Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa
4-nitný overlock Singer 14 SH 754 je základní overlock pro domácnost, který není určen pro větší zatížení, ale pouze pro běžné šití. Moderní design, volitelný počet nití 2-4, volné rameno, diferenciální podávání, regulace napětí nitě, výměna přítlačných patek, možnost šití ruličkového lemu, vestavěné osvětlení, volné a velmi štíhlé rameno pro šití dutých tvarů, plynulá regulace délky stehu, kolečko pro pomalou ruční manipulaci se strojem, barevné označení ovladačů napětí nití, regulace šířky odřezu látky.Vlastnosti overlocku:Diferenciál - diferenciální podávání Vám zaručí absolutně rovnoměrný steh, švy se ani na jemných látkách neřasí. Při obráceném nastavení diferenciálního podávání lze naopak dosáhnout nádherných vlnových efektů!Rychlé a snadné navlékání - stačí pouze následovat barevné schéma. Každá cesta nitě má svoji specifickou barvu pro lehkou identifikaci. Jednoduše navlékněte nit podle barevného schématu.Šicí s/bez horního nože - zkušenějším švadlenám umožní overlock šití krásných dekorativních stehů po vyřazení funkce odstřihu.Volné a velmi štíhlé rameno - Ideální pro začišťování lemů nebo pro šití rukávů, nohavic atd.Dokonalé šití pružných materiálůSpolehlivost při šití těžkých materiálůMožnost dekorativního lemováníPříslušenství:Sada jehelŠroubovák menšíPinzetaKonvertorSpecifikace overlocku:8 druhů stehůExtra vysoký prostor pod patkou 4,5 mmSnadná regulace napětí nitěVýměna přítlačných patek rychle a snadno pomocí systému "Snap-on"Možnost šití ruličkového lemu bez měnění stehové deskyVestavěné osvětleníVolné a velmi štíhlé rameno pro šití dutých tvarůVolič jehly zabraňující ohnutí jehlyPlynulá regulace délky stehu 1 až 4 mmŠířka stehu 3 až 6,7 mmKolečko pro pomalou ruční manipulaci se strojemBarevné označení ovladačů napětí nitíRegulace šířky odřezu látkyHmotnost 7 kg<br /> Přední deska: Plast<br /> Materiál: Kov<br /> Barva: Bílá<br /> Hmotnost: 7,9 kg<br /> Osvětlení: LED osvětlení<br /> Programy: Overlock<br /> Programy: Dekorativní<br /> Programy: Základní<br /> Délka stehu: 4 mm<br /> Regulace délky stehu: Ano<br /> Regulace šířky stehu: Ano<br /> Šířka stehu: 6,7 mm<br /> Typ šicího stroje: Overlock<br /> Typ šicího stroje: Mechanický<br /> Automatický navlékač horní nitě: Ano<br /> Počet stehů: 6<br /> Šití dvojjehlou: Ano<br /> Zipová patka: Ne<br /> Patka na knoflíkové dírky: Ne<br /> Provoz na baterie: Ne<br /> Napájení: Adaptér<br /> Adaptér součástí: Ano<br /> Automatický odstřih horní a spodní nitě: Ano<br /> Regulace přítlaku patky: Ne<br /> Balení obsahuje: Sada jehel<br /> Balení obsahuje: Šroubovák<br /> Balení obsahuje: Pinzeta<br /> Nastavení napětí nitě: Ano více

Nejlevnější produkt

364,00 € | muziker.fr

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Le surjet à 4 fils Singer 14 SH 754 est un surjet de base pour la maison, qui n'est pas destiné aux charges plus lourdes, mais uniquement à la couture normale. Design moderne, nombre de fils sélectionnable 2-4, bras libre, entraînement différentiel, réglage de la tension du fil, remplacement des pieds-de-biche, possibilité de coudre l'ourlet du rouleau, éclairage intégré, bras libre et très fin pour coudre des formes creuses, longueur de point continue régulation, molette pour une manipulation manuelle lente de la machine, marquage couleur des commandes de tension de fil, régulation de la largeur de la coupe du tissu. Caractéristiques du surjet : Différentiel - l'avance différentielle vous garantit un point absolument uniforme, les coutures ne se froissent pas même sur les tissus délicats. D'autre part, de merveilleux effets d'ondes peuvent être obtenus en inversant le réglage de l'alimentation différentielle! Mise en place rapide et facile - il suffit de suivre la palette de couleurs. Chaque chemin de fil a sa propre couleur spécifique pour une identification facile. Enfilez simplement le fil selon la palette de couleurs. Coudre avec / sans couteau supérieur - les couturières plus expérimentées pourront surjeter de beaux points décoratifs après avoir désactivé la fonction de coupe. Épaule ample et très fine - Idéal pour couper les ourlets ou coudre les manches, les pantalons, etc. Couture parfaite de matériaux flexibles Fiabilité lors de la couture de matériaux lourds Possibilité de bordure décorative Accessoires: Maintenant les aiguilles Tournevis plus petit Pince à épiler Convertisseur Spécifications du surjet : 8 types de points Espace extra haut sous le talon 4,5 mm Réglage facile de la tension du fil Remplacement rapide et simple des pieds-de-biche grâce au système «Snap-on» Possibilité de coudre un ourlet enroulé sans changer la plaque à aiguille Éclairage intégré Bras lâche et très fin pour coudre des formes creuses Sélecteur d'aiguille pour empêcher l'aiguille de se plier Régulation continue de la longueur de point de 1 à 4 mm Largeur de point 3 à 6,7 mm Roue pour une manutention manuelle lente de la machine Marquage de couleur des commandes de tension de fil Régulation de la largeur de coupe du tissu Poids 7 kg
Table: Matière plastique
Matière: Métal
Couleur: Blanc
Poids: 7,9 kg
Éclairage: Éclairage LED
Programmes: Overlock
Programmes: Décoratif
Programmes: Basic
Longueur de point: 4 mm
Réglage de la longueur de point: Oui
Réglage de la largeur de point: Oui
Largeur de point: 6,7 mm
Type de machine à coudre: Overlock
Type de machine à coudre: Mechanic
Enrouleur de fil supérieur automatique: Oui
Nombre de points: 6
Double couture: Oui
Talon zippé: Pas
Talon pour boutonnières: Pas
Utilisation avec piles possible: Pas
Source de courant: Adaptateur
Bloc d'alimentation inclus: Oui
Coupe automatique: Oui
Régulation de la pression au talon: Pas
Contenu du coffret: Set of Needles
Contenu du coffret: Screwdriver
Contenu du coffret: Tweezers
Réglage de la tension du fil: Oui

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Der 4-Faden-Overlock Singer 14 SH 754 ist ein grundlegender Overlock für zu Hause, der nicht für schwerere Lasten, sondern nur für normales Nähen vorgesehen ist. Modernes Design, wählbare Fadenzahl 2-4, Freiarm, Differenzialtransport, Fadenspannungsregulierung, Nähfusswechsel, Möglichkeit zum Nähen von Rollsaum, eingebaute Beleuchtung, freier und sehr schmaler Arm zum Nähen von Hohlformen, durchgehende Stichlänge Regulierung, Rad für langsame manuelle Handhabung der Maschine, Farbmarkierung der Fadenspannungsregler, Regulierung der Breite des Stoffschnitts. Overlock-Funktionen: Differential - Differentialfütterung garantiert Ihnen einen absolut gleichmäßigen Stich, die Nähte knittern auch bei empfindlichen Stoffen nicht. Auf der anderen Seite lassen sich durch Umkehren des Differenzialtransports wunderbare Welleneffekte erzielen! Schnelles und einfaches Anziehen - folgen Sie einfach dem Farbschema. Jeder Thread-Pfad hat eine eigene spezifische Farbe zur einfachen Identifizierung. Fädeln Sie den Faden einfach nach dem Farbschema ein. Nähen mit / ohne Obermesser - erfahrene Näherinnen können nach Deaktivierung der Trimmfunktion das Nähen schöner Zierstiche überlagern. Lose und sehr schmale Schulter - Ideal zum Beschneiden von Säumen oder zum Nähen von Ärmeln, Hosen usw. Perfektes Nähen von flexiblen Materialien Zuverlässigkeit beim Nähen schwerer Materialien Möglichkeit der dekorativen Kante Zubehör: Jetzt die Nadeln Schraubendreher kleiner Pinzette Konverter Overlock-Spezifikationen: 8 Arten von Stichen Extra hoher Platz unter der Ferse 4,5 mm Einfache Fadenspannungsregulierung Schnelles und einfaches Wechseln der Nähfüsse mit dem "Snap-on"-System Möglichkeit, einen Rollsaum zu nähen, ohne die Stichplatte zu wechseln Eingebaute Beleuchtung Lockerer und sehr schlanker Arm zum Nähen von Hohlformen Nadelwähler, um ein Verbiegen der Nadel zu verhindern Stufenlose Regulierung der Stichlänge 1 bis 4 mm Stichbreite 3 bis 6,7 mm Rad für langsames manuelles Handling der Maschine Farbmarkierung der Fadenspannungsregler Regulierung der Stoffschneidbreite Gewicht 7 kg
Decke: Kunststoff
Material: Metall
Farbe: Weiß
Gewicht: 7,9 kg
Beleuchtung: LED-Beleuchtung
Programme: Overlock
Programme: Dekorativ
Programme: Basic
Stichlänge: 4 mm
Stichlängeneinstellung: Ja
Einstellung der Stichbreite: Ja
Stichbreite: 6,7 mm
Art der Nähmaschine: Overlock
Art der Nähmaschine: Mechanic
Automatischer Oberfadenwickler: Ja
Anzahl der Stiche: 6
Doppeltes Nähen: Ja
Reißverschlussabsatz: Nein
Absatz für Knopflöcher: Nein
Batteriebetrieb möglich: Nein
Stromversorgung: Adapter
Inklusive Netzteil: Ja
Automatisches Trimmen: Ja
Fersendruckregulierung: Nein
Packungsinhalt: Set of Needles
Packungsinhalt: Screwdriver
Packungsinhalt: Tweezers
Einstellung der Gewindespannung: Ja

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:L'overlock a 4 fili Singer 14 SH 754 è un overlock di base per la casa, che non è progettato per carichi più pesanti, ma solo per il normale cucito. Design moderno, numero selezionabile di fili 2-4, braccio libero, trasporto differenziale, regolazione della tensione del filo, sostituzione del piedino premistoffa, possibilità di cucire l'orlo arrotolato, illuminazione incorporata, braccio libero e molto sottile per cucire forme cave, lunghezza punto continua regolazione, rotella per la movimentazione manuale lenta della macchina, marcatura a colori dei controlli di tensione del filo, regolazione della larghezza del taglio del tessuto. Caratteristiche overlock: Differenziale - il trasporto differenziale ti garantisce un punto assolutamente uniforme, le cuciture non si sgualciscono anche su tessuti delicati. D'altra parte, si possono ottenere meravigliosi effetti d'onda invertendo l'impostazione del trasporto differenziale! Indossare velocemente e facilmente: basta seguire lo schema dei colori. Ogni percorso del filo ha il proprio colore specifico per una facile identificazione. Infila semplicemente il filo in base alla combinazione di colori. Cucitura con/senza coltello superiore: le sarte più esperte saranno in grado di cucire con la tagliacuci bellissimi punti decorativi dopo aver disattivato la funzione di taglio. Spalla ampia e molto sottile - Ideale per tagliare orli o cucire maniche, pantaloni, ecc. Cucitura perfetta di materiali flessibili Affidabilità nella cucitura di materiali pesanti Possibilità di bordo decorativo Accessori: Ora gli aghi Cacciavite più piccolo pinzette Converter Specifiche overlock: 8 tipi di punti Spazio extra alto sotto il tallone 4,5 mm Facile regolazione della tensione del filo Sostituzione rapida e semplice dei piedini con il sistema "Snap-on" Possibilità di cucire un orlo arrotolato senza cambiare la placca ago Illuminazione incorporata Braccio largo e molto sottile per cucire forme vuote Selettore dell'ago per evitare che l'ago si pieghi Regolazione continua della lunghezza del punto da 1 a 4 mm Larghezza punto da 3 a 6,7 mm Ruota per movimentazione manuale lenta della macchina Marcatura a colori dei controlli di tensione del filo Regolazione della larghezza di taglio del tessuto Peso 7 kg
Top: Materie plastiche
Materiale: Metallo
Colore: Bianco
Peso: 7,9 kg
Illuminazione: Illuminazione a LED
Programmi: Overlock
Programmi: Decorativo
Programmi: Basic
Lunghezza del punto: 4 mm
Regolazione della lunghezza del punto: Sì
Regolazione della larghezza del punto: Sì
Larghezza punto: 6,7 mm
Tipo di macchina da cucire: Overlock
Tipo di macchina da cucire: Mechanic
Avvolgitore automatico del filo superiore: Sì
Numero di punti: 6
Doppia cucitura: Sì
Tallone con cerniera: No
Tacco per asole: No
Funziona anche con batterie: No
Alimentazione elettrica: Adattatore
Adattatore incluso: Sì
Taglio automatico: Sì
Regolazione della pressione sul tallone: No
Accessori inclusi: Set of Needles
Accessori inclusi: Screwdriver
Accessori inclusi: Tweezers
Regolazione della tensione del filo: Sì

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:La overlock de 4 hilos Cantante 14 SH 754 es una overlock básica para el hogar, que no está pensada para cargas más pesadas, sino solo para costura normal. Diseño moderno, número de hilos seleccionable 2-4, brazo libre, transporte diferencial, regulación de la tensión del hilo, reemplazo de prensatelas, posibilidad de coser dobladillo enrollado, iluminación incorporada, brazo libre y muy delgado para coser formas huecas, longitud de puntada continua regulación, rueda para manejo manual lento de la máquina, marcaje de colores de los controles de tensión del hilo, regulación del ancho de corte de la tela. Características de overlock: Diferencial: la alimentación diferencial le garantiza una puntada absolutamente uniforme, las costuras no se arrugan incluso en tejidos delicados. Por otro lado, se pueden lograr maravillosos efectos de onda invirtiendo la configuración de alimentación diferencial. Colocación rápida y fácil: solo siga el esquema de colores. Cada ruta de hilo tiene su propio color específico para una fácil identificación. Simplemente enhebre el hilo de acuerdo con el esquema de color. Costura con/sin cuchilla superior: las costureras más experimentadas podrán realizar overlocks cosiendo hermosos puntos decorativos después de desactivar la función de recorte. Hombro suelto y muy fino - Ideal para recortar dobladillos o coser mangas, pantalones, etc. Costura perfecta de materiales flexibles Fiabilidad al coser materiales pesados Posibilidad de ribete decorativo Accesorios: Ahora las agujas destornillador más pequeño Pinzas Convertidor Especificaciones de overlock: 8 tipos de puntadas Espacio extra alto bajo el talón 4,5 mm Fácil regulación de la tensión del hilo Sustitución rápida y sencilla de los prensatelas con el sistema "Snap-on" Posibilidad de coser un dobladillo enrollado sin cambiar la placa de aguja Iluminación incorporada Brazo suelto y muy delgado para coser formas huecas Selector de agujas para evitar que la aguja se doble Regulación continua de la longitud de puntada de 1 a 4 mm Ancho de puntada de 3 a 6,7 mm Rueda para manipulación manual lenta de la máquina Marca de color de los controles de tensión del hilo Regulación de ancho de corte de tela Peso 7 kilos
Parte superior: Plastic
Material: Metal
Color: Blanco
Peso: 7,9 kg
Iluminación: LED Lighting
Programas: Overlock
Programas: Decorative
Programas: Basic
Longitud de la puntada: 4 mm
Ajuste de la longitud de la puntada: Sí
Ajuste del ancho de la puntada: Sí
Ancho de puntada: 6,7 mm
Tipo de máquina de coser: Overlock
Tipo de máquina de coser: Mechanic
Enrollador de hilo superior automático: Sí
Número de puntadas: 6
Costura doble: Sí
Talón con cremallera: No
Tacón para ojales: No
También funciona con pilas.: No
Fuente de alimentación: Adaptador
UK/UE Fuente de alimentación incluida: Sí
Recorte automático: Sí
Regulación de la presión del talón: No
Contenido del paquete: Set of Needles
Contenido del paquete: Screwdriver
Contenido del paquete: Tweezers
Ajuste de la tensión del hilo: Sí

muziker.sk
4-niťový overlock Singer 14 SH 754 je základný overlock pre domácnosť, ktorý nie je určený pre väčšie zaťaženie, ale iba pre bežné šitie. Moderný dizajn, voliteľný počet nití 2-4, voľné rameno, diferenciálne podávanie, regulácia napätia nite, výmena prítlačných pätiek, možnosť šitia lemu, vstavané osvetlenie, voľné a veľmi štíhle rameno pre šitie dutých tvarov, plynulá regulácia dĺžky stehu, koliesko pre pomalú ručnú manipuláciu so strojom, farebné označenie ovládačov napätia nití, regulácia šírky orezu látky.Vlastnosti overlocku:Diferenciál - diferenciálne podávanie Vám zaručí absolútne rovnomerný steh, švy sa ani na jemných látkach neriasi. Pri obrátenom nastavení diferenciálneho podávania možno naopak dosiahnuť nádherných vlnových efektov!Rýchle a jednoduché navliekanie - stačí len nasledovať farebnú schému. Každá cesta nite má svoju špecifickú farbu pre ľahkú identifikáciu. Jednoducho navlečte niť podľa farebnej schémy.Šijací s / bez horného noža - skúsenejším krajčírkam umožní overlock šitie krásnych dekoratívnych stehov po vyradení funkcie odstrihu.Voľné a veľmi štíhle rameno - Ideálny pre začisťovanie lemov alebo pre šitie rukávov, nohavíc atď.Dokonalé šitie pružných materiálovSpoľahlivosť pri šití ťažkých materiálovMožnosť dekoratívneho lemovaniaPríslušenstvo:Sada ihielSkrutkovač menšíPinzetaKonvertorŠpecifikácia overlocku:8 druhov stehovExtra vysoký priestor pod pätkou 4,5 mmJednoduchá regulácia napätia niteVýmena prítlačných pätiek rýchlo a ľahko pomocou systému "Snap-on"Možnosť šitia ruličkového lemu bez menenia stehovej doskyVstavané osvetlenieVoľné a veľmi štíhle rameno pre šitie dutých tvarovVolič ihly zabraňujúci ohnutiu ihlyPlynulá regulácia dĺžky stehu 1 až 4 mmŠírka stehu 3 až 6,7 mmKoliesko pre pomalú ručnú manipuláciu so strojomFarebné označenie ovládačov napätia nitíRegulácia šírky odrezu látkyHmotnosť 7 kg
Vrchná doska: Plast
Materiál: Kov
Farba: Biela
Hmotnosť: 7,9 kg
Osvetlenie: LED osvetlenie
Programy: Overlock
Programy: Dekoratívne
Programy: Základný
Dĺžka stehu: 4 mm
Regulácia dĺžky stehu: Áno
Regulácia šírky stehu: Áno
Šírka stehu: 6,7 mm
Typ šijacieho stroja: Overlock
Typ šijacieho stroja: Mechanický
Automatický navliekač hornej nite: Áno
Počet stehov: 6
Šitie dvojihlou: Áno
Zipsová pätka: Nie
Pätka na gombíkové dierky: Nie
Prevádzka na batérie: Nie
Napájanie: Adaptér
Adaptér súčasťou balenia: Áno
Automatický odstrih hornej a spodnej nite: Áno
Regulácia prítlaku pätky: Nie
Balenie obsahuje: Sada ihiel
Balenie obsahuje: Skrutkovač
Balenie obsahuje: Pinzeta
Nastavenie napätia nite: Áno

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Overlockul cu 4 fire Singer 14 SH 754 este un overlock de bază pentru casă, care nu este destinat sarcinilor mai grele, ci doar pentru cusut normal. Design modern, număr selectabil de fire 2-4, braț liber, avans diferențial, reglarea tensiunii firului, înlocuirea picioarelor presoare, posibilitate de coasere a tivului de rulare, iluminare încorporată, braț liber și foarte subțire pentru coaserea formelor goale, lungimea cusăturii continue reglare, roată pentru manipularea manuală lentă a mașinii, marcarea culorilor a comenzilor de tensiune a firului, reglarea lățimii tăieturii țesăturii. Caracteristici overlock: Diferențial - alimentarea diferențială vă garantează o cusătură absolut uniformă, cusăturile nu se încrețesc nici măcar pe țesături delicate. Pe de altă parte, efecte de undă minunate pot fi obținute prin inversarea setării diferențiale de alimentare! Îmbrăcare rapidă și ușoară - pur și simplu urmați schema de culori. Fiecare cale a firului are propria culoare specifică pentru o identificare ușoară. Pur și simplu filați firul conform schemei de culori. Cusut cu / fără cuțit superior - croitoreasele mai experimentate vor putea suprasolicita cusut cusături decorative frumoase după dezactivarea funcției de tundere. Umăr slab și foarte subțire - Ideal pentru tunderea tivurilor sau coaserea mânecilor, pantalonilor etc. Cusut perfect de materiale flexibile Fiabilitate la coaserea materialelor grele Posibilitatea bordurilor decorative Accesorii: Acum ace Șurubelniță mai mică Pensetă Convertor Specificații Overlock: 8 tipuri de cusături Spațiu foarte ridicat sub călcâi 4,5 mm Reglare ușoară a tensiunii firului Înlocuirea rapidă și ușoară a picioarelor presoare cu sistemul „Snap-on” Posibilitatea de a coase un tiv de rulare fără a schimba placa de cusătură Iluminare încorporată Braț slab și foarte subțire pentru cusut forme goale Selector ac pentru a preveni îndoirea acului Reglarea continuă a lungimii cusăturii de la 1 la 4 mm Lățimea cusăturii de la 3 la 6,7 mm Roată pentru manevrarea manuală lentă a mașinii Marcarea culorilor a comenzilor de tensiune a firului Reglarea lățimii de tăiere a țesăturilor Greutate 7 kg
Material fata: Plastic
Material: Metal
Culoare: Alb
Greutate: kg 7,9
Iluminat: Iluminare LED
Programe: OverlockOverlock
Programe: Decorativ
Programe: Basic
Lungimea cusăturii: 4 mm
Reglarea lungimii cusăturii: Da
Reglarea lățimii cusăturii: Da
Lățimea cusăturii: 6,7 mm
Tipul de mașină de cusut: OverlockOverlock
Tipul de mașină de cusut: Mecanică
Bobină automată a firului superior: Da
Număr de cusături: 6
Cusut dublu: Da
Toc cu fermoar: Nu
Toc pentru butoniere: Nu
Poate functiona pe baterii: Nu
Alimentare electrică: Adaptor
Adaptor inclus: Da
Tundere automată: Da
Reglarea presiunii călcâiului: Nu
Pachetul conține: Set de ace
Pachetul conține: Șurubelniță
Pachetul conține: Pensetă
Reglarea tensiunii firului: Da

muziker.cz
4-nitný overlock Singer 14 SH 754 je základní overlock pro domácnost, který není určen pro větší zatížení, ale pouze pro běžné šití. Moderní design, volitelný počet nití 2-4, volné rameno, diferenciální podávání, regulace napětí nitě, výměna přítlačných patek, možnost šití ruličkového lemu, vestavěné osvětlení, volné a velmi štíhlé rameno pro šití dutých tvarů, plynulá regulace délky stehu, kolečko pro pomalou ruční manipulaci se strojem, barevné označení ovladačů napětí nití, regulace šířky odřezu látky.Vlastnosti overlocku:Diferenciál - diferenciální podávání Vám zaručí absolutně rovnoměrný steh, švy se ani na jemných látkách neřasí. Při obráceném nastavení diferenciálního podávání lze naopak dosáhnout nádherných vlnových efektů!Rychlé a snadné navlékání - stačí pouze následovat barevné schéma. Každá cesta nitě má svoji specifickou barvu pro lehkou identifikaci. Jednoduše navlékněte nit podle barevného schématu.Šicí s/bez horního nože - zkušenějším švadlenám umožní overlock šití krásných dekorativních stehů po vyřazení funkce odstřihu.Volné a velmi štíhlé rameno - Ideální pro začišťování lemů nebo pro šití rukávů, nohavic atd.Dokonalé šití pružných materiálůSpolehlivost při šití těžkých materiálůMožnost dekorativního lemováníPříslušenství:Sada jehelŠroubovák menšíPinzetaKonvertorSpecifikace overlocku:8 druhů stehůExtra vysoký prostor pod patkou 4,5 mmSnadná regulace napětí nitěVýměna přítlačných patek rychle a snadno pomocí systému "Snap-on"Možnost šití ruličkového lemu bez měnění stehové deskyVestavěné osvětleníVolné a velmi štíhlé rameno pro šití dutých tvarůVolič jehly zabraňující ohnutí jehlyPlynulá regulace délky stehu 1 až 4 mmŠířka stehu 3 až 6,7 mmKolečko pro pomalou ruční manipulaci se strojemBarevné označení ovladačů napětí nitíRegulace šířky odřezu látkyHmotnost 7 kg
Přední deska: Plast
Materiál: Kov
Barva: Bílá
Hmotnost: 7,9 kg
Osvětlení: LED osvětlení
Programy: Overlock
Programy: Dekorativní
Programy: Základní
Délka stehu: 4 mm
Regulace délky stehu: Ano
Regulace šířky stehu: Ano
Šířka stehu: 6,7 mm
Typ šicího stroje: Overlock
Typ šicího stroje: Mechanický
Automatický navlékač horní nitě: Ano
Počet stehů: 6
Šití dvojjehlou: Ano
Zipová patka: Ne
Patka na knoflíkové dírky: Ne
Provoz na baterie: Ne
Napájení: Adaptér
Adaptér součástí: Ano
Automatický odstřih horní a spodní nitě: Ano
Regulace přítlaku patky: Ne
Balení obsahuje: Sada jehel
Balení obsahuje: Šroubovák
Balení obsahuje: Pinzeta
Nastavení napětí nitě: Ano

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Owerlok 4-nitkowy Singer 14 SH 754 to podstawowy owerlok domowy, który nie jest przeznaczony do cięższych obciążeń, a jedynie do normalnego szycia. Nowoczesny design, możliwość wyboru ilości nici 2-4, wolne ramię, transport różnicowy, regulacja naprężenia nici, wymiana stopki, możliwość szycia obszycia rolki, wbudowane oświetlenie, swobodne i bardzo smukłe ramię do szycia pustych kształtów, ciągła długość ściegu regulacja, kółko do powolnej ręcznej obsługi maszyny, kolorystyczne oznaczenie naprężenia nici, regulacja szerokości cięcia tkaniny. Funkcje overlocka: Różnicowe - różnicowe podawanie gwarantuje absolutnie równy ścieg, szwy nie marszczą się nawet na delikatnych materiałach. Z drugiej strony, wspaniałe efekty fal można osiągnąć, odwracając ustawienie podawania różnicowego! Szybkie i łatwe zakładanie - wystarczy postępować zgodnie ze schematem kolorystycznym. Każda ścieżka nici ma swój własny kolor, co ułatwia identyfikację. Wystarczy nawlec nić zgodnie ze schematem kolorów. Szycie z/bez górnego noża - bardziej doświadczone szwaczki po wyłączeniu funkcji przycinania będą mogły wykonać owerlok szyjąc piękne ściegi ozdobne. Luźne i bardzo wąskie ramiona - idealne do wykończenia obszycia lub szycia rękawów, spodni itp. Doskonałe szycie elastycznych materiałów Niezawodność przy szyciu ciężkich materiałów Możliwość ozdobnego obrzeża Akcesoria: Teraz igły Śrubokręt mniejszy Pinceta Przetwornik Specyfikacje overlocka: 8 rodzajów ściegów Bardzo duża przestrzeń pod piętą 4,5 mm Łatwa regulacja naciągu nici Szybka i łatwa wymiana stopek za pomocą systemu „Snap-on” Możliwość uszycia lamówki bez zmiany płytki ściegu Wbudowane oświetlenie Luźne i bardzo smukłe ramię do szycia pustych kształtów Przełącznik igły zapobiegający wyginaniu się igły Płynna regulacja długości ściegu od 1 do 4 mm Szerokość ściegu 3 do 6,7 mm Koło do powolnego ręcznego przemieszczania maszyny Kolorowe oznaczenia elementów sterujących naprężeniem nici Regulacja szerokości cięcia tkaniny Waga 7 kg
Płyta wierzchnia: Tworzywa sztuczne
Materiał: Metal
Kolor: Biała
Waga: 7,9 kg
Oświetlenie: Oświetlenie ledowe
Programy: Overlock
Programy: Dekoracyjny
Programy: Basic
Długość ściegu: 4 mm
Regulacja długości ściegu: Tak
Regulacja szerokości ściegu: Tak
Szerokość ściegu: 6,7 mm
Typ maszyny do szycia: Overlock
Typ maszyny do szycia: Mechanic
Automatyczny nawijacz górnej nici: Tak
Liczba ściegów: 6
Szycie podwójne: Tak
Zapinana na zamek pięta: Nie
Pięta do dziurek na guziki: Nie
Może być zasilany bateriami: Nie
Zasilacz: Adapter
Zasilacz w zestawie: Tak
Automatyczne przycinanie: Tak
Regulacja nacisku na piętę: Nie
Zawartość paczki: Set of Needles
Zawartość paczki: Screwdriver
Zawartość paczki: Tweezers
Regulacja naprężenia nici: Tak

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:A Singer 14 SH 754 4 szálas overlock az otthoni alap overlock, amelyet nem nagyobb terhelésre szánnak, hanem csak normál varráshoz. Modern kialakítás, választható szálszám 2-4, szabad kar, differenciál előtolás, menetfeszültség-szabályozás, nyomótalpcsere, szegélyvarrási lehetőség, beépített világítás, szabad és nagyon vékony kar üreges alakok varrásához, folyamatos öltéshossz-beállítás, kerék a gép lassú kézi kezeléséhez a szálfeszültség-szabályozók színjelölése, a szövetvágás szélességének szabályozása. Overlock funkciók: Differenciál - a differenciáladminisztráció garantálja az abszolút egyenletes öltést, a varratok még a finom szöveteken sem vágódnak el. Másrészt csodálatos hullámhatások érhetők el a megfordított differenciál előtolás beállításával! Gyors és egyszerű felvétel - csak kövesse a színvilágot. Minden szál útjának megvan a saját színe az egyszerű azonosítás érdekében. Egyszerűen fonja be a fonalat a színvilág szerint. Varrás felső késsel / anélkül - a tapasztaltabb szabók képesek lesznek overlockolni a gyönyörű díszöltések varrását, miután kikapcsolják a vágási funkciót. Laza és nagyon karcsú váll - Ideális szegélyek tisztításához vagy ujjak, nadrágok stb. Varrásához. Rugalmas anyagok tökéletes varrása Megbízhatóság a nehéz anyagok varrásában Dekoratív szegély lehetősége Kiegészítők: Most a tűk Csavarhúzó kisebb Csipesz Átalakító Overlock specifikáció: 8féle öltés Különösen nagy hely a sarok alatt 4,5 mm Egyszerű menetfeszültség-szabályozás A nyomótalpak gyors és egyszerű cseréje a "Snap-on" rendszerrel Lehetőség varrni egy tekercset az öltőlap cseréje nélkül Beépített világítás Laza és nagyon karcsú kar üreges formák varrásához Tűválasztó a tű meghajlásának megakadályozására Az öltés hosszának folyamatos beállítása 1 és 4 mm között Az öltés szélessége 3–6,7 mm Kerék a gép lassú kézi kezeléséhez A menetfeszesség-szabályozók színkódolása A szövet vágási szélességének szabályozása Súly 7 kg
Fedlap: Műanyag
Anyag: Fém
Szín: Fehér
Súly: 7,9 kg
Világítás: LED világítás
Programok: Overlock
Programok: Dekoratív
Programok: Basic
Öltés hossza: 4 mm
Az öltés hosszának beállítása: Igen
Az öltés szélességének beállítása: Igen
Öltés szélessége: 6,7 mm
Varrógép típusa: Overlock
Varrógép típusa: Mechanic
Automatikus felső szálcsévélő: Igen
Az öltések száma: 6
Dupla varrás: Igen
Cipzáros sarok: Nem
Sarok gomblyukakhoz: Nem
Opcionálisan elemről is üzemeltethető: Nem
Tápegység: Adapter
Hálózati adapter mellékelve: Igen
Automatikus vágás: Igen
Saroknyomás-szabályozás: Nem
Csomag tartalma: Set of Needles
Csomag tartalma: Screwdriver
Csomag tartalma: Tweezers
Menetfeszültség beállítása: Igen