Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Přírodověda 5 Učebnice pro 5. ročník

5-30 V 5. aktualizovaném vydání byla do této učebnice přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy: soužití mezi lidmi, šikana, týrání a sexuální zneužívání, člověk a informace, zdraví a závislost, osobní bezpečí, první pomoc, mimořádné události. Učebnice je věnována člověku a světu, který nás obklopuje. Žáci: budou pozorovat neživou přírodu nahlédnou do tajemství vesmíru, jehož je naše planeta Země součástí seznámí se blíže s živočichy a rostlinami vyskytujícími se v místech, kde žijete poznají, že v různých podnebných pásech planety Země mají živé organizmy odlišné podmínky pro svůj život naučí se porozumět stavbě a funkci jednotlivých částí lidského těla rozšíří si své vědomosti o lidském zdraví a první pomoci prodiskutují, jak se chovat v rodině a ve společnos ti Kapitoly učebnice jsou systematicky členěny. Kromě výkladového textu obsahují: doplňkové úkoly tvořivé úkoly zajímavé informace doplňujícího charakteru náměty k zamyšlení o vašem životě a vlivu na životní prostředí (tzv. průřezové téma) mezipředmětové vazby opakovací úkoly Zopakujte si (často určené k práci ve skupinách) přehledné shrnutí učiva na konci kapitol čtyři opakovací strany (OPAKOVACÍ KRABIČKY) ke shrnutí daného tématu více

Nejlevnější produkt

4,47 € | knihy.abz.cz | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

Historie cen produktu


Co říkají obchody

knihy.abz.cz
Kniha: Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (učebnice); V 5. aktualizovaném vydání byla do této učebnice přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy: soužití mezi lidmi, šikana, týrání a sexuální zneužívání, člověk a informace, zdraví a závislost, osobní bezpečí, první ...

Knihy Dobrovsky
5-30 V 5. aktualizovaném vydání byla do této učebnice přidána kapitola Člověk ve společnosti. Tato kapitola se zabývá tématy: soužití mezi lidmi, šikana, týrání a sexuální zneužívání, člověk a informace, zdraví a závislost, osobní bezpečí, první pomoc, mimořádné události. Učebnice je věnována člověku a světu, který nás obklopuje. Žáci: budou pozorovat neživou přírodu nahlédnou do tajemství vesmíru, jehož je naše planeta Země součástí seznámí se blíže s živočichy a rostlinami vyskytujícími se v místech, kde žijete poznají, že v různých podnebných pásech planety Země mají živé organizmy odlišné podmínky pro svůj život naučí se porozumět stavbě a funkci jednotlivých částí lidského těla rozšíří si své vědomosti o lidském zdraví a první pomoci prodiskutují, jak se chovat v rodině a ve společnosti Kapitoly učebnice jsou systematicky členěny. Kromě výkladového textu obsahují: doplňkové úkoly tvořivé úkoly zajímavé informace doplňujícího charakteru náměty k zamyšlení o vašem životě a vlivu na životní prostředí (tzv. průřezové téma) mezipředmětové vazby opakovací úkoly Zopakujte si (často určené k práci ve skupinách) přehledné shrnutí učiva na konci kapitol čtyři opakovací strany (OPAKOVACÍ KRABIČKY) ke shrnutí daného tématu