NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
DE
   
Ideen
 
Was ist untergegangen

Sportdog SD-1525E MULTI - pro 1 psa

Hersteller SportDog
Elektronisches Halsband SportDOG 1600m Trainer MULTI -1525E mit einer Reichweite von 1600 m. Komplett wasserdichte Einrichtung mit extra Möglichkeiten 6 Hunde zu trainieren ihne Funktion zu verlieren.                                                                                                                 Das neue flexible elektronische Halsband SportDog SD-1525E, das in sich einige Möglichkeiten hat bis zu 6 Hunde in der Reichweite von 1600m zu trainieren. SportDOG SD-1525E MULTI bietet maximale Kontrolle und Flexibilität bei der Aktivität der 6 Hunde oder bei deren Training. Für jeden Hund können Sie eine passende Stimulation wählen (statische momentane/ stetige Korrektion, Ton oder Vibration). Mit einem weiteren Empfänger kann man bis zu 6 Hunde gleichzeitig trainieren, ohne Funkt ion zu verlieren.  Der gummierte Sender und deren ergodynamische Ausführung wird Ihnen Spass machen. Der Empfänger ist universal, bietet viele Trainingsprogramme an, die Sie während des Trainings ändern können. Sie programmieren die Programme einfach vor und schalten dann einfach um. Die Veränderung ist schnell und einfach. Stärke der Impulse ist in 14 Stufen (stetige Korrektion) und 7 Stufen (momentane Korrektion) zu verändern. Kombination: Tonwarnung und Impulse oder Vibration und Impulse, Länge und Stärke des Impulses (kurz- stark, schwach/ lang- schwach, stark). Alles kann man nach Bedarf ändern, korrigieren und Tasten programmieren. Geeignet für Hunde ab 3,6kg.     Reichweite des Halsbandes SportDog SD-1525E hilft Ihnen Ihren Hund ohne Hundeleine bis zu 1600m zu tranieren. Diese Reichweite ist für ein Grundtraining und profesionelles Training ausreichend. SportDog SD-1525E. Es it eine ideale Wahl für die Stadt oder Wald, wo es schlechtere Bedingungen gibt und zur Senkung der Reichweite kommen kann.   Art der Korrektion SportDog SD-1525E nut Mehr

Günstigstes Produkt

410,00 € | Elektricke-obojky.sk | In stock
Haben Sie ein besseres Produkt in Ihrem Shop?

Verfügbar in

Verfügbar in anderen Ländern

Produktpreisverlauf


Was Geschäfte sagen

Elektricke-obojky.sk
Elektronický obojok SportDOG 1600m Tréner MULTI -1525E s dosahom 1600 metrov. Plne vodotesné zariadenia s extra možnosťami vhodné pre výcvik až 6 psov súčasne bez straty funkcií.  Nový flexibilný elektronický výcvikový obojok SportDog SD-1525E, ktorý v sebe má niekoľko možností pre výcvik až 6 psov s výborným dosahom 1600 m. SportDOG SD-1525E MULTI ponúka maximálnu kontrolu a flexibilitu pri kontrole pohybu alebo pre výcvik až 6 psov súčasne. Pre každého psa je možné zvoliť presný typ stimulácie (statická korekcia momentálna alebo nepretržitá, zvuk alebo vibrácie). Pridaním ďalšieho prijímača ide SportDog SD-1525E jednoducho rozšíriť pre ovládanie až 6 psov súčasne. Komfortný "pogumovaný kabát" vysielača a ergonomické prevedenie, robí radosť tento prístroj ovládať. Najúžasnejšou časťou SportDogu SD-1525E je univerzálnosť vysielača, ktorý vám ponúka obrovské množstvo výcvikových režimov, ktoré môžete kedykoľvek behom výcviku meniť. Jednoducho si prednastavíte na vysielači režimy, ktoré chcete používať a v priebehu výcviku si medzi nimi môžete ľubovolne prepínať. Zmena režimu na vysielači je rýchla a veľmi jednoduchá. U SportDogu SD-1525E môžete nastaviť silu impulzov v 14 úrovniach (nepretržitá korekcia) a 7 úrovní (momentálna korekcia), kombinovať zvukové upozornenie s impulzmi alebo vibrácie s impulzmi, meniť dĺžku trvaní a silu impulzu (krátky silný impulz, krátky slabý impulz, dlhý silný impulz, dlhý slabý impulz) a všetko ide ľubovolne kombinovať a nastaviť pre tlačítka podľa vašich potrieb. Taktiež disponuje funkciou boosteru (rýchle zvýšenie o 2 úrovne). Určené pre psov od 3,6 kg.     Dosah obojka SportDog SD-1525E vám pomôže trénovať Vášho psa bez použitia vodítka do vzdialenosti až 1600 metrov. Dosah 1600 metrov je dostatočný ako pro základný, tak aj profesionálny výcvik väčšiny psov. SportDog SD-1525E je ideálnou voľbou pre použitie ako v meste, tak

reedog.sk
Elektronický obojok SportDOG 1600m Tréner MULTI -1525E s dosahom 1600 metrov. Plne vodotesné zariadenia s extra možnosťami vhodné pre výcvik až 6 psov súčasne bez straty funkcií.  Nový flexibilný elektronický výcvikový obojok SportDog SD-1525E, ktorý v sebe má niekoľko možností pre výcvik až 6 psov s výborným dosahom 1600 m. SportDOG SD-1525E MULTI ponúka maximálnu kontrolu a flexibilitu pri kontrole pohybu alebo pre výcvik až 6 psov súčasne. Pre každého psa je možné zvoliť presný typ stimulácie (statická korekcia momentálna alebo nepretržitá, zvuk alebo vibrácie). Pridaním ďalšieho prijímača ide SportDog SD-1525E jednoducho rozšíriť pre ovládanie až 6 psov súčasne. Komfortný "pogumovaný kabát" vysielača a ergonomické prevedenie, robí radosť tento prístroj ovládať. Najúžasnejšou časťou SportDogu SD-1525E je univerzálnosť vysielača, ktorý vám ponúka obrovské množstvo výcvikových režimov, ktoré môžete kedykoľvek behom výcviku meniť. Jednoducho si prednastavíte na vysielači režimy, ktoré chcete používať a v priebehu výcviku si medzi nimi môžete ľubovolne prepínať. Zmena režimu na vysielači je rýchla a veľmi jednoduchá. U SportDogu SD-1525E môžete nastaviť silu impulzov v 14 úrovniach (nepretržitá korekcia) a 7 úrovní (momentálna korekcia), kombinovať zvukové upozornenie s impulzmi alebo vibrácie s impulzmi, meniť dĺžku trvaní a silu impulzu (krátky silný impulz, krátky slabý impulz, dlhý silný impulz, dlhý slabý impulz) a všetko ide ľubovolne kombinovať a nastaviť pre tlačítka podľa vašich potrieb. Taktiež disponuje funkciou boosteru (rýchle zvýšenie o 2 úrovne). Určené pre psov od 3,6 kg.     Dosah obojka SportDog SD-1525E vám pomôže trénovať Vášho psa bez použitia vodítka do vzdialenosti až 1600 metrov. Dosah 1600 metrov je dostatočný ako pro základný, tak aj profesionálny výcvik väčšiny psov. SportDog SD-1525E je ideálnou voľbou pre použitie ako v meste, tak

reedog.de
Elektronisches Halsband SportDOG 1600m Trainer MULTI -1525E mit einer Reichweite von 1600 m. Komplett wasserdichte Einrichtung mit extra Möglichkeiten 6 Hunde zu trainieren ihne Funktion zu verlieren.                                                                                                                 Das neue flexible elektronische Halsband SportDog SD-1525E, das in sich einige Möglichkeiten hat bis zu 6 Hunde in der Reichweite von 1600m zu trainieren. SportDOG SD-1525E MULTI bietet maximale Kontrolle und Flexibilität bei der Aktivität der 6 Hunde oder bei deren Training. Für jeden Hund können Sie eine passende Stimulation wählen (statische momentane/ stetige Korrektion, Ton oder Vibration). Mit einem weiteren Empfänger kann man bis zu 6 Hunde gleichzeitig trainieren, ohne Funktion zu verlieren.  Der gummierte Sender und deren ergodynamische Ausführung wird Ihnen Spass machen. Der Empfänger ist universal, bietet viele Trainingsprogramme an, die Sie während des Trainings ändern können. Sie programmieren die Programme einfach vor und schalten dann einfach um. Die Veränderung ist schnell und einfach. Stärke der Impulse ist in 14 Stufen (stetige Korrektion) und 7 Stufen (momentane Korrektion) zu verändern. Kombination: Tonwarnung und Impulse oder Vibration und Impulse, Länge und Stärke des Impulses (kurz- stark, schwach/ lang- schwach, stark). Alles kann man nach Bedarf ändern, korrigieren und Tasten programmieren. Geeignet für Hunde ab 3,6kg.     Reichweite des Halsbandes SportDog SD-1525E hilft Ihnen Ihren Hund ohne Hundeleine bis zu 1600m zu tranieren. Diese Reichweite ist für ein Grundtraining und profesionelles Training ausreichend. SportDog SD-1525E. Es it eine ideale Wahl für die Stadt oder Wald, wo es schlechtere Bedingungen gibt und zur Senkung der Reichweite kommen kann.   Art der Korrektion SportDog SD-1525E nut

Elektro-Obojky.cz
Výcvikový obojek SportDOG SD-1525E MULTI s korekcemi zvuku, vibrace a impulz umožní rozšířit výcvik až pro 6 psů najednou na vzdálenost 1600 m. Kontinuální a momentální impulz lze nastavit v 14 ti úrovních. Zařízení je dobíjecí s dlouhou výdrží baterie a je vhodné pro výcvik všech plemen od 5 do 90 kg.  Nový flexibilní elektronický výcvikový obojek SportDog SD-1525E, který v sobě má několik možností pro výcvik až 6 psů s výborným dosahom 1600 m. SportDOG SD-1525E MULTI nabízí maximálni kontrolu a flexibilitu při kontrole pohybu anebo pro výcvik až 6 psů zároveň. Pro každého psa je možné zvolit přesný typ stimulace (statická korekce momentální anebo nepřetržitá, zvuk anebo vibrace). Komfortní "pogumovaný kabát" vysílače a ergonomické provedení, dělá radost tento přístroj ovládat. Nejúžasnější částí SportDogu SD-1525E je univerzálnost vysílače, který vám nabízí obrovské množství výcvikových režimů, které můžete kdykoliv během výcviku měnit. Jednoduše si přednastavíte na vysílači režimy, které chcete používat a v průběhu výcviku si mezi nimi můžete libovolně přepínat. Změna režimu na vysílači je rychlá a velmi snadná. U SportDogu SD-1525E můžete nastavit sílu impulzů v 14 úrovních (nepřetržitá korekce) a 7 úrovní (momentální korekce), kombinovat zvukové upozornění s impulzy nebo vibrace s impulzy, měnit délku trvání a sílu impulzu (krátký silný impulz, krátký slabý impulz, dlouhý silný impulz, dlouhý slabý impulz) a vše lze libovolně kombinovat a nastavit pro tlačítka dle vašich potřeb. Určeno pro psy od 5 do 90 kg.     Dosah obojku SportDog SD-1525E vám pomůže trénovat vašeho psa bez použití vodítka do vzdálenosti až 1600 metrů. Dosah 1600 metrů je dostatečný jak pro základní, tak i profesionální výcvik většiny psů. SportDog SD-1525E Multi je ideální volbou pro použití jak ve městě, tak i v lese, kde jsou horší podmínky a může dojít ke snížení dosahu.   Typ korekce 

reedog.cz
Výcvikový obojek SportDOG SD-1525E MULTI s korekcemi zvuku, vibrace a impulz umožní rozšířit výcvik až pro 6 psů najednou na vzdálenost 1600 m. Kontinuální a momentální impulz lze nastavit v 14 ti úrovních. Zařízení je dobíjecí s dlouhou výdrží baterie a je vhodné pro výcvik všech plemen od 5 do 90 kg.  Nový flexibilní elektronický výcvikový obojek SportDog SD-1525E, který v sobě má několik možností pro výcvik až 6 psů s výborným dosahom 1600 m. SportDOG SD-1525E MULTI nabízí maximálni kontrolu a flexibilitu při kontrole pohybu anebo pro výcvik až 6 psů zároveň. Pro každého psa je možné zvolit přesný typ stimulace (statická korekce momentální anebo nepřetržitá, zvuk anebo vibrace). Komfortní "pogumovaný kabát" vysílače a ergonomické provedení, dělá radost tento přístroj ovládat. Nejúžasnější částí SportDogu SD-1525E je univerzálnost vysílače, který vám nabízí obrovské množství výcvikových režimů, které můžete kdykoliv během výcviku měnit. Jednoduše si přednastavíte na vysílači režimy, které chcete používat a v průběhu výcviku si mezi nimi můžete libovolně přepínat. Změna režimu na vysílači je rychlá a velmi snadná. U SportDogu SD-1525E můžete nastavit sílu impulzů v 14 úrovních (nepřetržitá korekce) a 7 úrovní (momentální korekce), kombinovat zvukové upozornění s impulzy nebo vibrace s impulzy, měnit délku trvání a sílu impulzu (krátký silný impulz, krátký slabý impulz, dlouhý silný impulz, dlouhý slabý impulz) a vše lze libovolně kombinovat a nastavit pro tlačítka dle vašich potřeb. Určeno pro psy od 5 do 90 kg.     Dosah obojku SportDog SD-1525E vám pomůže trénovat vašeho psa bez použití vodítka do vzdálenosti až 1600 metrů. Dosah 1600 metrů je dostatečný jak pro základní, tak i profesionální výcvik většiny psů. SportDog SD-1525E Multi je ideální volbou pro použití jak ve městě, tak i v lese, kde jsou horší podmínky a může dojít ke snížení dosahu.   Typ korekce