NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa
NeoBuds Pro jsou první sluchátka True Wireless Stereo, která dosáhla certifikace Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, odborně vyladěné prvotřídním akustickým týmem Edifier, aby poskytoval profesionální zvuk na úrovni studia. Dosahují frekvenční odezvu až do 40 kHz, aby poskytovaly extrémní kvalitu zvuku jako žádné jiné in-ear zařízení.Využívají inovativní digitální technologii Active Crossover pro zpracování zvuku přes bi-amping s aktivním crossoverem založeným na DSP – na míru navržený dynamický měnič zachycuje výjimečně hluboké basy, zatímco Knowles vyvážená armatura dosahuje čisté výšky, aby vás strhla akustickým zážitkem. který hraničí s dokonalostí.Aby vám přinesl dokonalý zvukový zážitek, NeoBuds Pro je vybaven inteligentními algoritmy aktivního potlačení hluku (ANC), které odstraňují okolní h luk až do 42 dB, zatímco standardní sluchátka dosahují pouhých 30 dB. Můžete si vybrat z Vysokého nebo Pohodlného režimu, abyste si mohli upravit své preference ANC a poslechnout si hudbu naplno.S celkem šesti vestavěnými mikrofony, třemi na každé sluchátko, NeoBuds Pro používá čtyři mikrofony k nasměrování vašeho hlasu, když telefonujete, a odfiltruje ho od okolního hluku. Dva přídavné mikrofony jsou speciálně navrženy pro potlačení hluku větru a přidávají další vrstvu křišťálově čisté kvality konverzacím, na kterých záleží nejvíce.Připojte, komunikujte a aktualizujte svůj NeoBuds Pro pomocí aplikace Edifier a získejte plnou kontrolu nad svým zvukovým výkonem přímo na dosah ruky. Vyberte si ze čtyř zvukových režimů: High/Low ANC, Ambient Sound a Standard, nebo si upravte své preference poslechu přizpůsobením EQ a dalších parametrů.Díky unikátní bezdrátové technologii, NeoBuds Pro poskytují až 24 hodin nepřetržitého přehrávání vaší oblíbené hudby. NeoBuds Pro jsou vašimi každodenními společníky do uší po celý den.Pokud jde o hraní a zábavu, klíčem je reaktivita! Díky hernímu režimu je latence, kterou se může pochlubit NeoBuds Pro, snížena až na 80 ms, takže to, co vidíte, uslyšíte tak rychle jako ve skutečnosti.NeoBuds Pro podporuje dekódování zvuku LHDC a LDAC s rychlostí dekódování až 900 Kbps. Poskytuje plně obohacené detaily a přesnou reprodukci hudby. *Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje LHDC, abyste si mohli vychutnat hudbu ve vysoké kvalitě.Díky odolnosti vůči prachu a vodě s krytím IP54 lze NeoBuds Pro používat bez obav z potu při cvičení a dešti.Díky ušním nástavcům speciálně navrženým tak, aby zabránily množení bakterií způsobenému každodenním opotřebením, dokáže NeoBuds Pro udržet míru sanitace až 99,8 %, čímž zajistí zdraví vašich uší bez ohledu na to, jak často je používáte.<br /> Kapacita baterie: 500 mAh<br /> Provoz na baterie: Ano<br /> Barva: Černá<br /> Kompatibilita: Android<br /> Kompatibilita: iOS<br /> Konektor typu A: USB C<br /> Ko více

Nejlevnější produkt

136,00 € | muziker.de | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:NeoBuds Pro sind die ersten True-Wireless-Stereo-Kopfhörer, die die Hi-Res-Audio-Zertifizierung erhalten haben. NeoBuds Pro, fachmännisch abgestimmt vom erstklassigen Akustikteam von Edifier, um professionellen Sound auf Studioniveau zu liefern. Sie erreichen einen Frequenzgang von bis zu 40 kHz und bieten so eine extreme Klangqualität wie kein anderes In-Ear-Gerät. Sie verwenden innovative Active-Crossover-Digitaltechnologie, um den Klang über Bi-Amping mit einer DSP-basierten aktiven Frequenzweiche zu verarbeiten - ein maßgeschneiderter dynamischer Wandler fängt außergewöhnlich tiefe Bässe ein, während die ausbalancierte Armatur von Knowles eine klare Höhe erreicht, um Sie mit einem akustischen Erlebnis zu fesseln. was an Perfektion grenzt. Um Ihnen das perfekte Klangerlebnis zu bieten, verfügen NeoBuds Pro über intelligente Algorithmen zur aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), die Umgebungsgeräusche bis zu 42 dB eliminieren, während Standardkopfhörer nur 30 dB erreichen. Sie können zwischen dem Modus „Hoch“ oder „Komfort“ wählen, um Ihre ANC-Einstellungen anzupassen und Ihre Musik in vollen Zügen zu hören. Mit insgesamt sechs eingebauten Mikrofonen, drei an jedem Mobilteil, verwenden die NeoBuds Pro vier Mikrofone, um Ihre Stimme zu lenken, wenn Sie einen Anruf tätigen, und filtern sie aus Umgebungsgeräuschen heraus. Die beiden zusätzlichen Mikrofone wurden speziell entwickelt, um Windgeräusche zu unterdrücken und den Gesprächen, auf die es ankommt, eine weitere Schicht kristallklarer Qualität hinzuzufügen. Verbinden, kommunizieren und aktualisieren Sie Ihre NeoBuds Pro mit Edifier und erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Audioleistung auf Knopfdruck. Wählen Sie aus vier Klangmodi: High / Low ANC, Ambient Sound und Standard, oder passen Sie Ihre Hörpräferenzen an, indem Sie EQ und andere Parameter anpassen. Dank der einzigartigen drahtlosen Technologie bieten NeoBuds Pro bis zu 24 Stunden ununterbrochene Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik. NeoBuds Pro sind Ihre täglichen Begleiter in den Ohren den ganzen Tag. Wenn es um Gaming und Spaß geht, ist Reaktivität der Schlüssel! Dank des Spielmodus wird die Latenz der NeoBuds Pro auf 80 ms reduziert, sodass Sie das, was Sie sehen, so schnell hören, wie Sie es wirklich tun. NeoBuds Pro unterstützt LHDC- und LDAC-Audiodekodierung mit Dekodierungsgeschwindigkeiten von bis zu 900 Kbps. Bietet vollständig angereicherte Details und eine genaue Musikwiedergabe. * Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon LHDC unterstützt, damit Sie Musik in hoher Qualität genießen können. Dank seiner Beständigkeit gegen Staub und Wasser mit IP54-Schutz können NeoBuds Pro ohne Angst vor Schweiß bei Sport und Regen verwendet werden. Mit Ohrstöpseln, die speziell entwickelt wurden, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, die durch tägliche Abnutzung verursacht werden, können NeoBuds Pro eine Hygienerate von bis zu 99,8 % aufrechterhalten und die Gesundheit Ihrer Ohren gewährleisten, egal wie oft Sie sie verwenden.
Akku-Kapazität: 500 mAh
Batteriebetrieb möglich: Ja
Farbe: Schwarz
Kompatibilität: Android
Kompatibilität: iOS
Typ-A Stecker: USB C
Konstruktion: Geschlossen
Hergestellt in: China
Frequenzbereich: 20 Hz - 40 kHz
Ladezeit (Stunden): 1.0
Impedanz (Ohm): 24.0
Aktive Geräuschunterdrückung: Ja
Packungsinhalt: USB-Ladekabel
Packungsinhalt: Ladebox
Packungsinhalt: Silicone Eartips
Packungsinhalt: Handbuch
Spielzeit (Stunden): 6.0
Stromversorgung: USB-C
Empfindlichkeit: 92 dB
Typ: True Wireless In-Ear
Wasserbeständigkeit: IP54
Wasserdicht: Ja
Kabelloses Laden: Nein
Mikrofon: Ja

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Les NeoBuds Pro sont les premiers écouteurs True Wireless Stereo à obtenir la certification Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, réglé de manière experte par l'équipe acoustique de classe mondiale d'Edifier pour offrir un son professionnel au niveau du studio. Ils atteignent une réponse en fréquence jusqu'à 40 kHz pour fournir une qualité sonore extrême comme aucun autre appareil intra-auriculaire. Ils utilisent la technologie numérique innovante Active Crossover pour traiter le son via la bi-amplification avec un crossover actif basé sur DSP - un transducteur dynamique sur mesure capture des basses exceptionnellement profondes, tandis que l'armature équilibrée Knowles atteint une hauteur libre pour vous captiver avec une expérience acoustique. qui confine à la perfection. Pour vous offrir une expérience sonore parfaite, NeoBuds Pro dispose d'algorithmes intelligents de suppression active du bruit (ANC) qui éliminent le bruit ambiant jusqu'à 42 dB, tandis que les écouteurs standard n'atteignent que 30 dB. Vous pouvez choisir entre le mode Élevé ou Confort pour ajuster vos préférences ANC et écouter votre musique au maximum. Avec un total de six microphones intégrés, trois sur chaque combiné, le NeoBuds Pro utilise quatre microphones pour diriger votre voix lorsque vous passez un appel et la filtrer du bruit ambiant. Les deux microphones supplémentaires sont spécialement conçus pour supprimer le bruit du vent et ajouter une autre couche de qualité cristalline aux conversations les plus importantes. Connectez, communiquez et mettez à jour vos NeoBuds Pro avec Edifier et obtenez un contrôle total sur vos performances audio à portée de main. Choisissez parmi quatre modes sonores : High/Low ANC, Ambient Sound et Standard, ou ajustez vos préférences d'écoute en ajustant l'égaliseur et d'autres paramètres. Grâce à la technologie sans fil unique, les NeoBuds Pro offrent jusqu'à 24 heures de lecture continue de votre musique préférée. Les NeoBuds Pro sont vos compagnons quotidiens dans les oreilles tout au long de la journée. Quand il s'agit de jouer et de s'amuser, la réactivité est de mise ! Grâce au mode jeu, la latence dont peuvent se vanter les NeoBuds Pro est réduite à 80 ms, vous entendrez donc ce que vous voyez aussi rapidement que vous le faites vraiment. NeoBuds Pro prend en charge le décodage audio LHDC et LDAC avec des vitesses de décodage allant jusqu'à 900 Kbps. Fournit des détails entièrement enrichis et une reproduction musicale précise. * Assurez-vous que votre téléphone mobile prend en charge LHDC afin de pouvoir profiter d'une musique de haute qualité. Grâce à sa résistance à la poussière et à l'eau avec une protection IP54, les NeoBuds Pro peuvent être utilisés sans crainte de transpiration pendant l'exercice et la pluie. Avec des oreillettes spécialement conçues pour empêcher la croissance des bactéries causées par l'usure quotidienne, les NeoBuds Pro peuvent maintenir un taux d'assainissement allant jusqu'à 99,8 %, garantissant la santé de vos oreilles, quelle que soit la fréquence à laquelle vous les utilisez.
Capacité de la batterie: 500 mAh
Utilisation avec piles possible: Oui
Couleur: Noir
Compatibilité: Android
Compatibilité: iOS
Connecteur de type A: USB C
Construction: Fermé
Fabriquée au: Chine
Gamme de fréquences: 20 Hz - 40 kHz
Temps de charge (heures): 1.0
Impédance (Ohm): 24.0
Réduction de bruit active: Oui
Contenu du coffret: Câble de chargement USB
Contenu du coffret: Étui de chargement
Contenu du coffret: Silicone Eartips
Contenu du coffret: Manuel
Temps de lecture (heures): 6.0
Source de courant: USB-C
Sensibilité: 92 dB
Type: True Wireless In-Ear
Degré de résistance à l'eau: IP54
Imperméable: Oui
Chargement sans fil: Pas
Microphone: Oui

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:NeoBuds Pro son los primeros auriculares True Wireless Stereo en lograr la certificación de audio de alta resolución. NeoBuds Pro, ajustado por expertos por el equipo acústico de clase mundial de Edifier para brindar un sonido profesional a nivel de estudio. Logran una respuesta de frecuencia de hasta 40 kHz para brindar una calidad de sonido extrema como ningún otro dispositivo intrauditivo. Utilizan la innovadora tecnología digital Active Crossover para procesar el sonido a través de la biamplificación con un crossover activo basado en DSP: un transductor dinámico a medida captura graves excepcionalmente profundos, mientras que la armadura equilibrada de Knowles alcanza una altura clara para cautivarte con una experiencia acústica. que bordea la perfección. Para brindarle la experiencia de sonido perfecta, NeoBuds Pro presenta algoritmos inteligentes de cancelación activa de ruido (ANC) que eliminan el ruido ambiental hasta 42 dB, mientras que los auriculares estándar alcanzan solo 30 dB. Puede elegir entre el modo Alto o Confort para ajustar sus preferencias de ANC y escuchar su música al máximo. Con un total de seis micrófonos incorporados, tres en cada auricular, NeoBuds Pro utiliza cuatro micrófonos para dirigir su voz cuando realiza una llamada y filtrarla del ruido ambiental. Los dos micrófonos adicionales están especialmente diseñados para suprimir el ruido del viento y agregar otra capa de calidad nítida a las conversaciones más importantes. Conecte, comunique y actualice su NeoBuds Pro con Edifier y obtenga el control total sobre su rendimiento de audio al alcance de su mano. Elija entre cuatro modos de sonido: ANC alto/bajo, sonido ambiental y estándar, o ajuste sus preferencias de escucha ajustando el ecualizador y otros parámetros. Gracias a la exclusiva tecnología inalámbrica, los NeoBuds Pro brindan hasta 24 horas de reproducción continua de su música favorita. NeoBuds Pro son sus compañeros cotidianos en los oídos durante todo el día. Cuando se trata de juegos y diversión, ¡la reactividad es clave! Gracias al modo juego, la latencia de la que pueden presumir los NeoBuds Pro se reduce a 80 ms, por lo que escucharás lo que ves tan rápido como realmente lo haces. NeoBuds Pro admite la decodificación de audio LHDC y LDAC con velocidades de decodificación de hasta 900 Kbps. Proporciona detalles totalmente enriquecidos y una reproducción musical precisa. * Asegúrese de que su teléfono móvil sea compatible con LHDC para que pueda disfrutar de música de alta calidad. Gracias a su resistencia al polvo y al agua con protección IP54, NeoBuds Pro se puede utilizar sin miedo al sudor durante el ejercicio y la lluvia. Con auriculares especialmente diseñados para evitar el crecimiento de bacterias causado por el desgaste diario, NeoBuds Pro puede mantener una tasa de saneamiento de hasta el 99,8 %, lo que garantiza la salud de sus oídos sin importar la frecuencia con la que los use.
Capacidad de la batería: 500 mAh
También funciona con pilas.: Sí
Color: Negro
Compatibilidad: Android
Compatibilidad: iOS
Conector tipo A: USB C
Construcción: Closed
Hecho en: China
Rango de frecuencia: 20 Hz - 40 kHz
Tiempo de carga (horas): 1.0
Impedancia (Ohm): 24.0
Cancelación de ruido activa: Sí
Contenido del paquete: USB Charging Cable
Contenido del paquete: Charge Case
Contenido del paquete: Silicone Eartips
Contenido del paquete: Manual
Tiempo de reproducción (horas): 6.0
Fuente de alimentación: USB-C
Sensibilidad: 92 dB
Tipo: True Wireless In-Ear
Resistencia al agua: IP54
Impermeable: Sí
Carga inalambrica: No
Micrófono: Sí

muziker.ro
Aceasta este o traducere automată generată de un software:NeoBuds Pro sunt primele căști True Wireless Stereo care au obținut certificarea Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, reglat cu experiență de echipa de acustică de clasă mondială a Edifier pentru a oferi sunet profesional la nivel de studio. Acestea ating un răspuns în frecvență de până la 40 kHz pentru a oferi o calitate extremă a sunetului ca niciun alt dispozitiv intra-auricular. Ei folosesc tehnologia digitală inovatoare Active Crossover pentru a procesa sunetul prin bi-amplificare cu un crossover activ bazat pe DSP - un traductor dinamic la comandă captează un bas excepțional de profund, în timp ce armătura echilibrată Knowles atinge o înălțime clară pentru a vă captiva cu o experiență acustică. care se limitează la perfecțiune. Pentru a vă oferi experiența de sunet perfectă, NeoBuds Pro dispune de algoritmi inteligenți de anulare a zgomotului activ (ANC) care elimină zgomotul ambiental de până la 42 dB, în timp ce căștile standard ating doar 30 dB. Puteți alege dintre modul Înalt sau Confort pentru a vă ajusta preferințele ANC și pentru a asculta muzica la maxim. Cu un total de șase microfoane încorporate, trei pe fiecare receptor, NeoBuds Pro utilizează patru microfoane pentru a vă direcționa vocea atunci când efectuați un apel și o filtrează de zgomotul ambiental. Cele două microfoane suplimentare sunt special concepute pentru a suprima zgomotul vântului și pentru a adăuga un alt strat de calitate cristalină conversațiilor care contează cel mai mult. Conectați-vă, comunicați și actualizați NeoBuds Pro cu Edifier și obțineți control deplin asupra performanței audio la îndemână. Alegeți dintre patru moduri de sunet: ANC ridicat / scăzut, sunet ambiental și standard sau ajustați preferințele de ascultare ajustând EQ și alți parametri. Datorită tehnologiei wireless unice, NeoBuds Pro oferă până la 24 de ore de redare continuă a muzicii tale preferate. NeoBuds Pro sunt tovarășii tăi de zi cu zi în urechi pe tot parcursul zilei. Când vine vorba de jocuri și distracție, reactivitatea este cheia! Datorită modului de joc, latența cu care se poate lăuda NeoBuds Pro este redusă la 80 ms, astfel încât veți auzi ceea ce vedeți la fel de repede cum o faceți cu adevărat. NeoBuds Pro acceptă decodarea audio LHDC și LDAC cu viteze de decodare de până la 900 Kbps. Oferă detalii complet îmbogățite și reproducere corectă a muzicii. * Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil acceptă LHDC pentru a vă bucura de muzică de înaltă calitate. Datorita rezistentei sale la praf si apa cu protectie IP54, NeoBuds Pro poate fi folosit fara teama de transpiratie in timpul exercitiilor si ploii. Cu căști pentru căști special concepute pentru a preveni creșterea bacteriilor cauzate de uzura zilnică, NeoBuds Pro poate menține o rată de igienizare de până la 99,8%, asigurând sănătatea urechilor dvs. indiferent cât de des le folosiți.
Capacitatea bateriei: 500 mAh
Poate functiona pe baterii: Da
Culoare: Negru
Compatibilitate: Android
Compatibilitate: iOS
Conector de tip A: USB C
Construcţie: Închis
Ţara de fabricaţie: China
Interval de frecvență: 20 Hz - 40 kHz
Timp de încărcare (ore): 1.0
Impedanță (Ohm): 24
Anularea zgomotelor: Da
Pachetul conține: Cablu de încărcare USB
Pachetul conține: Cutie de încărcare
Pachetul conține: Pad-uri din silicon
Pachetul conține: Manual
Timp de redare (ore): 6.0
Alimentare electrică: USB-C
Sensibilitate: 92 dB
Tip: Adevărat Wireless In-Ear
Rezistenţă la apă: IP54
Rezistent la apă: Da
Încărcare fără fir: Nu
Microfon: Da

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:A NeoBuds Pro az első True Wireless Stereo fejhallgató, amely elnyerte a Hi-Res Audio tanúsítványt. NeoBuds Pro, amelyet az Edifier világszínvonalú akusztikus csapata szakszerűen hangolt, hogy professzionális hangzást biztosítson stúdió szinten. Akár 40 kHz-es frekvencia-választ érnek el, hogy olyan extrém hangminőséget biztosítsanak, mint egyetlen más fülbe helyezhető eszköz sem. Az innovatív Active Crossover digitális technológiát használva dolgozzák fel a hangot a két erősítésen keresztül egy DSP-alapú aktív crossoverrel – a testre szabott dinamikus átalakító kivételesen mély basszust rögzít, míg a Knowles kiegyensúlyozott armatúrája tiszta magasságot ér el, hogy akusztikus élménnyel ragadja meg Önt. ami a tökéletességgel határos. A tökéletes hangélmény biztosítása érdekében a NeoBuds Pro intelligens aktív zajszűrő (ANC) algoritmusokkal rendelkezik, amelyek akár 42 dB-ig kiküszöbölik a környezeti zajt, míg a szabványos fejhallgatók csak 30 dB-t érnek el. Választhat a High vagy a Comfort mód közül, hogy módosítsa az ANC-beállításokat, és a lehető legteljesebb mértékben hallgathassa zenéjét. Az összesen hat beépített mikrofonnal, mindegyik kézibeszélőn hárommal, a NeoBuds Pro négy mikrofont használ a hang irányítására, amikor hívást kezdeményez, és kiszűri azt a környezeti zajoktól. A két további mikrofont kifejezetten arra tervezték, hogy elnyomja a szélzajt, és kristálytiszta minőséget adjon a legfontosabb beszélgetésekhez. Csatlakoztassa, kommunikáljon és frissítse NeoBuds Pro készülékét az Edifier segítségével, és kéznél van a teljes irányítás a hangteljesítmény felett. Válasszon a négy hangmód közül: Magas / Alacsony ANC, Környezeti hang és Normál, vagy állítsa be hallgatási beállításait az EQ és egyéb paraméterek beállításával. Az egyedülálló vezeték nélküli technológiának köszönhetően a NeoBuds Pro akár 24 órán át folyamatos lejátszást biztosít kedvenc zenéihez. A NeoBuds Pro a mindennapi társaid a füledben egész nap. Ha játékról és szórakozásról van szó, a reaktivitás kulcsfontosságú! A játékmódnak köszönhetően a NeoBuds Pro által büszkélkedő várakozási idő 80 ms-ra csökken, így olyan gyorsan hallja, amit lát, mint valójában. A NeoBuds Pro támogatja az LHDC és LDAC audio dekódolást akár 900 Kbps dekódolási sebességgel. Teljesen dúsított részleteket és pontos zenevisszaadást biztosít. * Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja támogatja az LHDC-t, hogy kiváló minőségű zenét élvezhessen. Az IP54 védelemmel ellátott por- és vízállóságának köszönhetően a NeoBuds Pro edzés és esőzés közbeni izzadságtól való félelem nélkül használható. A kifejezetten a napi elhasználódás által okozott baktériumok elszaporodásának megakadályozására tervezett füldugóval a NeoBuds Pro akár 99,8%-os higiéniai arányt is képes fenntartani, garantálva füle egészségét, függetlenül attól, hogy milyen gyakran használja őket.
Akkumulátor kapacitás: 500 mAh
Opcionálisan elemről is üzemeltethető: Igen
Szín: Fekete
Kompatibilitás: Android
Kompatibilitás: iOS
A típusú csatlakozó: USB C
Konstrukció: Closed
Gyártás országa: Kína
Frekvenciatartomány: 20 Hz - 40 kHz
Töltési idő (óra): 1.0
Impedancia (Ohm): 24.0
Aktív zajcsillapítás: Igen
Csomag tartalma: USB Charging Cable
Csomag tartalma: Töltő tok
Csomag tartalma: Silicone Eartips
Csomag tartalma: Manual
Játékidő (óra): 6.0
Tápegység: USB-C
Érzékenység: 92 dB
Típus: True Wireless In-Ear
Vízállóság: IP54
Vízálló: Igen
Vezeték nélküli töltés: Nem
Mikrofonnal: Igen

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:NeoBuds Pro to pierwsze słuchawki True Wireless Stereo, które uzyskały certyfikat Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, fachowo dostrojony przez światowej klasy zespół akustyczny Edifier, aby zapewnić profesjonalny dźwięk na poziomie studyjnym. Osiągają pasmo przenoszenia do 40 kHz, zapewniając ekstremalną jakość dźwięku, jak żadne inne urządzenie douszne. Wykorzystują innowacyjną technologię cyfrową Active Crossover do przetwarzania dźwięku za pomocą bi-ampingu z aktywną zwrotnicą opartą na DSP - specjalnie zaprojektowany przetwornik dynamiczny wychwytuje wyjątkowo głęboki bas, podczas gdy zbalansowana armatura Knowles osiąga wyraźną wysokość, aby urzekać wrażeniami akustycznymi. która graniczy z perfekcją. Aby zapewnić doskonałe wrażenia dźwiękowe, NeoBuds Pro wyposażono w inteligentne algorytmy aktywnej redukcji szumów (ANC), które eliminują hałas otoczenia do 42 dB, podczas gdy standardowe słuchawki osiągają tylko 30 dB. Możesz wybrać tryb High lub Comfort, aby dostosować preferencje ANC i słuchać muzyki w pełni. Dzięki sześciu wbudowanym mikrofonom, po trzy na każdej słuchawce, NeoBuds Pro wykorzystuje cztery mikrofony do kierowania głosem podczas wykonywania połączenia i filtrowania go z szumów otoczenia. Dwa dodatkowe mikrofony zostały specjalnie zaprojektowane, aby tłumić szum wiatru i dodać kolejną warstwę krystalicznie czystej jakości do rozmów, które mają największe znaczenie. Połącz się, komunikuj i aktualizuj NeoBuds Pro za pomocą Edifier i uzyskaj pełną kontrolę nad jakością dźwięku na wyciągnięcie ręki. Wybierz jeden z czterech trybów dźwięku: High / Low ANC, Ambient Sound i Standard lub dostosuj swoje preferencje słuchania, dostosowując EQ i inne parametry. Dzięki unikalnej technologii bezprzewodowej NeoBuds Pro zapewniają do 24 godzin ciągłego odtwarzania Twojej ulubionej muzyki. NeoBuds Pro są Twoimi codziennymi towarzyszami w uszach przez cały dzień. Jeśli chodzi o gry i zabawę, kluczowa jest reaktywność! Dzięki trybowi gry opóźnienie, jakim może się pochwalić NeoBuds Pro, zostało zredukowane do 80 ms, dzięki czemu usłyszysz to, co widzisz tak szybko, jak naprawdę. NeoBuds Pro obsługuje dekodowanie dźwięku LHDC i LDAC z szybkością dekodowania do 900 Kb/s. Zapewnia w pełni wzbogacone szczegóły i dokładne odtwarzanie muzyki. * Upewnij się, że Twój telefon komórkowy obsługuje LHDC, abyś mógł cieszyć się muzyką wysokiej jakości. Dzięki odporności na kurz i wodę oraz stopniu ochrony IP54 NeoBuds Pro może być używany bez obawy o pot podczas ćwiczeń i deszczu. Dzięki wkładkom dousznym specjalnie zaprojektowanym, aby zapobiegać rozwojowi bakterii spowodowanego codziennym zużyciem, NeoBuds Pro może utrzymać wskaźnik higieny do 99,8%, zapewniając zdrowie Twoich uszu bez względu na to, jak często ich używasz.
Pojemność akumulatora: 500 mAh
Może być zasilany bateriami: Tak
Kolor: Czarny
Zgodność: Android
Zgodność: iOS
Złącze typu A: USB C
Mocowanie: Closed
Kraj pochodzenia: Chiny
Zakres częstotliwości: 20 Hz - 40 kHz
Czas ładowania (godziny): 1.0
Impedancja (Ohm): 24.0
Aktywne tłumienie hałasu: Tak
Zawartość paczki: USB Charging Cable
Zawartość paczki: Etui ładujące
Zawartość paczki: Silicone Eartips
Zawartość paczki: Manual
Czas odtwarzania (godziny): 6.0
Zasilacz: USB-C
Czułość: 92 dB
Typ: True Wireless In-Ear
Klasa wodoszczelności: IP54
Wodoodporny: Tak
Bezprzewodowe ładowanie: Nie
Mikrofon: Tak

Pilulka.cz
Edifier Neobuds Pro NeoBuds Pro jsou nyní nejvybavenějšími TWS sluchátky od společnosti EDIFIER, vyrobeny pro příležitost 25 let výročí vzniku EDIFIER. Proto potěší i nádherné dárkové balení.

muziker.it
Questa descrizione è stata generata automaticamente da un software di traduzione:NeoBuds Pro sono le prime cuffie True Wireless Stereo a ottenere la certificazione Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, sapientemente sintonizzato dal team acustico di livello mondiale di Edifier per offrire un suono professionale a livello di studio. Raggiungono una risposta in frequenza fino a 40 kHz per fornire una qualità del suono estrema come nessun altro dispositivo in-ear. Usano l'innovativa tecnologia digitale Active Crossover per elaborare il suono tramite bi-amplificazione con un crossover attivo basato su DSP: un trasduttore dinamico su misura cattura bassi eccezionalmente profondi, mentre l'armatura bilanciata di Knowles raggiunge un'altezza chiara per affascinarti con un'esperienza acustica. che rasenta la perfezione. Per offrirti un'esperienza audio perfetta, NeoBuds Pro è dotato di algoritmi intelligenti di cancellazione attiva del rumore (ANC) che eliminano il rumore ambientale fino a 42 dB, mentre le cuffie standard raggiungono solo 30 dB. Puoi scegliere tra la modalità Alta o Comfort per regolare le tue preferenze ANC e ascoltare la tua musica al massimo. Con un totale di sei microfoni integrati, tre su ciascun telefono, NeoBuds Pro utilizza quattro microfoni per dirigere la tua voce quando effettui una chiamata e filtrarla dal rumore ambientale. I due microfoni aggiuntivi sono appositamente progettati per sopprimere il rumore del vento e aggiungere un altro livello di qualità cristallina alle conversazioni che contano di più. Connetti, comunica e aggiorna le tue NeoBuds Pro con Edifier e ottieni il pieno controllo delle tue prestazioni audio a portata di mano. Scegli tra quattro modalità audio: High/Low ANC, Ambient Sound e Standard, oppure regola le tue preferenze di ascolto regolando l'EQ e altri parametri. Grazie all'esclusiva tecnologia wireless, NeoBuds Pro fornisce fino a 24 ore di riproduzione continua della tua musica preferita. NeoBuds Pro sono i tuoi compagni di tutti i giorni nelle orecchie per tutto il giorno. Quando si tratta di gioco e divertimento, la reattività è fondamentale! Grazie alla modalità di gioco, la latenza che NeoBuds Pro può vantare è ridotta a 80 ms, quindi ascolterai ciò che vedi con la stessa rapidità con cui lo fai realmente. NeoBuds Pro supporta la decodifica audio LHDC e LDAC con velocità di decodifica fino a 900 Kbps. Fornisce dettagli completamente arricchiti e una riproduzione musicale accurata. * Assicurati che il tuo telefono cellulare supporti LHDC in modo da poter ascoltare musica di alta qualità. Grazie alla sua resistenza alla polvere e all'acqua con protezione IP54, NeoBuds Pro può essere utilizzato senza temere il sudore durante l'esercizio e la pioggia. Con auricolari appositamente progettati per prevenire la crescita di batteri causati dall'usura quotidiana, NeoBuds Pro può mantenere un tasso di igiene fino al 99,8%, garantendo la salute delle tue orecchie indipendentemente dalla frequenza con cui le usi.
Capacità della batteria: 500 mAh
Funziona anche con batterie: Sì
Colore: Nero
Compatibilità: Android
Compatibilità: iOS
Connettore di tipo A: USB C
Costruzione: Closed
Paese di produzione: Cina
Intervallo di frequenze: 20 Hz - 40 kHz
Tempo di ricarica (ore): 1.0
Impedenza (Ohm): 24.0
Desonorizzazione attiva: Sì
Accessori inclusi: USB Charging Cable
Accessori inclusi: Custodia di ricarica
Accessori inclusi: Silicone Eartips
Accessori inclusi: Manual
Tempo di riproduzione (ore): 6.0
Alimentazione elettrica: USB-C
Sensibilità: 92 dB
Tipo: True Wireless In-Ear
Impermeabilità: IP54
Impermeabile: Sì
Ricarica senza fili: No
Microfono: Sì

muziker.sk
NeoBuds Pro sú prvé slúchadlá True Wireless Stereo, ktoré dosiahli certifikáciu Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, odborne vyladené prvotriednym akustickým tímom Edifier, aby poskytoval profesionálny zvuk na úrovni štúdia. Dosahujú frekvenčnú odozvu až do 40 kHz, aby poskytovali extrémnu kvalitu zvuku ako žiadne iné in-ear zariadenie.Využívajú inovatívnu digitálnu technológiu Active Crossover na spracovanie zvuku cez bi-amping s aktívnym crossoverom založeným na DSP – na mieru navrhnutý dynamický menič zachytáva výnimočne hlboké basy, zatiaľ čo Knowles vyvážená armatúra dosahuje čisté výšky, aby vás strhla akustickým zážitkom. ktorý hraničí s dokonalosťou.Aby vám priniesol dokonalý zvukový zážitok, NeoBuds Pro je vybavený inteligentnými algoritmami aktívneho potlačenia hluku (ANC), ktoré odstraňujú okolitý hluk až do 42 dB, zatiaľ čo štandardné slúchadlá dosahujú iba 30 dB. Môžete si vybrať z Vysokého, alebo Pohodlného režimu, aby ste si mohli upraviť svoje preferencie ANC a vypočuť si hudbu naplno.S celkovo šiestimi vstavanými mikrofónmi, tromi na každé slúchadlo, NeoBuds Pro používa štyri mikrofóny na nasmerovanie vášho hlasu, keď telefonujete, a odfiltruje ho od okolitého hluku. Dva prídavné mikrofóny sú špeciálne navrhnuté na potlačenie hluku vetra a pridávajú ďalšiu vrstvu krištáľovo čistej kvality konverzáciám, na ktorých záleží najviac.Pripojte, komunikujte a aktualizujte svoj NeoBuds Pro pomocou aplikácie Edifier a získajte plnú kontrolu nad svojim zvukovým výkonom priamo na dosah ruky. Vyberte si zo štyroch zvukových režimov: High/Low ANC, Ambient Sound a Standard, alebo si upravte svoje preferencie počúvania prispôsobením EQ a ďalších parametrov.Vďaka unikátnej bezdrôtovej technológii, NeoBuds Pro poskytujú až 24 hodín nepretržitého prehrávania vašej obľúbenej hudby. NeoBuds Pro sú vašimi každodennými spoločníkmi do uší po celý deň.Pokiaľ ide o hranie a zábavu, kľúčom je reaktivita! Vďaka hernému režimu je latencia, ktorou sa môže pochváliť NeoBuds Pro, znížená až na 80 ms, takže to, čo vidíte, budete počuť tak rýchlo ako v skutočnosti.NeoBuds Pro podporuje dekódovanie zvuku LHDC a LDAC s rýchlosťou dekódovania až 900 Kbps. Poskytuje plne obohatené detaily a presnú reprodukciu hudby. *Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje LHDC, aby ste si mohli vychutnať hudbu vo vysokej kvalite.Vďaka odolnosti voči prachu a vode s krytím IP54 možno NeoBuds Pro používať bez obáv z potu pri cvičení a daždi.Vďaka ušným nástavcom špeciálne navrhnutým tak, aby zabránili množeniu baktérií spôsobenému každodenným opotrebovaním, dokáže NeoBuds Pro udržať mieru sanitácie až 99,8 %, čím zaistí zdravie vašich uší bez ohľadu na to, ako často ich používate.
Kapacita batérie: 500 mAh
Prevádzka na batérie: Áno
Farba: Čierna
Kompatibilita: Android
Kompatibilita: iOS
Konektor typu A: USB C
Konštrukcia: Zatvorené
Krajina pôvodu: Čína
Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 40 kHz
Doba nabíjania (hodiny): 1.0
Impedancia (Ohm): 24.0
Aktívne odhlučnenie: Áno
Balenie obsahuje: Nabíjací kábel USB
Balenie obsahuje: Nabíjacie puzdro
Balenie obsahuje: Silicone Eartips
Balenie obsahuje: Manuál
Doba prehrávania (hodiny): 6.0
Napájanie: USB-C
Citlivosť: 92 dB
Typ: True Wireless In-Ear
Vodeodolnosť: IP54
Nepremokavé: Áno
Bezdrôtové nabíjanie: Nie
Mikrofón: Áno

muziker.cz
NeoBuds Pro jsou první sluchátka True Wireless Stereo, která dosáhla certifikace Hi-Res Audio. NeoBuds Pro, odborně vyladěné prvotřídním akustickým týmem Edifier, aby poskytoval profesionální zvuk na úrovni studia. Dosahují frekvenční odezvu až do 40 kHz, aby poskytovaly extrémní kvalitu zvuku jako žádné jiné in-ear zařízení.Využívají inovativní digitální technologii Active Crossover pro zpracování zvuku přes bi-amping s aktivním crossoverem založeným na DSP – na míru navržený dynamický měnič zachycuje výjimečně hluboké basy, zatímco Knowles vyvážená armatura dosahuje čisté výšky, aby vás strhla akustickým zážitkem. který hraničí s dokonalostí.Aby vám přinesl dokonalý zvukový zážitek, NeoBuds Pro je vybaven inteligentními algoritmy aktivního potlačení hluku (ANC), které odstraňují okolní hluk až do 42 dB, zatímco standardní sluchátka dosahují pouhých 30 dB. Můžete si vybrat z Vysokého nebo Pohodlného režimu, abyste si mohli upravit své preference ANC a poslechnout si hudbu naplno.S celkem šesti vestavěnými mikrofony, třemi na každé sluchátko, NeoBuds Pro používá čtyři mikrofony k nasměrování vašeho hlasu, když telefonujete, a odfiltruje ho od okolního hluku. Dva přídavné mikrofony jsou speciálně navrženy pro potlačení hluku větru a přidávají další vrstvu křišťálově čisté kvality konverzacím, na kterých záleží nejvíce.Připojte, komunikujte a aktualizujte svůj NeoBuds Pro pomocí aplikace Edifier a získejte plnou kontrolu nad svým zvukovým výkonem přímo na dosah ruky. Vyberte si ze čtyř zvukových režimů: High/Low ANC, Ambient Sound a Standard, nebo si upravte své preference poslechu přizpůsobením EQ a dalších parametrů.Díky unikátní bezdrátové technologii, NeoBuds Pro poskytují až 24 hodin nepřetržitého přehrávání vaší oblíbené hudby. NeoBuds Pro jsou vašimi každodenními společníky do uší po celý den.Pokud jde o hraní a zábavu, klíčem je reaktivita! Díky hernímu režimu je latence, kterou se může pochlubit NeoBuds Pro, snížena až na 80 ms, takže to, co vidíte, uslyšíte tak rychle jako ve skutečnosti.NeoBuds Pro podporuje dekódování zvuku LHDC a LDAC s rychlostí dekódování až 900 Kbps. Poskytuje plně obohacené detaily a přesnou reprodukci hudby. *Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje LHDC, abyste si mohli vychutnat hudbu ve vysoké kvalitě.Díky odolnosti vůči prachu a vodě s krytím IP54 lze NeoBuds Pro používat bez obav z potu při cvičení a dešti.Díky ušním nástavcům speciálně navrženým tak, aby zabránily množení bakterií způsobenému každodenním opotřebením, dokáže NeoBuds Pro udržet míru sanitace až 99,8 %, čímž zajistí zdraví vašich uší bez ohledu na to, jak často je používáte.
Kapacita baterie: 500 mAh
Provoz na baterie: Ano
Barva: Černá
Kompatibilita: Android
Kompatibilita: iOS
Konektor typu A: USB C
Konstrukce: Uzavřené
Země původu: Čína
Frekvenční rozsah: 20 Hz - 40 kHz
Doba nabíjení (hodiny): 1.0
Impedance (Ohm): 24.0
Aktivní odhlučnění: Ano
Balení obsahuje: Nabíjecí kabel USB
Balení obsahuje: Nabíjecí pouzdro
Balení obsahuje: Silicone Eartips
Balení obsahuje: Manuál
Doba přehrávání (hodiny): 6.0
Napájení: USB-C
Citlivost: 92 dB
Typ: True Wireless In-Ear
Voděodolnost: IP54
Nepromokavé: Ano
Bezdrátové nabíjení: Ne
Mikrofon: Ano

Datart.sk
NeoBuds Pro jsou nyní nejvybavenějšími TWS sluchátky od společnosti EDIFIER, vyrobeny pro příležitost 25 let výročí vzniku EDIFIER. Proto potěší i nádherné dárkové balení
Ihned po otevření kolébky Vás ohromí světelná show á la KITT fáro ze seriálu Knight Rider
Hi-Res Audio TWS s LDAC a LHDC poskytují zvuk ve vysokém rozlišení
Ovladače Knowles Balanced Armature + dynamický ovladač + technologie elektronické výhybky pro přirozený a vyvážený zvuk
Hybridní technologie ANC snižuje hluk až o skutečných 42 dB
TWS Mirroring
Potlačení hluku při telefonování zajišťují 3 vestavěné mikrofony
6+18 hodin nepřetržitého přehrávání
Rychlé nabití za 15minut minut pro 3 hodiny poslechu
Podpora herního režimu s nízkou latencí 80MS
Odolnost proti prachu a vodě díky IP54 certifikaci
Kontrola mnoha funkcí pomocí EDIFIER CONNECT APP
Mocný pohlcující zvuk poháněný 10mm duálním, kompozitním, dynamickým driverem s nízkým zkreslením.
Zcela intuitivní a pohodlné dotykové funkce, samozřejmostí je přeskakování skladeb poťukáním na dotykovou plochu.
Režim AMBIENT umožňuje vnímání ambientního zvuku z okolí i při poslechu. To je skvělé např. pro běžce, cyklisty, skejťáky.
Technologie detekce sluchátek uších poskytuje maximální uživatelský komfort.
Single Earbud Mode - Right or Left.
Bluetooth 5.0, nabíjení USB-C.
Voice Assistant-Siri® nebo Google Assistant ™