NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Hravá prvouka 2 – pracovní sešit

Výrobce TAKTIK
Pracovní sešit vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je tvořen v souladu s RVP ZV. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi. Poutavý obsah a atraktivní grafika motivují žáky k osvojení si přírodních a společenských jevů, které se odehrávají v jejich blízkém okolí. Pracovní sešit sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ. V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie Pracovní sešit je rozdělen do 10 hlavních témat Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou Každé téma je zakončeno opakovacím testem a sebehodnocením žáka Pracovní sešit obsahuje další náměty i v rámci mezipředmět ových vztahů Pracovní sešit je vhodně doplněn učebnicí Součástí pracovního sešitu jsou také přílohy: velký rodokmenový strom, kalendář, desková hra a pexeso Pracovní sešit obsahuje témata: Škola Domov Podzim Rodina Zima Lidské tělo Lidé a společnost Jaro Rok Léto více

Nejlevnější produkt

4,06 € | Knihy Dobrovsky | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

Historie cen produktu


Co říkají obchody

Knihy Dobrovsky
Pracovní sešit vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je tvořen v souladu s RVP ZV. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi. Poutavý obsah a atraktivní grafika motivují žáky k osvojení si přírodních a společenských jevů, které se odehrávají v jejich blízkém okolí. Pracovní sešit sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ. V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie Pracovní sešit je rozdělen do 10 hlavních témat Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou Každé téma je zakončeno opakovacím testem a sebehodnocením žáka Pracovní sešit obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů Pracovní sešit je vhodně doplněn učebnicí Součástí pracovního sešitu jsou také přílohy: velký rodokmenový strom, kalendář, desková hra a pexeso Pracovní sešit obsahuje témata: Škola Domov Podzim Rodina Zima Lidské tělo Lidé a společnost Jaro Rok Léto