Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa
Mnozí lidé věří, že vesmír, Zeměi veškerý život jsou výsledkemslepých, neřízených přírodních procesůprobíhajících po miliardy let. Stejně takmnozí věří, že existuje nepřeberné množstvívědeckých důkazů podporujících tuto myšlenku. Realita je ovšem taková,že jen málokdo je ochoten sám poctivě prozkoumat důkazy a vyvoditz nich odpovídající závěry. Místo toho máme tendenci nechávat se unášetjakousi slepou náklonností k „vědeckým autoritám“, které nám tvrdí, že jediněony mohou znát pravdu. I přes všudypřítomnou glorifikaci evolučníhosvětonázoru však zdaleka ne všichni vědci souhlasí s tím, že je evoluce vědeckyplatným vysvětlením našeho původu. Naopak, neustále přibývá těch,kteří po prozkoumání dostupných faktů a teorií docházejí k velmi odlišnýmzávěrům. Ty byly sepsány a recenzovány kvalifikov anými vědci, kteří námv 8 klíčových oblastech nabízejí jedinečnou příležitost nahlédnout do světamoderní vědy a kritického myšlení. Přestože má dnes koncept evolucea miliónů let pozici vládnoucího paradigmatu, nemá ani zdaleka takpevnou půdu pod nohama, jak si mnozí myslí. Nejedná se však o pouhýakademický problém, který by se týkal jen hrstky intelektuálů ani o soubojslaměných panáků vytvořených lidmi, kteří se rádi přou. Nikoliv! Otázkanašeho původu hraje klíčovou roli v tom, jak žijeme svůj každodenní života jakou hodnotu připisujeme sobě či jiné lidské bytosti. Je povinností každéhoz nás udělat si v této otázce jednou provždy jasno. více

Nejlevnější produkt

20,93 € | knihy.abz.cz | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

Historie cen produktu


Co říkají obchody

knihy.abz.cz
Kniha: Achillovy paty evoluce; Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let. Stejně tak mnozí věří, že existuje nepřeberné množství vědeckých důkazů podporujících tuto myšlenku. ...

Knihy Dobrovsky
Mnozí lidé věří, že vesmír, Zeměi veškerý život jsou výsledkemslepých, neřízených přírodních procesůprobíhajících po miliardy let. Stejně takmnozí věří, že existuje nepřeberné množstvívědeckých důkazů podporujících tuto myšlenku. Realita je ovšem taková,že jen málokdo je ochoten sám poctivě prozkoumat důkazy a vyvoditz nich odpovídající závěry. Místo toho máme tendenci nechávat se unášetjakousi slepou náklonností k „vědeckým autoritám“, které nám tvrdí, že jediněony mohou znát pravdu. I přes všudypřítomnou glorifikaci evolučníhosvětonázoru však zdaleka ne všichni vědci souhlasí s tím, že je evoluce vědeckyplatným vysvětlením našeho původu. Naopak, neustále přibývá těch,kteří po prozkoumání dostupných faktů a teorií docházejí k velmi odlišnýmzávěrům. Ty byly sepsány a recenzovány kvalifikovanými vědci, kteří námv 8 klíčových oblastech nabízejí jedinečnou příležitost nahlédnout do světamoderní vědy a kritického myšlení. Přestože má dnes koncept evolucea miliónů let pozici vládnoucího paradigmatu, nemá ani zdaleka takpevnou půdu pod nohama, jak si mnozí myslí. Nejedná se však o pouhýakademický problém, který by se týkal jen hrstky intelektuálů ani o soubojslaměných panáků vytvořených lidmi, kteří se rádi přou. Nikoliv! Otázkanašeho původu hraje klíčovou roli v tom, jak žijeme svůj každodenní života jakou hodnotu připisujeme sobě či jiné lidské bytosti. Je povinností každéhoz nás udělat si v této otázce jednou provždy jasno.