um die legendären ISA-Vorverstärker zu simulieren. Die kommende dritte Generation von Scarlett zeigt deutlich weniger Verzerrungen und Latenz, einen größeren Signal-Rausch-Abstand oder mehr Headroom. USB-C-Konnektivität ist neu. Die Scarlett-Audio-Interfaces von Focusrite enthalten jetzt ein unglaublich umfassendes und leistungsstarkes Plug-In-Paket im Wert von über 1.500 US-Dollar. Ab dem 11. November 2021 enthält jedes neue Scarlett-Interface eine unschlagbare Auswahl an bewährten Studio-Tools von einigen der größten Namen der Branche. Hitmaker Expansion – verfügbar für jeden neu registrierten Benutzer der Benutzeroberfläche – wurde entwickelt, damit Sie sofort Datensätze erstellen können. Dies sind alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um Ihre Musik in Studioqualität zu schreiben, zu produzieren, zu mischen und zu mastern. Hergestellt in: China Variante: Scarlett 4i4 3rd Generation Inklusive Netzteil: Nein ADAT: Nein AES/EBU: Nein Ethernet: Nein Instrumenteingänge: 2 Line-In Eingänge: 4 Line-Out Ausgang: 4 Mikrofoneingang: 2 MIDI-Interface: Ja Anzahl der Vorverstärker: 2 Phantomspeisung: Ja S/PDIF: Nein Abtastrate: 192 kHz / 24 bit Typ: Desktop USB Ausführung: 2.0 Wordclock: Nein : 20210504.0 Kompatibel mit: Windows Kompatibel mit: macOS Regler: Gain Regler: Direct Monitoring Regler: Headphone Kopfhörerausgang: Ja Schnittstelle: USB-C Anzahl der Kanäle: 4 Packungsinhalt: Handbuch Packungsinhalt: USB-C-Kabel Rack-einbaufähig: Nein USB: Ja Software: Ableton Live 11 Lite Software: Red 2 Software: Red 3 Software: Plug-in Collective access Software: Addictive Keys Software: Splice (3-month subscribtion) Software: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.sk
Scarlett 4i4 je pokročilý model produktovej série zvukových kariet Scarlett 3rd Gen. Konštrukčne je určený hudobníkom a producentom, ktorí potrebujú rozšíriť technické možnosti svojho vybavenia. Prostredníctvom dvoch kombinovaných a dvoch linkových vstupov ponúka možnosť simultánneho nahrávania nástrojov a vokálov. Prítomnosť MIDI konektorov rozširuje konektivitu zariadení o možnosť zapojenia syntetizátorov alebo bicích modulov. Scarlett 4i4 je vybavená štyrmi linkovými výstupmi a slúchadlovým výstupom s oddeleným ovládaním hlasitosti. Disponuje vysoko kvalitnými AD / DA prevodníkmi schopnými pracovať s rozlíšením až 24-bit / 192kHz alebo mikrofónovými preampami opatrenými funkciou AIR mode pre simuláciu legendárnych predzosilňovačov ISA. Nastupujúca tretia generácia Scarlett vykazuje výrazne menšie skreslenie a latenciu, väčší odstup signálu od šumu alebo väčší headroom. Novinkou je konektivita prostredníctvom USB-C.Zvukové karty Focusrite Scarlett teraz zahŕňajú neuveriteľne komplexný a výkonný balík pluginov v hodnote viac ako 1 500 USD.Od 11. novembra 2021 prichádza každé nové rozhranie Scarlett s neprekonateľnou škálou osvedčených štúdiových nástrojov od niektorých z najväčších mien v odbore.Rozšírenie Hitmaker – dostupné pre každého novoregistrovaného používateľa rozhrania – je navrhnuté tak, aby vám umožnilo vytvárať záznamy okamžite. Toto sú všetky nástroje, ktoré potrebujete na písanie, produkciu, mixovanie a mastering vašej hudby v štúdiovej kvalite. Krajina pôvodu: Čína Variant: Scarlett 4i4 3rd Generation Adaptér súčasťou balenia: Nie ADAT: Nie AES/EBU: Nie Ethernet: Nie Vstupy nástroja: 2 Linkové vstupy: 4 Linkový výstup (Line-Out): 4 Vstup na mikrofón: 2 MIDI interface: Áno Predzosilňovače: 2 Fantómové napájanie: Áno S/PDIF: Nie Vzorkovacia frekvencia: 192 kHz / 24 bit Typ: Desktop USB verzia: 2.0 Word Clock: Nie : 20210504.0 Kompatibilné s: Windows Kompatibilné s: macOS Ovládače: Gain Ovládače: Direct Monitoring Ovládače: Headphone Slúchadlový výstup: Áno Rozhranie: USB-C Počet kanálov: 4 Balenie obsahuje: Manuál Balenie obsahuje: Kábel USB-C Možnosť montáže do racku: Nie USB: Áno Softvér: Ableton Live 11 Lite Softvér: Red 2 Softvér: Red 3 Softvér: Plug-in Collective access Softvér: Addictive Keys Softvér: Splice (3-month subscribtion) Softvér: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.es
Scarlett 4i4 is an advanced model of Scarlett 3rd Gen. Designed for musicians and producers who need to expand the technical capabilities of their equipment. With two combined and two line inputs, it offers simultaneous recording of instruments and vocals. The presence of MIDI connectors extends the device's connectivity with the possibility of connecting synthesizers or drum modules. Scarlett 4i4 features four line outputs and a headphone output with separate volume control. It features high-quality AD / DA converters capable of up to 24-bit / 192kHz resolution or AIR mode microphone preamps to simulate the legendary ISA preamplifiers. The upcoming third generation of Scarlett shows significantly less distortion and latency, greater signal-to-noise ratio, or greater headroom. USB-C connectivity is new.Focusrite's Scarlett audio interfaces now include an incredibly comprehensive and powerful plug-in bundle worth over $1,500.Starting November 11, 2021, every new Scarlett interface comes with an unbeatable range of tried-and-tested studio tools from some of the biggest names in the business.Hitmaker Expansion – available to every newly registered interface user – is built to get you creating records immediately. These are all the tools you need to write, produce, mix and master your music in studio quality. Made in: China Variant: Scarlett 4i4 3rd Generation UK/EU Power supply included: No ADAT: No AES/EBU: No Ethernet: No Instrument Inputs: 2 Line Inputs: 4 Line Output: 4 Microphone Input: 2 MIDI Interface: Yes Number of Preamps: 2 Phantom Power: Yes S/PDIF: No Sample Rate: 192 kHz / 24 bit Type: Desktop USB version: 2.0 Word Clock: No : 20210504.0 Compatible with: Windows Compatible with: macOS Controls: Gain Controls: Direct Monitoring Controls: Headphone Headphone Output: Yes Interface: USB-C Number of Channels: 4 Package Contents: Manual Package Contents: USB-C Cable Rackmountable: No USB: Yes Software: Ableton Live 11 Lite Software: Red 2 Software: Red 3 Software: Plug-in Collective access Software: Addictive Keys Software: Splice (3-month subscribtion) Software: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:Scarlett 4i4 è un modello avanzato di Scarlett 3rd Gen. Progettato per musicisti e produttori che hanno bisogno di espandere le capacità tecniche delle loro apparecchiature. Con due ingressi combinati e due di linea, offre la registrazione simultanea di strumenti e voce. La presenza di connettori MIDI estende la connettività del dispositivo con la possibilità di collegare sintetizzatori o moduli di batteria. Scarlett 4i4 dispone di quattro uscite di linea e un'uscita per cuffie con controllo del volume separato. È dotato di convertitori AD/DA di alta qualità in grado di fornire una risoluzione fino a 24 bit/192kHz o di preamplificatori microfonici in modalità AIR per simulare i leggendari preamplificatori ISA. L'imminente terza generazione di Scarlett mostra significativamente meno distorsione e latenza, un maggiore rapporto segnale-rumore o un maggiore margine di manovra. La connettività USB-C è nuova. Le interfacce audio Scarlett di Focusrite ora includono un pacchetto plug-in incredibilmente completo e potente del valore di oltre $ 1.500. A partire dall'11 novembre 2021, ogni nuova interfaccia Scarlett viene fornita con una gamma imbattibile di strumenti da studio collaudati da alcuni dei più grandi nomi del settore. Hitmaker Expansion, disponibile per ogni utente dell'interfaccia appena registrato, è progettato per consentirti di creare record immediatamente. Questi sono tutti gli strumenti di cui hai bisogno per scrivere, produrre, mixare e padroneggiare la tua musica in qualità da studio. Paese di produzione: Cina Variante: Scarlett 4i4 3rd Generation Adattatore incluso: No ADAT: No AES / EBU: No Ethernet: No Ingressi dello strumento: 2 Ingressi di linea: 4 Uscita di linea (Line-Out): 4 Ingresso microfono: 2 Interfaccia MIDI: Sì Numero di preamplificatori: 2 Alimentazione phantom: Sì S/PDIF: No Frequenza di modellamento: 192 kHz / 24 bit Tipo: Desktop Versione USB: 2.0 Word Clock: No : 20210504.0 Compatibile con: Windows Compatibile con: macOS Controlli: Gain Controlli: Direct Monitoring Controlli: Headphone Uscita cuffie: Sì Interfaccia: USB-C Canali: 4 Accessori inclusi: Manual Accessori inclusi: USB-C Cable Montaggio su rack: No USB: Sì Software: Ableton Live 11 Lite Software: Red 2 Software: Red 3 Software: Plug-in Collective access Software: Addictive Keys Software: Splice (3-month subscribtion) Software: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Scarlett 4i4 to zaawansowany model Scarlett 3rd Gen. Przeznaczony dla muzyków i producentów, którzy potrzebują poszerzyć możliwości techniczne swojego sprzętu. Dzięki dwóm połączonym i dwóm wejściom liniowym umożliwia jednoczesne nagrywanie instrumentów i wokali. Obecność złączy MIDI rozszerza łączność urządzenia o możliwość podłączenia syntezatorów lub modułów perkusyjnych. Scarlett 4i4 posiada cztery wyjścia liniowe oraz wyjście słuchawkowe z oddzielną regulacją głośności. Posiada wysokiej jakości konwertery AD/DA o rozdzielczości do 24 bitów/192 kHz lub przedwzmacniacze mikrofonowe w trybie AIR do symulacji legendarnych przedwzmacniaczy ISA. Nadchodząca trzecia generacja Scarlett pokazuje znacznie mniej zniekształceń i opóźnień, większy stosunek sygnału do szumu lub większy zapas. Łączność USB-C to nowość. Interfejsy audio Scarlett firmy Focusrite zawierają teraz niezwykle wszechstronny i potężny pakiet wtyczek o wartości ponad 1500 USD. Od 11 listopada 2021 r. każdy nowy interfejs Scarlett zawiera bezkonkurencyjną gamę wypróbowanych i przetestowanych narzędzi studyjnych od największych nazwisk w branży. Hitmaker Expansion – dostępny dla każdego nowo zarejestrowanego użytkownika interfejsu – został stworzony, aby umożliwić natychmiastowe tworzenie rekordów. Są to wszystkie narzędzia, których potrzebujesz do pisania, produkcji, miksowania i masteringu muzyki w jakości studyjnej. Kraj pochodzenia: Chiny Wariant: Scarlett 4i4 3rd Generation Zasilacz w zestawie: Nie ADAT: Nie AES / EBU: Nie Ethernet: Nie Wejścia narzędzia: 2 Wejścia liniowe: 4 Wyjście liniowe (Line-Out): 4 Wejście mikrofonowe: 2 Interfejs MIDI: Tak Przedwzmacniacz: 2 Zasilanie Phantom: Tak S/PDIF: Nie Częstotliwość próbkowania: 192 kHz / 24 bit Typ: Desktop Wersja USB: 2.0 Word Clock: Nie : 20210504.0 Kompatybilny z: Windows Kompatybilny z: macOS Kontrolery: Gain Kontrolery: Direct Monitoring Kontrolery: Headphone Wyjście słuchawkowe: Tak Interfejs: USB-C Liczba kanałów: 4 Zawartość paczki: Manual Zawartość paczki: USB-C Cable Możliwość zamontowania w racku: Nie USB: Tak Oprogramowanie: Ableton Live 11 Lite Oprogramowanie: Red 2 Oprogramowanie: Red 3 Oprogramowanie: Plug-in Collective access Oprogramowanie: Addictive Keys Oprogramowanie: Splice (3-month subscribtion) Oprogramowanie: Hitmaker Expansion Bundle

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:A Scarlett 4i4 a Scarlett 3rd Gen hangkártya terméksorozatának fejlett modellje. Olyan zenészeknek és producereknek készült, akiknek ki kell bővíteniük berendezéseik technikai lehetőségeit. Két kombinált és két vonalas bemeneten keresztül lehetőséget kínál hangszerek és ének egyidejű rögzítésére. A MIDI csatlakozók jelenléte kiterjeszti az eszközök csatlakoztathatóságát szintetizátorok vagy dobmodulok csatlakoztatásának lehetőségével. A Scarlett 4i4 négy vonalkimenettel és külön hangerőszabályzóval ellátott fejhallgató kimenettel rendelkezik. Kiváló minőségű AD / DA konverterekkel rendelkezik, amelyek akár 24 bites / 192 kHz-es felbontással is működhetnek, vagy AIR mód funkcióval felszerelt mikrofon előerősítőket a legendás ISA előerősítők szimulációjához. A soron következő harmadik generációs Scarlett lényegesen kevesebb torzítással és késleltetéssel, nagyobb jel-zaj aránnyal vagy nagyobb fejtérrel rendelkezik. Újdonság az USB-C csatlakozás. A Focusrite Scarlett hangkártyák most egy hihetetlenül átfogó és erőteljes bővítménycsomagot tartalmaznak, amelynek értéke meghaladja az 1500 dollárt. 2021. november 11-től minden új Scarlett felület verhetetlen számú, bevált tanulmányi eszközzel érkezik az iparág legnagyobb neveitől. A Hitmaker bővítmény - amely a felület minden újonnan regisztrált felhasználója számára elérhető - úgy lett kialakítva, hogy lehetővé tegye a rekordok azonnali létrehozását. Ezek mindazok az eszközök, amelyekre szüksége van stúdióminőségű zenék írásához, előállításához, keveréséhez és elsajátításához. Gyártás országa: Kína Változat: Scarlett 4i4 3rd Generation Hálózati adapter mellékelve: Nem ADAT: Nem AES / EBU: Nem Ethernet: Nem Hangszerbemenetek: 2 Vonali bemenetek: 4 Line-Out kimenet: 4 Mikrofon bemenet: 2 MIDI interfész: Igen Előerősítők száma: 2 Fantom táp: Igen S/PDIF: Nem Mintavételi frekvencia: 192 kHz / 24 bit Típus: Desktop USB verzió: 2.0 Szó Óra: Nem : 20210504.0 Kompatibilis valamivel: Windows Kompatibilis valamivel: macOS Kezelőfelület: Gain Kezelőfelület: Direct Monitoring Kezelőfelület: Headphone Fejhallgató bemenet: Igen Kapcsolódási felület: USB-C Csatornák száma: 4 Csomag tartalma: Manual Csomag tartalma: USB-C Cable Állványra szerelhető: Nem USB: Igen Szoftver: Ableton Live 11 Lite Szoftver: Red 2 Szoftver: Red 3 Szoftver: Plug-in Collective access Szoftver: Addictive Keys Szoftver: Splice (3-month subscribtion) Szoftver: Hitmaker Expansion Bundle