Sunrise Primorsko

Bulgaria , Primorsko
Attached images
Poloha
Komplex dvou budov se nach��z�� v zahrad��, cca 300 m od centra Primorska, autobusov�� zast��vka a supermarket cca 50 m od hotelu. Aquapark cca 300 m od hotelu.
Pl����
Vzd��lenost cca 600 m od ji��n�� p��se��n�� pl����e, hotelov�� minibus na pl���� za poplatek, leh��tka a slune��n��ky za poplatek (cca 5-7/BGN/kus).
Ubytovan��
Dvoul����kov�� pokoje (DBL Room), velikost cca 25 m2, man��elsk�� postel, mo��nost jedn�� p��ist��lky, vlastn�� soci��ln�� za����zen�� (koupelna/WC/toaletn�� pot��eby), vysou��e�� vlas��, mal�� lednice, sat/LCD TV, klimatizace, rychlovarn�� konvice, Wi-Fi p��ipojen�� k internetu, balkon. V��hled do zahrady nebo na hory. D��tsk�� post��lka na vy����d��n��.
Mo��nosti obsazen�� pokoje
Dvoul����kov�� pokoj: 2 dosp��l�� / 2 dosp��l�� + d��t�� do 11,99 let / 3 dosp��l��+ 1 d��t�� / 3 dosp��l��.
Vybaven��
Vstupn�� hala s recepc��, 2 v��tahy, velk�� zahrada, bar, restaurace s terasou, venkovn�� baz��n s d��tskou ����st��, leh��tka a slune��n��ky u baz��nu zdarma, Wi-Fi p��ipojen�� k internetu ve ve��ejn��ch prostor��ch hotelu zdarma, d��tsk�� h��i��t��.
Slu��by zdarma
Fitness, parkovi��t��.
Slu��by za poplatek
Mas����n�� studio, sauna.
Stravov��n��
ALL INCLUSIVE - sn��dan�� (8:00-10:00), dopoledn�� ob��erstven�� (10:30 - 11:30), ob��d (12:00-14:00), odpoledn�� ob��erstven�� (16:30 - 17:30) a ve��e��e (19:00-21:00) formou bufetu, neomezen�� konzumace nealkoholick��ch a alkoholick��ch n��poj�� m��stn�� v��roby (8:00-23:30) v ��asech a m��stech ur��en��ch hotelem.
Transfer
P��edpokl��dan�� transfer z leti��t�� Burgas do ubytovac�� kapacity je cca 60 min (60 km od leti��t�� Burgas).

Offers sorted by date


Date from
Date to
Number of days
Price
6/1/21
6/8/21
8 Days
6/1/21
6/8/21
8 Days
6/4/21
6/11/21
8 Days
6/4/21
6/11/21
8 Days
6/4/21
6/11/21
8 Days
6/4/21
6/11/21
8 Days
6/4/21
6/11/21
8 Days
6/4/21
6/11/21
8 Days
6/8/21
6/15/21
8 Days
6/8/21
6/15/21
8 Days
6/8/21
6/15/21
8 Days
6/8/21
6/15/21
8 Days
6/8/21
6/15/21
8 Days
6/11/21
6/18/21
8 Days
6/18/21
6/25/21
8 Days
6/18/21
6/25/21
8 Days
6/18/21
6/25/21
8 Days
9/7/21
9/14/21
8 Days
9/7/21
9/14/21
8 Days
9/10/21
9/17/21
8 Days
9/10/21
9/17/21
8 Days
9/14/21
9/21/21
8 Days
9/14/21
9/21/21
8 Days
8/12/23
8/19/23
8 Days