NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Meva mobilní propan-butanové topení olymp

Výrobce MEVA
Topení je určeno pro vytápění venkovních prostor a pro turistické účely. Teplo zajišťují kartuše se závitem, které ale nejsou součástí balení. Pro jeho jednoduché zapnutí je vybaveno piezoelektrickým zapalováním. Bezpečný provoz topení je podpořen hlídačem spalin (OXYSTOP). <br /> Specifikace: <br /> <br /> Váha 4,1 kg<br /> Rozměr 340 x 195 x 395 mm<br /> Spotřeba 140 g/h<br /> Výkon 2 kW<br /> Vybaveno hlídačem spalin (OXYSTOP).<br /> <br /> Bezpečnost: <br /> <br /> Ohřívač smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu. Při provozu ohřívače musí obsluha dále respektovat obecné požárně bezpečnostní předpisy!<br /> Obsluha ohřívače nesmí být v žádném případě svěřována dětem.<br /> Ohřívač musí být uložen mimo dosah dětí.<br /> Nepoužívejte ohřívač, který by měl poškozené nebo opotřebované těsnění.<br /> Nepoužívejte ohřívač, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně.<br /> Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provádět kontrolu úniku (těsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nezajišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok.<br /> Přístupné části ohřívače jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké. Zabraňte přístupu malých dětí ke spotřebiči.<br /> Při provozu je nutné ohřívač mít pod dohledem.<br /> Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení / vznícení a mimo dosah ostatních osob.<br /> V prostoru, kde je ohřívač v použití, je nutné zajistit i dostatečné větrání.<br /> Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu.<br /> Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly ohřívače.<br /> Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu. <br /> <br /> Lze použít s Meva redukcí na pb bomby. více

Nejlevnější produkt

160,63 € | mojedilna.cz | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

Historie cen produktu


Co říkají obchody

mojedilna.cz
Plynový teplomet – mobilní topidlo „kamínka“, výkon 2000 W, na kartuše s ventilem a závitem – MEVA OLYMP UKP21001Velmi praktický teplogenerátor pro dílenské, turistické a podobné účely. Je určený pro vytápění dobře větraných prostor (provozem vznikají spaliny a spotřebovává se kyslík). Díky kompaktním rozměrům, nízké váze pouhých cca 4,1 kg a velké vrchní rukojeti se snadno přenáší.Napájeno ze standardních plynových kartuší 230 g (KP02006) nebo 450 g (KP02007) – montážní místo je umístěné na boku. Upozornění: dodáváno bez kartuše, nutno dokoupit zvlášť! Technické parametry:- zdroj paliva: 230 g nebo 450 g kartuše s ventilem a závitem 7/16"- druh paliva: směs butanu-propanu- kategorie spotřebiče: přímý tlak směsi butanu-propanu- průměr trysky: 0,75 mm- jmenovitý tepelný příkon: 2 kW- spotřeba: 145 g/h- rozměry (š x h x v): 340 x 195 x 395 mm- hmotnost (bez kartuše): 4,11 kg