NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
SK
   
Nápady

Ortovox 185 Rock'N'Wool Womens Short Pants Blush Blend XL

Výrobca Ortovox
ZIMA BUDE FAREBNÁ Univerzálne, pohodlné skrátené nohavice vyrobené z čistej merino vlny sú skvelou voľbou pre akékoľvek vysokohorské aktivity. Dámske skrátené nohavice sú vyrobené z merino vlny, vďaka čomu sú mimoriadne mäkké a funkčné bez ohľadu na to, aké je von počasie. Freeriding začína prvou vrstvou oblečenia, pretože táto vrstva je rozhodujúca pre funkčnosť. Tieto dámske skrátené nohavice sú vyrobené zo 100% čistej merino vlny s jemnosťou 19 mikrónov. Sú jemné, mäkké, príjemné na dotyk a zaisťujú optimálnu klímu vďaka svojim vlastnostiam regulujúcim teplotu a vlhkosť. Ako vždy, použitá merino vlna pochádza z vybraných tasmánskych fariem, kde si ovce užívajú takmer neobmedzenú slobodu v miernom podnebí. Výsledkom týchto optimálnych životných podmienok je vysoká kvalita a funkčnosť jem nej vlny. Nová kombinácia farieb a priľnavý strih dodáva skráteným nohaviciam štýl a viacfarebná točená priadza navyše vytvára cool vzhľad. Dámske skrátené nohavice sú teda absolútnou nevyhnutnosťou pre každý freeride! BENEFITY: Nové farby vďaka viacfarebnej točenej priadzi Materiál bez svrbenia a pohodlný na nosenie vďaka vlneným vláknam s priemerom 19 mikrónov Vyrobené z obnoviteľných surovín 100% tasmánska vlna merino MATERIÁL: Jemné vlákna s priemerom 19 mikrónov Čistá merino vlna, 185 g/m² Materiál nesvrbí, je pohodlný pri nosení Tasmánska vlna merino Typ aktivity: Outdoor Veková skupina: Dospelý Farba podľa výrobcu: Blush Blend Farba: Červená Pohlavie: Ženy Materiál: Virgin Wool (Merino) Špecifikácia materiálu: Virgin Wool (Merino) Sezóna: 2020/2021 Veľkosť: XL Krajina pôvodu: Švajčiarsko viac

Najlacnejší produkt

78,80 € | muziker.ro | Skladom
Máte lepší produkt vo vašom obchode?

Dostupné v

K dispozícii v iných krajinách

História cien produktu

Čo hovoria obchody

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:IARNA VA FI CULOASĂ Pantaloni scurți versatili și confortabili din lână merino pură pentru excursii alpine. PANTALONUL SCURT 185 ROCK'N'WOOL pentru femei este fabricat din lână merino, făcându-l excepțional de moale și funcțional pentru aventurile de freeride - oricât de rece sau inducătoare de transpirație. Freeridingul începe cu primul strat de îmbrăcăminte, deoarece acest strat este crucial pentru funcționalitate. PANTALONUL SCURT 185 ROCK'N'WOOL pentru femei este fabricat din lână merino 100% pură cu o finețe de 19 microni. Se simte confortabil pe piele și asigură un climat optim datorită calităților sale de reglare a temperaturii și umezelii. Ca întotdeauna, această lână merino provine din ferme Tasmaniene selectate, unde oile se pot bucura de un habitat aproape fără limite într-un climat moderat. Aceste condiții de viață optime au ca rezultat calitatea înaltă și funcționalitatea lânii fine. O nouă combinație de culori și o croială mai relaxată oferă oilor merino un aspect elegant și conștient de culoare, datorită unui fir multicolor, răsucit, care oferă o actualizare vizuală răcoritoare pentru iarnă. Pantalonii scurți ROCK'N'WOOL 185 pentru femei sunt, așadar, o necesitate absolută pentru orice freeride! EVIDENȚE: Culori noi datorită firelor răsucite multicolore Fără mâncărime și confortabil de purtat datorită fibrelor de lână cu diametrul de 19 microni Fabricat cu materii prime regenerabile Lână merino 100% tasmaniană PROPRIETĂȚI MATERIALE: Diametru fin al fibrei de 19 microni Lână merino pură, 185 g / m² Fără mâncărime și confortabil de purtat Merino tasmanian Tipul de activitate: În aer liber Grupă de vârstă: Adulţi Culoare conform producătorului: Blush Blend Culoare: Roșu Gen: Femei Material: Lână Virgiă (Merinos) Specificarea materialului: Lână Virgiă (Merinos) Sezon: 2020/2021 Mărime: XL Ţara de fabricaţie: Elveţia

muziker.sk
ZIMA BUDE FAREBNÁ Univerzálne, pohodlné skrátené nohavice vyrobené z čistej merino vlny sú skvelou voľbou pre akékoľvek vysokohorské aktivity. Dámske skrátené nohavice sú vyrobené z merino vlny, vďaka čomu sú mimoriadne mäkké a funkčné bez ohľadu na to, aké je von počasie. Freeriding začína prvou vrstvou oblečenia, pretože táto vrstva je rozhodujúca pre funkčnosť. Tieto dámske skrátené nohavice sú vyrobené zo 100% čistej merino vlny s jemnosťou 19 mikrónov. Sú jemné, mäkké, príjemné na dotyk a zaisťujú optimálnu klímu vďaka svojim vlastnostiam regulujúcim teplotu a vlhkosť. Ako vždy, použitá merino vlna pochádza z vybraných tasmánskych fariem, kde si ovce užívajú takmer neobmedzenú slobodu v miernom podnebí. Výsledkom týchto optimálnych životných podmienok je vysoká kvalita a funkčnosť jemnej vlny. Nová kombinácia farieb a priľnavý strih dodáva skráteným nohaviciam štýl a viacfarebná točená priadza navyše vytvára cool vzhľad. Dámske skrátené nohavice sú teda absolútnou nevyhnutnosťou pre každý freeride! BENEFITY: Nové farby vďaka viacfarebnej točenej priadzi Materiál bez svrbenia a pohodlný na nosenie vďaka vlneným vláknam s priemerom 19 mikrónov Vyrobené z obnoviteľných surovín 100% tasmánska vlna merino MATERIÁL: Jemné vlákna s priemerom 19 mikrónov Čistá merino vlna, 185 g/m² Materiál nesvrbí, je pohodlný pri nosení Tasmánska vlna merino Typ aktivity: Outdoor Veková skupina: Dospelý Farba podľa výrobcu: Blush Blend Farba: Červená Pohlavie: Ženy Materiál: Virgin Wool (Merino) Špecifikácia materiálu: Virgin Wool (Merino) Sezóna: 2020/2021 Veľkosť: XL Krajina pôvodu: Švajčiarsko

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:L'INVERNO SARA 'COLORATO Pantaloni corti versatili e comodi in pura lana merino per tour alpini. Il 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS da donna è realizzato in lana merino, rendendolo eccezionalmente morbido e funzionale per le avventure freeride, indipendentemente dal freddo o dal sudore. Il freeride inizia con il primo strato di abbigliamento, poiché questo strato è fondamentale per la funzionalità. Il 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS da donna è realizzato in pura lana merino al 100% con una finezza di 19 micron. Si sente a suo agio sulla pelle e garantisce un clima ottimale grazie alle sue qualità di regolazione della temperatura e dell'umidità. Come sempre, questa lana merino proviene da allevamenti della Tasmania selezionati dove le pecore possono godere di un habitat quasi sconfinato in un clima moderato. Queste condizioni di vita ottimali si traducono nell'alta qualità e funzionalità della lana fine. Una nuova combinazione di colori e un taglio più ampio conferiscono alle pecore merino un aspetto elegante e attento al colore, grazie a un filato multicolore che fornisce un rinfrescante aggiornamento visivo per l'inverno. Il 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS da donna è quindi un must assoluto per ogni freeride! PUNTI SALIENTI: Nuovi colori grazie al filato ritorto multicolore Prurito e comodo da indossare grazie alle fibre di lana con un diametro di 19 micron Realizzato con materie prime rinnovabili 100% lana merino della Tasmania PROPRIETÀ DEI MATERIALI: Diametro della fibra fine 19 Micron Pura lana merino, 185 g / m² Senza prurito e comodo da indossare Merino della Tasmania Tipo di attività: Outdoor Fascia di età: Adulto Colore secondo il produttore: Blush Blend Colore: Rosso Genere: Femminile Materiale: Virgin Wool (Merino) Specifiche del materiale: Virgin Wool (Merino) Stagione: 2020/2021 Taglia: XL Paese di produzione: Svizzera

muziker.es
WINTER IS GOING TO BE COLORFUL Versatile, comfortable short pants made from pure merino wool for alpine tours. The 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS for women is made of merino wool, making it exceptionally soft and functional for freeride adventures – no matter how cold or sweat-inducing. Freeriding starts with the first layer of clothing, as this layer is crucial for functionality. The 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS for women is made of 100% pure merino wool with a fineness of 19 microns. It feels comfortable on the skin and ensures an optimum climate thanks to its temperature and moisture-regulating qualities. As always, this merino wool comes from selected Tasmanian farms where sheep can enjoy an almost boundless habitat in a moderate climate. These optimum living conditions result in the high quality and functionality of the fine wool. A new combination of colors and a looser cut give merino sheep a stylish and color-conscious look, thanks to a multi-colored, twirled yarn that provides a refreshing visual update for the winter. The 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS for women is thus an absolute must for any freeride! HIGHLIGHTS: New colors thanks to multi-colored twirled yarn Itch-free and comfortable to wear thanks to wool fibers with a diameter of 19 microns Made with renewable raw materials 100% Tasmanian merino wool MATERIAL PROPERTIES: Fine 19 Micron fiber diameter Pure merino wool, 185 g/m² Itch-free and comfortable to wear Tasmanian Merino Activity Type: Outdoor Age Group: Adult Original Colour by Producer: Blush Blend Colour: Red Gender: Female Material: Virgin Wool (Merino) Material Specification: Virgin Wool (Merino) Season: 2020/2021 Size: XL Made in: Switzerland

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:L'HIVER VA ÊTRE COLORÉ Pantalon court polyvalent et confortable en pure laine mérinos pour les randonnées alpines. Le 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS pour femme est fait de laine mérinos, ce qui le rend exceptionnellement doux et fonctionnel pour les aventures de freeride, peu importe le froid ou la transpiration. Le freeride commence par la première couche de vêtements, car cette couche est cruciale pour la fonctionnalité. Le 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS pour femme est composé à 100% de pure laine mérinos d'une finesse de 19 microns. Il est confortable sur la peau et assure un climat optimal grâce à ses qualités thermorégulatrices et hydratantes. Comme toujours, cette laine mérinos provient de certaines fermes de Tasmanie où les moutons peuvent profiter d'un habitat presque illimité dans un climat tempéré. Ces conditions de vie optimales se traduisent par la haute qualité et la fonctionnalité de la laine fine. Une nouvelle combinaison de couleurs et une coupe plus ample confèrent au mouton mérinos un look élégant et soucieux de la couleur, grâce à un fil multicolore torsadé qui offre une mise à jour visuelle rafraîchissante pour l'hiver. Le 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS pour femme est donc un must absolu pour tout freeride! POINTS FORTS: Nouvelles couleurs grâce au fil torsadé multicolore Sans démangeaisons et agréable à porter grâce aux fibres de laine d'un diamètre de 19 microns Fabriqué avec des matières premières renouvelables 100% laine mérinos de Tasmanie PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES: Diamètre de fibre fine de 19 microns Pure laine mérinos, 185 g / m² Sans démangeaisons et confortable à porter Mérinos de Tasmanie Type d'activité: Outdoor Tranche d'âge: Adulte Couleur selon fabricant: Blush Blend Couleur: Rouge Sexe: Femme Matière: Laine vierge (Mérinos) Spécifications matérielles: Laine vierge (Mérinos) Saison: 2020/2021 Taille: XL Fabriquée au: Suisse

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Der Winter wird bunt Vielseitige, bequeme kurze Hose aus reiner Merinowolle für alpine Touren. Die 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS für Damen bestehen aus Merinowolle und sind daher außergewöhnlich weich und funktionell für Freeride-Abenteuer - egal wie kalt oder schweißtreibend. Freeriden beginnt mit der ersten Kleidungsschicht, da diese Schicht für die Funktionalität entscheidend ist. Die 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS für Damen bestehen aus 100% reiner Merinowolle mit einer Feinheit von 19 Mikrometern. Es fühlt sich angenehm auf der Haut an und sorgt dank seiner temperatur- und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften für ein optimales Klima. Wie immer stammt diese Merinowolle von ausgewählten tasmanischen Farmen, auf denen Schafe in einem gemäßigten Klima einen nahezu grenzenlosen Lebensraum genießen können. Diese optimalen Lebensbedingungen führen zu der hohen Qualität und Funktionalität der feinen Wolle. Eine neue Farbkombination und ein lockerer Schnitt verleihen Merinoschafen dank eines mehrfarbigen, gewirbelten Garns, das ein erfrischendes visuelles Update für den Winter bietet, ein stilvolles und farbbewusstes Aussehen. Die 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS für Frauen sind somit ein absolutes Muss für jeden Freeride! HIGHLIGHTS: Neue Farben dank mehrfarbigem Wirbelgarn Juckreizfrei und angenehm zu tragen dank Wollfasern mit einem Durchmesser von 19 Mikrometern Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen 100% tasmanische Merinowolle MATERIALEIGENSCHAFTEN: Feiner 19 Mikron Faserdurchmesser Reine Merinowolle, 185 g / m² Juckreizfrei und angenehm zu tragen Tasmanischer Merino Art der Aktivität: Outdoor Altersstufe: Erwachsene Farbe laut Hersteller: Blush Blend Farbe: Rot Geschlecht: Damen Material: Virgin Wool (Merino) Materialspezifikation: Virgin Wool (Merino) Saison: 2020/2021 Größe: XL Hergestellt in: Schweiz

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:ZIMA BĘDZIE KOLOROWA Wszechstronne, wygodne krótkie spodnie wykonane z czystej wełny merynosów na wyprawy alpejskie. 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS dla kobiet jest uszyta z wełny merynosów, dzięki czemu jest wyjątkowo miękka i funkcjonalna podczas przygód freeride - bez względu na to, jak zimno czy wywołuje pot. Freeriding zaczyna się od pierwszej warstwy odzieży, ponieważ ta warstwa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności. 185 ROCK'N'WOOL SHORT PANTS dla kobiet jest wykonana w 100% z czystej wełny merynosów o próbie 19 mikronów. Jest przyjemny dla skóry i zapewnia optymalny klimat dzięki właściwościom regulującym temperaturę i wilgoć. Jak zawsze, ta wełna merynosów pochodzi z wybranych farm tasmańskich, gdzie owce mogą cieszyć się niemal nieograniczonym siedliskiem w umiarkowanym klimacie. Te optymalne warunki życia zapewniają wysoką jakość i funkcjonalność cienkiej wełny. Nowa kombinacja kolorów i luźniejszy krój nadają owcom merino stylowy i świadomy kolor, dzięki wielokolorowej, skręconej przędzy, która zapewnia odświeżającą wizualną aktualizację na zimę. 185 ROCK'N'WOOL KRÓTKIE SPODNIE dla kobiet to więc absolutny must have każdego freeride'u! NAJWAŻNIEJSZE: Nowe kolory dzięki wielokolorowej przędzy skręcanej Nie swędzi i wygodne w noszeniu dzięki włóknom wełnianym o średnicy 19 mikronów Wykonane z surowców odnawialnych 100% wełna z merynosów tasmańskich WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU: Drobna średnica włókna 19 mikronów Czysta wełna merynosów, 185 g / m² Nie swędzi i wygodne w noszeniu Tasmanian Merino Rodzaj działalności: Outdoor Grupa wiekowa: Dorosły Kolor według producenta: Blush Blend Kolor: Czerwony Płeć: Damski Materiał: Virgin Wool (Merino) Specyfikacja materiałów: Virgin Wool (Merino) Sezon: 2020/2021 Rozmiar: XL Kraj pochodzenia: Szwajcaria

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:A TÉL SZÍNES lesz A sokoldalú, kényelmes, tiszta merinó gyapjúból készült nadrág kiváló választás minden alpesi tevékenységhez. A női rövidnadrág merinó gyapjúból készül, ami rendkívül puha és működőképessé teszi őket, függetlenül attól, hogy milyen az időjárás. A freeriding a ruházat első rétegével kezdődik, mert ez a réteg döntő fontosságú a funkcionalitás szempontjából. Ezek a női rövidnadrágok 100% -ban tiszta merinó gyapjúból készülnek, 19 mikronos finomsággal. Lágyak, puhák, kellemes tapintásúak, és hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó tulajdonságaiknak köszönhetően optimális klímát biztosítanak. Mint mindig, a használt merinó gyapjú kiválasztott tasmán gazdaságokból származik, ahol a juhok szinte korlátlan szabadságot élveznek mérsékelt éghajlaton. Ezen optimális életkörülmények eredménye a finom gyapjú kiváló minősége és funkcionalitása. A színek és a ragacsos szabás új kombinációja stílusot kölcsönöz a rövidített nadrágnak, és a többszínű sodrott fonal is hűvös megjelenést kölcsönöz. A női nadrág abszolút elengedhetetlen minden freeride-hez! ELŐNYÖK: Új színek a sokszínű sodrott fonalnak köszönhetően Anyag viszketés nélkül és kényelmes viselet a 19 mikron átmérőjű gyapjúszálaknak köszönhetően Megújuló alapanyagokból készül 100% tasmán merinó gyapjú ANYAG: 19 mikron átmérőjű finom szálak Tiszta merinó gyapjú, 185 g / m2 Az anyag nem viszket, kényelmes viselet Tasmaniai merinó gyapjú Tevékenység típusa: Outdoor Korcsoport: Felnőtt Szín a gyártó szerint: Blush Blend Szín: Piros Nem: Női Anyag: Virgin Wool (Merino) Anyag meghatározása: Virgin Wool (Merino) Évszak: 2020/2021 Méret: XL Gyártás országa: Svájc

muziker.cz
ZIMA BUDE BAREVNÁ Univerzální, pohodlné zkrácené kalhoty vyrobené z čisté merino vlny jsou skvělou volbou pro jakékoliv vysokohorské aktivity. Dámské zkrácené kalhoty jsou vyrobeny z merino vlny, díky čemuž jsou mimořádně měkké a funkční bez ohledu na to, jaké je ven počasí. Freeriding začíná první vrstvou oblečení, protože tato vrstva je rozhodující pro funkčnost. Tyto dámské zkrácené kalhoty jsou vyrobeny ze 100% čisté merino vlny s jemností 19 mikronů. Jsou jemné, měkké, příjemné na dotyk a zajišťují optimální klima díky svým vlastnostem regulujícím teplotu a vlhkost. Jako vždy, použitá merino vlna pochází z vybraných tasmánských farem, kde si ovce užívají téměř neomezenou svobodu v mírném podnebí. Výsledkem těchto optimálních životních podmínek je vysoká kvalita a funkčnost jemné vlny. Nová kombinace barev a přilnavý střih dodává zkráceným kalhotám styl a vícebarevná točená příze navíc vytváří cool vzhled. Dámské zkrácené kalhoty jsou tedy absolutní nezbytností pro každý freeride! BENEFITY: Nové barvy díky vícebarevného točené přízi Materiál bez svědění a pohodlný na nošení díky vlněným vláknům s průměrem 19 mikronů Vyrobeno z obnovitelných surovin 100% tasmánská vlna merino MATERIÁL: Jemné vlákna s průměrem 19 mikronů Čistá merino vlna, 185 g/m² Materiál nesvědí, je pohodlný při nošení Tasmánská vlna merino Typ aktivity: Outdoor Věková skupina: Dospělý Barva podle výrobce: Blush Blend Barva: Červená Pohlaví: Dámské Materiál: Virgin Wool (Merino) Specifikace materiálu: Virgin Wool (Merino) Sezóna: 2020/2021 Velikost: XL Země původu: Švýcarsko