NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Radost v písku Malování pískem Střední sada A4 Mix

Šablony, dostatek barevného písku (cca pro 20-25 šablon), obaly na šablony, pomůcky a návod pro pískování. Složení obrázků můžete vidět na úvodní fotografii. Šablony jsou vhodně namíchané podle našich zkušeností z kreativní dílničky a vašich nejoblíbenějších obrázků.<br /> Kreativní sady jsou vhodným dárkem pro děti k narozeninám a další oslavy jako jsou Vánoce, jmeniny atd...<br /> Kromě dárků se kreativní sady s barevným pískem se velmi hodí jako zábava pro děti na oslavy (narození, svatby, firemní večírky), dlouhé večery, na výlety a dovolené... no prostě kde potřebujete zábavu pro své děti. Vypískování jednoho obrázku cca 10 minut u jednoduchých motivů a složitějších 20 - 40 minut.<br /> Balení obsahuje:<br /> 5x šablonu velikosti A4 <br /> 3x šablonu velikosti A6 (105 × 148 mm)<br /> 13x barevný písek v miskách po cca 16-20g.<br /> 1x velký špendlík<br /> 1x bambusové párátko na dotvoření obrázků<br /> 1x krabice<br /> 8x obal na uschování obrázků<br /> Země původu: Česká republika<br /> Balení obsahuje: Šablona<br /> Balení obsahuje: Barevný písek<br /> Balení obsahuje: Špendlík<br /> Balení obsahuje: Párátko<br /> Balení obsahuje: Box<br /> Balení obsahuje: Obal<br /> Téma: Zvířátka<br /> Varianta: Mix<br /> Typ: Střední sada<br /> Velikost: A4<br /> Vhodné pro: Pro kluky<br /> Vhodné pro: Pro dívky více

Nejlevnější produkt

18,70 € | muziker.de | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Sandkunst, das Spielen mit Sand, das Besprühen von Bildern oder das Sandmalen ist eine Kunst, farbigen Sand zu gießen. Es ist eine „trockene Technik“, bei der dank Sand und menschlicher Vorstellungskraft Bilder entstehen. Die Arbeit mit Sand fördert Feinmotorik, Konzentration und Kreativität, Farbgefühl und Fantasie. Die Bilder werden entweder auf einen beliebigen Untergrund oder, um das Bild zu erhalten, auf eine selbstklebende Schablone gegossen. Der Sand, die Vorlage und Ihre Fantasie werden einzigartige Bilder schaffen, die Ihnen Ruhe und Freude bereiten. Mit einer Stecknadel ein ausgeschnittenes Stück von der Schablone abziehen. Gießen Sie den Sand der gewünschten Farbe auf den geschälten Teil, der bereits mit einem Kleber bedeckt ist. Geben Sie den restlichen Sand zurück in die Schüssel oder kehren Sie ihn mit einem Pinsel aus der Schablone heraus. Fahren Sie mit dem Abschälen von Stücken und dem Bestreuen von farbigem Sand nach Ihrer eigenen Vorstellung fort. Kreation für Kinder ab 2 Jahren. Paket enthält: 5 x Vorlagengröße A4 3 x Vorlagengröße A6 (105 x 148 mm) 13 x Buntsand in Schalen von ca. 16 - 20 g. 1 x großer Stift 1 x Bambuszahnstocher zur Vervollständigung der Bilder 1 x Kiste 8 x Abdeckung zum Aufbewahren von Bildern
Hergestellt in: Tschechische Republik
Packungsinhalt: Schablone
Packungsinhalt: Farbiger Sand
Packungsinhalt: Stift
Packungsinhalt: Zahnstocher
Packungsinhalt: Die Kiste
Packungsinhalt: Hülle
Thema: Tiere
Variante: Mix
Typ: Mittleres Set
Größe: A4
Passend für: Für Jungs
Passend für: Für Mädchen

muziker.sk
Šablóny, dostatok farebného piesku (cca pre 20-25 šablón), obaly na šablóny, pomôcky a návod pre pieskovanie. Zloženie obrázkov môžete vidieť na úvodnej fotografii. Šablóny sú vhodne namiešané podľa našich skúseností z kreatívne dielničiek a vašich najobľúbenejších obrázkov.Kreatívne sady sú vhodným darčekom pre deti k narodeninám a ďalšie oslavy ako sú Vianoce, meniny atď.Okrem darčekov sa kreatívne sady s farebným pieskom veľmi hodia ako zábava pre deti na oslavy (narodenie, svadby, firemné večierky), dlhé večery, na výlety a dovolenky ... no proste kde potrebujete zábavu pre svoje deti. Vypieskovanie jedného obrázku cca 10 minút u jednoduchých motívov a zložitejších 20 - 40 minút.Balenie obsahuje:5x šablónu veľkosti A43x šablónu veľkosti A6 (105 × 148 mm)13x farebný piesok po cca 16-20g.1x veľký špendlík1x bambusové špáradlo1x krabica8x obal na uschovanie obrázkov
Krajina pôvodu: Česko
Balenie obsahuje: Šablóna
Balenie obsahuje: Farebný piesok
Balenie obsahuje: Špendlík
Balenie obsahuje: Špáradlo
Balenie obsahuje: Box
Balenie obsahuje: Obal
Téma: Zvieratká
Variant: Mix
Typ: Stredná sada
Veľkosť: A4
Vhodné pre: Pre chlapcov
Vhodné pre: Pre dievčatá

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:L'arte della sabbia, giocare con la sabbia, spruzzare immagini o dipingere con la sabbia è un'arte di versare sabbia colorata. È una "tecnica a secco", dove grazie alla sabbia e all'immaginazione umana, vengono create immagini. Lavorare con la sabbia sviluppa capacità motorie, concentrazione e creatività, sensibilità al colore e immaginazione. Le immagini vengono versate su qualsiasi superficie o, per preservare l'immagine, su una sagoma autoadesiva. La sabbia, il modello e la tua immaginazione creeranno immagini uniche che ti porteranno calma e gioia. Staccare un pezzo tagliato dallo stencil con l'aiuto di uno spillo. Versare la sabbia del colore desiderato sulla parte pelata già ricoperta di colla. Rimetti la sabbia rimanente nella ciotola o spazzala via con un pennello dalla sagoma. Procedere nel staccare i pezzi e cospargere di sabbia colorata secondo la propria fantasia. Creazione per bambini dai 2 anni. Il pacchetto contiene: 5 x formato modello A4 3 x formato modello A6 (105 x 148 mm) 13 x sabbia colorata in ciotole da circa 16 - 20 g. 1 x spilla grande 1 x stuzzicadenti di bambù per completare le immagini 1 x scatola 8 x cover per la memorizzazione delle immagini
Paese di produzione: Repubblica Ceca
Accessori inclusi: Modello
Accessori inclusi: Sabbia colorata
Accessori inclusi: Spillo
Accessori inclusi: Stuzzicadenti
Accessori inclusi: La scatola
Accessori inclusi: Copertina
Tema: Animali
Variante: Mescolare
Tipo: Set medio
Taglia: A4
Adatto a: Per ragazzi
Adatto a: Per ragazze

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:Plantillas, mucha arena de colores (aprox. para 20 - 25 plantillas), fundas para plantillas, herramientas e instrucciones para lijar. Puedes ver la composición de las imágenes en la primera foto. Las plantillas se mezclan adecuadamente de acuerdo con nuestra experiencia de talleres creativos. Los juegos creativos son un gran regalo para los niños para cumpleaños y otras celebraciones como Navidad, onomástica, etc. Además de regalos, los creativos sets con arena de colores son muy adecuados como entretenimiento infantil para celebraciones (nacimientos, bodas, fiestas de empresa), veladas largas, viajes y vacaciones... pero simplemente donde necesites entretenimiento para tus hijos. Lijar una imagen toma alrededor de 10 minutos para motivos simples y más complejos de 20 a 40 minutos. El paquete contiene: Plantilla 5x A4 3 plantillas de tamaño A6 (105 × 148 mm) 13x arena coloreada de unos 16-20g 1 pin grande 1x palillo de dientes de bambú 1x caja 8x cubierta para fotos
Hecho en: Republica checa
Contenido del paquete: Template
Contenido del paquete: Colored Sand
Contenido del paquete: Pin
Contenido del paquete: Toothpick
Contenido del paquete: Caja
Contenido del paquete: Cubrir
Tema: Animals
Variante: Mezcla
Tipo: Conjunto mediano
Tamaño: A4
Adecuado para: For Boys
Adecuado para: For Girls

muziker.cz
Šablony, dostatek barevného písku (cca pro 20-25 šablon), obaly na šablony, pomůcky a návod pro pískování. Složení obrázků můžete vidět na úvodní fotografii. Šablony jsou vhodně namíchané podle našich zkušeností z kreativní dílničky a vašich nejoblíbenějších obrázků.
Kreativní sady jsou vhodným dárkem pro děti k narozeninám a další oslavy jako jsou Vánoce, jmeniny atd...
Kromě dárků se kreativní sady s barevným pískem se velmi hodí jako zábava pro děti na oslavy (narození, svatby, firemní večírky), dlouhé večery, na výlety a dovolené... no prostě kde potřebujete zábavu pro své děti. Vypískování jednoho obrázku cca 10 minut u jednoduchých motivů a složitějších 20 - 40 minut.
Balení obsahuje:
5x šablonu velikosti A4
3x šablonu velikosti A6 (105 × 148 mm)
13x barevný písek v miskách po cca 16-20g.
1x velký špendlík
1x bambusové párátko na dotvoření obrázků
1x krabice
8x obal na uschování obrázků
Země původu: Česká republika
Balení obsahuje: Šablona
Balení obsahuje: Barevný písek
Balení obsahuje: Špendlík
Balení obsahuje: Párátko
Balení obsahuje: Box
Balení obsahuje: Obal
Téma: Zvířátka
Varianta: Mix
Typ: Střední sada
Velikost: A4
Vhodné pro: Pro kluky
Vhodné pro: Pro dívky

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Sztuka piaskowa, zabawa piaskiem, posypywanie obrazków czy malowanie piaskiem to sztuka wylewania kolorowego piasku. Jest to „technika sucha”, w której dzięki piaskowi i ludzkiej wyobraźni powstają obrazy. Praca z piaskiem rozwija zdolności motoryczne, koncentrację i kreatywność, wyczucie koloru i wyobraźnię. Obrazy wylewa się na dowolną powierzchnię lub w celu utrwalenia obrazu na samoprzylepnym szablonie. Piasek, szablon i Twoja wyobraźnia stworzą niepowtarzalne obrazy, które przyniosą Ci spokój i radość. Odklej wycięty kawałek z szablonu za pomocą szpilki. Wsypać piasek o pożądanym kolorze na obraną część, która jest już pokryta klejem. Pozostały piasek wsypać z powrotem do miski lub wymieść go pędzlem z szablonu. Kontynuuj odrywanie kawałków i posypywanie kolorowym piaskiem według własnej wyobraźni. Kreacja dla dzieci od 2 lat. Pakiet zawiera: 5 x rozmiar szablonu A4 3 x rozmiar szablonu A6 (105 x 148 mm) 13 x kolorowy piasek w miseczkach po ok. 16 - 20 g. 1 x duża szpilka 1 x bambusowa wykałaczka do uzupełnienia zdjęć 1 x pudełko 8 x pokrowiec do przechowywania zdjęć
Kraj pochodzenia: Republika Czeska
Zawartość paczki: Szablon
Zawartość paczki: Kolorowy piasek
Zawartość paczki: Szpilka
Zawartość paczki: Wykałaczka
Zawartość paczki: Pudełko
Zawartość paczki: Pokrywa
Temat: Zwierząt
Wariant: Mix
Typ: Średni zestaw
Rozmiar: A4
Nadaje się do: Dla chłopców
Nadaje się do: Dla dziewczyn

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Arta nisipului, jocul cu nisipul, stropirea imaginilor sau pictura cu nisip este o artă a turnării nisipului colorat. Este o „tehnică uscată”, unde, datorită nisipului și imaginației umane, se creează imagini. Lucrul cu nisipul dezvoltă abilități motorii fine, concentrare și creativitate, senzație de culoare și imaginație. Imaginile sunt turnate fie pe orice suprafață, fie, pentru a păstra imaginea, pe un șablon autoadeziv. Nisipul, șablonul și imaginația ta vor crea imagini unice care îți vor aduce calm și bucurie. Îndepărtați o bucată tăiată de pe șablon cu ajutorul unui știft. Se toarnă nisipul de culoarea dorită pe partea decojită care este deja acoperită cu un lipici. Puneți nisipul rămas înapoi în castron sau măturați-l cu o perie din șablon. Procedați prin curățarea bucăților și stropirea nisipului colorat în funcție de propria imaginație. Creație pentru copii de la 2 ani. Pachetul conține: 5 x dimensiune șablon A4 3 x dimensiunea șablonului A6 (105 x 148 mm) 13 x nisip colorat în boluri de aproximativ 16 - 20 g. 1 x pin mare 1 x scobitoare din bambus pentru a completa imaginile 1 x cutie 8 x capac pentru stocarea imaginilor
Ţara de fabricaţie: Republica Cehă
Pachetul conține: Șablon
Pachetul conține: Nisip colorat
Pachetul conține: Pin
Pachetul conține: Scobitoare
Pachetul conține: Cutia
Pachetul conține: Învelitoare
Tema: Animale
Variantă: Mix
Tip: Set mediu
Mărime: A4
Potrivit pentru: Pentru băieți
Potrivit pentru: Pentru fete