NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
Záložky
| Vzdálené služby | Destinace |

Ceník

Poslední aktualizace: 15.05.2021
Servis
Počet kreditů: 1000
Zvýšená viditelnost nabídky služeb
Počet kreditů: 200

Nabídka práce
Počet kreditů: 2500
Zvýšená viditelnost.
Počet kreditů: 1000


Produkty
Cena Počet kreditů Cena kliknutí ve vaší měně.
1,00 € 4 0,04 €
10,00 € 6 0,06 €
100,00 € 8 0,08 €
1 000,00 € 10 0,10 €
Cena za kliknutí je vypočtena jako 4 + log(price)