NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Ibanez RG631ALF-BCM Blue Chameleon

Výrobce Ibanez
Hmatník Macassar Ebony produkuje nízké tóny a střední rozsah spolu se silným atakem ve výškách a rychlou odezvou s bohatým sustainem. Gibraltar Standard II je jednoduchá pevná kobylka navržena tak, aby poskytovala optimální přenos vibrací každé struny a její hladký povrch maximalizuje herní komfort. Snímače Fishman Fluence Modern Humbucker poskytují agresivní tón a silný atak bez nadměrného šumu. Super tenký a ultra hratelný 5-dílný krk Panga Panga / Walnut Nitro Wizard podstatně zvyšuje sustain. Luminiscenční boční tečkovité vložky usnadňují hráčům výkon na tmavých pódiích a odpovídají oslnivému luminiscenčními logu headstocku Ibanez. Nezničitelné Schaller S-Locks neselžou ani v těch nejnáročnějších podmínkách na pódiu. Ladící mechaniky Gotoh® MG-T dosahují neuvěřitelnou stabilitu ladění a zkracují čas potřebný na výměnu strun.<br /> Země původu: Indonésie<br /> Tělo: Nyatoh<br /> Kobylka/tremolo: Gibraltar Standard II<br /> Kobylkový snímač: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic<br /> Barva podle výrobce: Blue Chameleon<br /> Barva: Modrá<br /> Konstrukce: Šroubovaný krk<br /> Ovládání: Tónová clona<br /> Ovládání: Hlasitost<br /> Ovládání: Fishman Fluence Voicing<br /> Preferovaná ruka: Pravá ruka<br /> Rádius hmatníku: 15,75"<br /> Povrchová úprava: Lesk<br /> Vykládání hmatníku: Offset White Dot<br /> Hmatník: Eben macasar<br /> Počet pražců: 24<br /> Velikost pražců: Jumbo<br /> Pouzdro/kufr v ceně: Ne<br /> Hardware: Černá<br /> Povrchová úprava krku: Satin Polyurethane<br /> Krk: Panga<br /> Krk: Ořech<br /> Snímač u krku: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico<br /> Profil krku: Nitro Wizard<br /> Počet strun: 6<br /> Šířka nultého pražce (mm): 43.0<br /> Konfigurace snímačů: HH<br /> Elektronika: Aktivní<br /> Menzura (mm): 648.0<br /> Série: RG Series<br /> Nultý pražec: Plast<br /> Struny: D'Addario EXL110 (.010-.046)<br /> Přepínač: 3 - polohový<br /> Výztuha krku: Dual Action<br /> Ladící mechanika: Gotoh MG-T Locking<br /> Typ: Superstrat<br /> Snímače: Aktivní více

Nejlevnější produkt

949,00 € | muziker.sk

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.sk
Hmatník Macassar Ebony produkuje nízke tóny a stredný rozsah spolu so silným atakom vo výškach a rýchlou odozvou s bohatým sustainom. Gibraltar Standard II je jednoduchá pevná kobylka navrhnutá tak, aby poskytovala optimálny prenos vibrácií každej struny a jej hladký povrch maximalizuje herný komfort. Snímače Fishman Fluence Modern Humbucker poskytujú agresívny tón a silný atak bez nadmerného šumu. Super tenký a ultra hrateľný 5-dielny krk Panga Panga / Walnut Nitro Wizard podstatne zvyšuje sustain. Luminiscenčné bočné bodkové vložky uľahčujú hráčom výkon na tmavých pódiách a zodpovedajú oslnivému luminiscenčnému logu headstocku Ibanez. Nezničiteľné Schaller S-Locks nezlyhajú ani v tých najnáročnejších podmienkach na pódiu. Ladiace mechaniky Gotoh® MG-T dosahujú neuveriteľnú stabilitu ladenia a skracujú čas potrebný na výmenu strún.
Krajina pôvodu: Indonézia
Telo: Nyatoh
Kobylka/tremolo: Gibraltar Standard II
Kobylkový snímač: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Farba podľa výrobcu: Blue Chameleon
Farba: Modrá
Konštrukcia: Skrutkovaný krk
Ovládače: Tónová clona
Ovládače: Hlasitosť
Ovládače: Fishman Fluence Voicing
Preferovaná ruka: Pravá ruka
Rádius hmatníka: 15,75"
Povrchová úprava: Lesk
Intarzia hmatníka: Offset White Dot
Hmatník: Eben macasar
Počet pražcov: 24
Veľkosť pražcov: Jumbo
Puzdro/kufor v cene: Nie
Hardware: Čierna
Povrchová úprava krku: Satin Polyurethane
Krk: Panga
Krk: Walnut
Snímač pri krku: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Profil krku: Nitro Wizard
Počet strún: 6
Šírka nultého pražca (mm): 43.0
Konfigurácia snímačov: HH
Elektronika: Aktívny
Menzúra (mm): 648.0
Séria: RG Series
Nultý pražec: Plast
Struny: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Prepínač: 3 - polohový, snímačový
Výstuha krku (Truss rod): Dual Action
Ladiace mechaniky: Gotoh MG-T Locking
Typ: Superstrat
Snímače: Aktívne

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:La tastiera in ebano Macassar produce bassi e medi stretti insieme a un forte attacco negli alti e una risposta rapida con un ricco sustain. Il Gibraltar Standard II è un semplice ponte fisso progettato per fornire un trasferimento ottimale delle vibrazioni di ogni corda e la sua superficie liscia massimizza il comfort di gioco. I pickup Fishman Fluence Modern Humbucker forniscono un tono aggressivo e un attacco potente senza rumore eccessivo. Il manico in Panga Panga/noce a 5 pezzi Nitro Wizard ultrasottile e ultra giocabile aumenta sostanzialmente il sustain. Gli intarsi luminescenti a punti laterali rendono facile per i giocatori esibirsi su palchi bui, abbinandosi al logo luminescente della paletta Ibanez. Gli indistruttibili S-Lock Schaller non falliscono, nemmeno nelle condizioni più difficili sul palco. Le teste di bloccaggio Gotoh® MG-T raggiungono un'incredibile stabilità di accordatura, riducendo i tempi di cambio delle corde.
Paese di produzione: Indonesia
Corpo: Nyatoh
Ponte/tremolo: Gibraltar Standard II
Pickup al ponte: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Colore secondo il produttore: Blue Chameleon
Colore: Blu
Costruzione: Bullone sul collo
Controlli: Tone
Controlli: Volume
Controlli: Fishman Fluence Voicing
Mano preferita: Mano destra
Radius tastiera: 15,75"
Finitura: Polished
Intarsi tastiera: Offset White Dot
Tastiera: Macassar Ebony
Numero di tasti: 24
Misura de tasti: Jumbo
Custodia inclusa: No
Hardware: Nero
Finitura manico: Satin Polyurethane
Manico: Panga
Manico: Walnut
Pickup al manico: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Profilo del manico: Nitro Wizard
Numero di corde: 6
Capotasto (mm): 43.0
Configurazioni pickup: HH
Elettronica: Active
Lunghezza scala (mm): 648.0
Serie: RG Series
Capotasto (materiale): Materie plastiche
Corde: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Selettore (Switch): 3 Way
Truss rod: Dual Action
Meccaniche: Gotoh MG-T Locking
Tipo: Superstrat
Pickups: Attivo

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:La touche en ébène de Macassar produit des graves et des médiums serrés ainsi qu'une forte attaque dans les aigus et une réponse rapide avec un sustain riche. Le Gibraltar Standard II est un chevalet fixe simple conçu pour un transfert optimal des vibrations de chaque corde et sa surface lisse maximise le confort de jeu. Les micros Fishman Fluence Modern Humbucker offrent un son agressif et une attaque puissante sans excès de bruit. Le manche en 5 pièces Panga Panga/noyer Nitro Wizard ultra fin et ultra jouable augmente considérablement le sustain. Les incrustations de points latéraux luminescents permettent aux joueurs de jouer facilement sur des scènes sombres, assorties au logo luminescent éblouissant de la poupée Ibanez. Les indestructibles Schaller S-Locks ne font pas défaut, même dans les conditions les plus difficiles sur scène. Les têtes de machine à verrouillage Gotoh® MG-T offrent une stabilité d'accord incroyable, réduisant le temps de changement de corde.
Fabriquée au: Indonésie
Corps: Nyatoh
Chevalet/trémolo: Gibraltar Standard II
Micro chevalet: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Couleur selon fabricant: Blue Chameleon
Couleur: Bleu
Construction: Boulon sur le cou
Contrôles: Ton
Contrôles: Volume
Contrôles: Fishman Fluence Voicing
Manualité: Main droite
Rayon de la touche: 15,75"
Finition: Brillant
Incrustations de touche: Offset White Dot
Touche: Ébène de macassar
Nombre de frettes: 24
Taille de frettes: Jumbo
Housse/étui incl.: Non
Hardware: Noir
Finition du manche: Polyuréthane satiné
Manche: Panga
Manche: Walnut
Micro manche: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Profil de manche: Nitro Wizard
Nombre de cordes: 6
Largeur au sillet (mm): 43.0
Configuration des micros: HH
Électronique: Actif
Diapason (mm): 648.0
Série: RG Series
Sillet: Matière plastique
Cordes: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Sélecteur: 3 - position, Micros
Barre de réglage (Truss rod): Dual Action
Mécaniques: Gotoh MG-T Locking
Type: Superstrat
Micros: Actif

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Macassar-Ebenholz-Griffbrett erzeugt enge Bässe und Mitten zusammen mit starkem Attack in den Höhen und schneller Ansprache mit sattem Sustain. Der Gibraltar Standard II ist ein einfacher fester Steg, der eine optimale Übertragung der Schwingungen jeder Saite bietet und seine glatte Oberfläche maximiert den Spielkomfort. Die Fishman Fluence Modern Humbucker Pickups sorgen für einen aggressiven Ton und einen kraftvollen Attack ohne übermäßiges Rauschen. Superdünner und ultra-spielbarer Nitro Wizard 5-teiliger Panga Panga/Walnut Hals erhöht das Sustain erheblich Die lumineszierenden seitlichen Dot-Inlays machen es den Spielern leicht, auf dunklen Bühnen zu spielen, passend zum schillernd leuchtenden Ibanez-Kopfplattenlogo. Unverwüstliche Schaller S-Locks versagen auch unter härtesten Bedingungen auf der Bühne nicht. Die Gotoh® MG-T-Mechaniken mit Verriegelung erreichen eine unglaubliche Stimmstabilität und verkürzen die Zeit für den Saitenwechsel.
Hergestellt in: Indonesien
Korpus: Nyatoh
Steg/Tremolo: Gibraltar Standard II
Stegtonabnehmer: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Farbe laut Hersteller: Blue Chameleon
Farbe: Blau
Konstruktion: Geschraubter Hals
Regler: Ton
Regler: Lautstärke
Regler: Fishman Fluence Voicing
Händigkeit: Rechte Hand
Griffbrett-Radius: 15,75"
Finish: Poliert
Griffbretteinlagen: Offset White Dot
Griffbrett: Macassar Ebenholz
Anzahl der Bünde: 24
Größe der Bünde: Jumbo
Inkl. Gigbag/Koffer: Nein
Hardware: Schwarz
Halsfinish: Satin Polyurethane
Hals: Panga
Hals: Walnut
Hals-Tonabnehmer: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Hals-Profil: Nitro Wizard
Saitenanzahl: 6
Sattelbreite (mm): 43.0
Tonabnehmerbestückung: HH
Elektronik: Aktiv
Mensur (mm): 648.0
Serie: RG Series
Sattel: Kunststoff
Werksbesaitung: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Schalter: 3-Positionen, Pickups
Halsstab: Dual Action
Stimmechaniken: Gotoh MG-T Locking
Typ: Superstrat
Tonabnehmer: Aktiv

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:El diapasón de ébano de Macassar produce bajos ajustados y un rango medio junto con un fuerte ataque en los agudos y una respuesta rápida con un sostenido rico. El Gibraltar Standard II es un puente fijo simple diseñado para proporcionar una transferencia óptima de la vibración de cada cuerda y su superficie lisa maximiza la comodidad al tocar. Las pastillas Fishman Fluence Modern Humbucker proporcionan un tono agresivo y un ataque potente sin exceso de ruido. El mástil Panga Panga/Walnut de 5 piezas Nitro Wizard súper delgado y ultra jugable aumenta sustancialmente el sustain. Las incrustaciones de puntos laterales luminiscentes facilitan que los músicos actúen en escenarios oscuros, a juego con el deslumbrante logotipo luminiscente del clavijero de Ibanez. Los Schaller S-Locks indestructibles no fallan, incluso en las condiciones más duras en el escenario. Los clavijeros con bloqueo Gotoh® MG-T logran una estabilidad de afinación increíble, reduciendo el tiempo de cambio de cuerdas.
Hecho en: Indonesia
Cuerpo: Nyatoh
Puente/Trémolo: Gibraltar Standard II
Pastilla de puente: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Color original del fabricante: Blue Chameleon
Color: Azul
Construcción: Bolt-on
Controles: Tone
Controles: Volume
Controles: Fishman Fluence Voicing
Mano preferida: Mano derecha
Radio del mástil: 15,75"
Finalizar: Lesklý
Incrustaciones de diapasón: Offset White Dot
Mástil: Macassar Ebony
Número de trastes: 24
Tamaño de los trastes: Jumbo
Funda/Estuche incluido: None
Hardware: Negro
Acabado del mástil: Satin Polyurethane
Cuello: Panga
Cuello: Walnut
Pastilla de mástil: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Perfil del cuello: Nitro Wizard
Número de cuerdas: 6
Ancho de tuerca (mm): 43.0
Configuración de pastillas: HH
Electrónica: Active
Longitud de escala (mm): 648.0
Serie: RG Series
Cejilla: Plastic
Cuerdas: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Selector: 3 Way
Barra de afinación (Truss Rod): Dual Action
Clavijeros: Gotoh MG-T Locking
Tipo: Superstrat
Pastillas: Activo

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:Tastatura Macassar Ebony produce minime strânse și raza de acțiune medie, împreună cu un atac puternic în maxime și un răspuns rapid cu o susținere bogată. Gibraltar Standard II este un pod fix simplu conceput pentru a oferi un transfer optim al vibrațiilor fiecărui șir, iar suprafața sa netedă maximizează confortul de joc. Pickup-urile Fishman Fluence Modern Humbucker oferă un ton agresiv și un atac puternic fără zgomot excesiv. Gâtul super-subțire și ultra-redabil Nitro Wizard din 5 piese Panga Panga / gât de nuc mărește substanțial sustinerea. Incrustările luminescente cu punct lateral facilitează performanța jucătorilor pe scene întunecate, potrivindu-se cu logo-ul luminos orbitor Ibanez. S-Locks-urile Schaller indestructibile nu dau greș, chiar și în cele mai dificile condiții de pe scenă. Capetele de blocare Gotoh® MG-T asigură o stabilitate incredibilă a reglării, reducând timpul de schimbare a șirurilor.
Ţara de fabricaţie: Indonezia
Corp: Nyatoh
Cordar/tremolo: Gibraltar Standard II
Doza in pozitie bridge: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Culoare conform producătorului: Blue Chameleon
Culoare: Albastră
Construcţie: Gât înșurubat
Controale: Ton
Controale: Volum
Controale: Fishman Fluence Voicing
Mână preferată: Mâna dreaptă
Raza tastierei: 15,75"
Finisaj: Lustruit
Incrustații di tastiera: Offset White Dot
Tastiera: Abanos Macassar
Număr de taste: 24
Mărimea de taste: Jumbo
Include husa/case: Nu
Hardware: Negru
Finisaj gât: Poliuretan satinat
Gat: Panga
Gat: Walnut
Doza gat: Fishman Fluenta Modern Humbucker AlNiCo
Gat profil: Nitro Wizard
Număr de corzi: 6
Lățimea la piuliță (mm): 43.0
Configuratie doze: HH
Electronică: Activă
Lungime scală (mm): 648.0
Serie: RG Series
Piuliță (material): Plastic
Corzi: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Selector (Switch): 3 poziții, doze
Tijă de tensiune (Truss rod): Acțiune dublă
Mecanica: Gotoh MG-T Locking
Tip: Superstrat
Doze instrumente: Activ

muziker.cz
Hmatník Macassar Ebony produkuje nízké tóny a střední rozsah spolu se silným atakem ve výškách a rychlou odezvou s bohatým sustainem. Gibraltar Standard II je jednoduchá pevná kobylka navržena tak, aby poskytovala optimální přenos vibrací každé struny a její hladký povrch maximalizuje herní komfort. Snímače Fishman Fluence Modern Humbucker poskytují agresivní tón a silný atak bez nadměrného šumu. Super tenký a ultra hratelný 5-dílný krk Panga Panga / Walnut Nitro Wizard podstatně zvyšuje sustain. Luminiscenční boční tečkovité vložky usnadňují hráčům výkon na tmavých pódiích a odpovídají oslnivému luminiscenčními logu headstocku Ibanez. Nezničitelné Schaller S-Locks neselžou ani v těch nejnáročnějších podmínkách na pódiu. Ladící mechaniky Gotoh® MG-T dosahují neuvěřitelnou stabilitu ladění a zkracují čas potřebný na výměnu strun.
Země původu: Indonésie
Tělo: Nyatoh
Kobylka/tremolo: Gibraltar Standard II
Kobylkový snímač: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Barva podle výrobce: Blue Chameleon
Barva: Modrá
Konstrukce: Šroubovaný krk
Ovládání: Tónová clona
Ovládání: Hlasitost
Ovládání: Fishman Fluence Voicing
Preferovaná ruka: Pravá ruka
Rádius hmatníku: 15,75"
Povrchová úprava: Lesk
Vykládání hmatníku: Offset White Dot
Hmatník: Eben macasar
Počet pražců: 24
Velikost pražců: Jumbo
Pouzdro/kufr v ceně: Ne
Hardware: Černá
Povrchová úprava krku: Satin Polyurethane
Krk: Panga
Krk: Walnut
Snímač u krku: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Profil krku: Nitro Wizard
Počet strun: 6
Šířka nultého pražce (mm): 43.0
Konfigurace snímačů: HH
Elektronika: Aktivní
Menzura (mm): 648.0
Série: RG Series
Nultý pražec: Plast
Struny: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Přepínač: 3 - polohový
Výztuha krku: Dual Action
Ladící mechanika: Gotoh MG-T Locking
Typ: Superstrat
Snímače: Aktivní

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:A Macassar Ebony fogólap alacsony hangokat és középtartományt produkál, erős basszus támadással és gyors reagálással, gazdag fenntartással. A Gibraltar Standard II egy egyszerű szilárd híd, amelyet úgy terveztek, hogy optimális rezgésátbocsátást biztosítson minden húr számára, és sima felülete maximalizálja a játék kényelmét. A Fishman Fluence Modern Humbucker hangszedők agresszív hangot és erős támadást biztosítanak, túlzott zaj nélkül. A szuper vékony és ultra jól játszható 5 részes Panga Panga / Walnut Nitro Wizard nyak jelentősen növeli a fenntarthatóságot. A lumineszcens oldalsó pontbetétek megkönnyítik a játékosok szereplését a sötét színpadokon, és megfelelnek az Ibanez fejfa káprázatos lumineszcens logójának. Az elpusztíthatatlan Schaller S-Locks a színpadon a legnehezebb körülmények között is megbukik. A Gotoh® MG-T tunerek hihetetlen hangolási stabilitást érnek el, és csökkentik a húrváltáshoz szükséges időt.
Gyártás országa: Indonézia
Test: Nyatoh
Húrláb/Tremoló: Gibraltar Standard II
Húrláb hangszedő: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Szín a gyártó szerint: Blue Chameleon
Szín: Kék
Konstrukció: Csavarja be a nyakat
Kezelőfelület: Tone
Kezelőfelület: Volume
Kezelőfelület: Fishman Fluence Voicing
Preferált kéz: Jobbkezes
Fogólap rádiusz: 15,75"
Megmunkálás típusa: Csiszolt
Fogólap berakás: Offset White Dot
Fogólap: Macassar Ebony
Érintők száma: 24
Érintők mérete: Jumbo
Puha/keménytok tartozék: Nem
Hardver: Fekete
Nyak megmunkálása: Satin Polyurethane
Nyak: Panga
Nyak: Walnut
Nyaki hangszedő: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Nyak profil: Nitro Wizard
Húrok száma: 6
Felsőnyereg szélesség (mm): 43.0
Hangszedő konfiguráció: HH
Elektronika: Active
Menzúra (mm): 648.0
Széria: RG Series
Felsőnyereg: Műanyag
Húr: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Kapcsoló: 3 Way
Nyakpálca: Dual Action
Hangolókulcsok: Gotoh MG-T Locking
Típus: Superstrat
Hangszedők: Aktív

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Podstrunnica Macassar Ebony zapewnia ciasne basy i średni zakres wraz z silnym atakiem w wysokich tonach i szybką reakcją z bogatym sustainem. Gibraltar Standard II to prosty stały mostek, który zapewnia optymalne przenoszenie wibracji każdego struny, a jego gładka powierzchnia maksymalizuje komfort gry. Przetworniki Fishman Fluence Modern Humbucker zapewniają agresywny dźwięk i potężny atak bez nadmiernego hałasu. Supercienka i niezwykle grywalna 5-częściowa szyjka Nitro Wizard Panga Panga/Walnut znacznie zwiększa sustain. Luminescencyjne wstawki z bocznych kropek ułatwiają graczom występy na ciemnych scenach, pasując do olśniewającego luminescencyjnego logo Ibanez na główce. Niezniszczalne zamki Schaller S-Locks nie zawodzą, nawet w najtrudniejszych warunkach na scenie. Głowice blokujące Gotoh® MG-T osiągają niesamowitą stabilność strojenia, skracając czas zmiany strun.
Kraj pochodzenia: Indonezja
Korpus: Nyatoh
Mostek/tremolo: Gibraltar Standard II
Przetwornik pod mostek: Fishman Fluence Modern Humbucker Ceramic
Kolor według producenta: Blue Chameleon
Kolor: Niebieski
Mocowanie: Przykręcana szyja
Kontrolery: Tone
Kontrolery: Volume
Kontrolery: Fishman Fluence Voicing
Preferowana ręka: Prawa ręka
Radius podstrunnicy: 15,75"
Wykończenie: Błyszczący
Intarsje na podstrunnicy: Offset White Dot
Podstrunnica: Macassar Ebony
Liczba progów: 24
Rozmiar progów: Jumbo
Futerał/pokrowiec w cenie: Nie
Osprzęt: Czarny
Wykończenie gryfu: Satin Polyurethane
Gryf: Panga
Gryf: Walnut
Przetwornik przy gryfie: Fishman Fluence Modern Humbucker Alnico
Profil gryfu: Nitro Wizard
Liczba strun: 6
Szerokość gryfu (mm): 43.0
Konfiguracja przetworników: HH
Elektronika: Active
Menzura (mm): 648.0
Seria: RG Series
Siodełko: Tworzywa sztuczne
Struny fabrycznie: D'Addario EXL110 (.010-.046)
Przełącznik: 3 Way
Pręt (Truss rod): Dual Action
Maszynki do strojenia: Gotoh MG-T Locking
Typ: Superstrat
Przetworniki: Aktywny