Registration Login
Kniha: Kreativita 1; Autor: Mrázek Pavol; Kretivita 1 Tvorivosť a vedomie - Motivačná kniha pre každého. Objavná kniha o tvorivosti a vedomí. Kde krea

$18.35
Esprof | Automatic import Knihy.ABZ.cz
Kniha: Kreativita 2; Autor: Mrázek Pavol; V tomto pokračovaní sa autor už viacej venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického nav

$18.35
Esprof | Automatic import Knihy.ABZ.cz
V tomto pokračovaní sa autor už viacej venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického navrhovania popisuje všeobecné zákonitosti pl

$11.59
Esprof | Automatic import Gorilla.sk
<b>Tvorivosť a vedomie - Motivačná kniha pre každého.</b>
Objavná kniha o tvorivosti a vedomí. Kde kreativita vzniká, ako súvisí s naším v

$11.59
Esprof | Automatic import Gorilla.sk