Registration Login
Pracovní sešit doplňuje učebnici Novověk. Uspořádání úkolů v pracovním sešitu vychází z členění učiva v učebnici, otázky a úkoly slouží k opakování a

$3.38
Třetí díl nové dějepisné řady je věnován období novověku od počátku reformace a renesance až k událostem vedoucím k vzniku prvního světového konfliktu

$7.23
Učebnice je napsána formou didaktizovaného pohádkového vyprávění. Postavičky dvou průvodců, skřítků ze školní půdy, prožijí s dětmi vždy celý školní r

$4.23
Pracovní sešit doplňuje učebnici Středověk. Uspořádání úkolů v pracovním sešitu opět vychází z členění učiva v učebnici, otázky a úkoly slouží k opako

$3.38
Učebnice, která je rozčleněná do 44 kapitol, mapuje historické období středověku od zániku západořímské říše roku 476 až do roku 1492, kdy byla objeve

$6.37