NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Češtinu, tu zvládnu! - 2. třída - Radka Kneblová

Český jazyk nemusí být pro děti strašák, naopak – díky knize Češtinu, tu zvládnu! mohou krůček po krůčku procvičovat pravopis a získat tak jistotu v jeho správném užití. Kniha je určena žákům 2. tříd, ale díky své systematičnosti je vhodná také pro starší žáky k opakování učiva a přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. Obsah knihy pokrývá všechny výstupy jazykové výchovy dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání a doporučenými osnovami pro příslušný ročník. Komplexní obsah a systematičnost nejsou jedinou silnou stránkou cvičebnice. Rodiče, případně i učitelé, určitě ocení důkladnost, která spočívá nejen v názorných poučkách a vysvětleních, ale také ve třech stovkách různorodých cvičení, v souhrnných testech a klíči (u vybraných řešení s vysvětlením). Samotné děti pa k jistě zaujme přehledná a veselá úprava, milé obrázky, a hlavně pestrost cvičení, která střídají činnosti vážnější i zábavné a čtenáře nenápadně vedou k přemýšlení nejen o tom, co je správně, ale i proč je to správně. Cílem autorky, zkušené učitelky českého jazyka, i všech, kdo knihu připravovali, bylo vytvořit takové podklady, aby si čtenář po poctivé práci s knihou mohl sebevědomě říci: „Češtinu, tu zvládnu!“ více

Nejlevnější produkt

7,76 € | knihy.abz.cz | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

Historie cen produktu


Co říkají obchody

knihy.abz.cz
Kniha: Češtinu, tu zvládnu! 2. třída; Autor: Kneblová Radka; – Český jazyk nemusí být pro děti strašák, naopak – díky knize Češtinu, tu zvládnu! mohou krůček po krůčku procvičovat pravopis a získat tak jistotu v jeho správném užití. Kniha je určena žákům 2. tříd, ale díky své systematičnosti je ...

Knihy Dobrovsky
Český jazyk nemusí být pro děti strašák, naopak – díky knize Češtinu, tu zvládnu! mohou krůček po krůčku procvičovat pravopis a získat tak jistotu v jeho správném užití. Kniha je určena žákům 2. tříd, ale díky své systematičnosti je vhodná také pro starší žáky k opakování učiva a přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. Obsah knihy pokrývá všechny výstupy jazykové výchovy dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání a doporučenými osnovami pro příslušný ročník. Komplexní obsah a systematičnost nejsou jedinou silnou stránkou cvičebnice. Rodiče, případně i učitelé, určitě ocení důkladnost, která spočívá nejen v názorných poučkách a vysvětleních, ale také ve třech stovkách různorodých cvičení, v souhrnných testech a klíči (u vybraných řešení s vysvětlením). Samotné děti pak jistě zaujme přehledná a veselá úprava, milé obrázky, a hlavně pestrost cvičení, která střídají činnosti vážnější i zábavné a čtenáře nenápadně vedou k přemýšlení nejen o tom, co je správně, ale i proč je to správně. Cílem autorky, zkušené učitelky českého jazyka, i všech, kdo knihu připravovali, bylo vytvořit takové podklady, aby si čtenář po poctivé práci s knihou mohl sebevědomě říci: „Češtinu, tu zvládnu!“