Registration Login
Kniha: Touhy a úděl; Autor: Štěrbová Dina; Autorka knihy shromažďovala 15 let informace o prvních ženách na těchto horských velikánech. Mnohé z aktére

$19.42
Na planetě Zemi máme 14 horských masivů převyšujících magickou hranici 8 000 m. I když k jejich vrcholům dlouho vzhlíželi převážně jen příslušníci sil

$21.34