NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Meade Instruments EclipseView 76mm Reflector Teleskop

76 mm teleskop EclipseView je dodáván se vším, co potřebujete k pozorování divů oblohy, ve dne i v noci! Dokonale bezpečné pro sledování slunce. Tento přenosný odrazový teleskop je dodáván s odnímatelným solárním filtrem na bílé světlo a je to bezpečný a zábavný způsob, jak vidět Slunce! Ještě lepší je, že tento rozsah můžete použít k zobrazení divů noční oblohy včetně Měsíce, planet a dalších jednoduchým odstraněním slunečního filtru a výměnou hledáčku.<br /> Pro použití ve dne i v noci.<br /> 76 mm zrcadlový teleskop je dodáván s odnímatelným solárním filtrem s bílým světlem, 2 okuláry a snadno použitelnými hledáčky na denní i noční použití!<br /> Obsahuje držák s řídicí tyčí zpomaleného pohybu na sledování nebeských předmětů při jejich pohybu po noční obloze.<br /> Bonus Autostar Suite Astronomy planetarium DVD s více než 10 000 nebeskými objekty (pouze Windows PC).<br /> Typ aktivity: Astronómie<br /> Typ: Reflector Telescope<br /> Zvětšení: 30x<br /> Hledáček: Red Dot<br /> Maximální ohnisková vzdálenost: 700 mm<br /> Barva: Bílá<br /> Provoz na baterie: Ne<br /> Země původu: Čína<br /> Balení obsahuje: Solární filtr<br /> Balení obsahuje: Okulár<br /> Balení obsahuje: Finderscope<br /> Balení obsahuje: Software<br /> Hledáček: Sun-finder více

Nejlevnější produkt

266,00 € | muziker.de | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

muziker.de
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:Das EclipseView 76-mm-Teleskop wird mit allem geliefert, was Sie brauchen, um die Wunder des Himmels bei Tag und Nacht zu beobachten! Absolut sicher für Sonnenbeobachtung. Dieses tragbare Spiegelteleskop wird mit einem abnehmbaren Weißlicht-Sonnenfilter geliefert und bietet eine sichere und unterhaltsame Möglichkeit, die Sonne zu beobachten! Noch besser, Sie können dieses Zielfernrohr verwenden, um die Wunder des Nachthimmels einschließlich des Mondes, der Planeten und mehr zu betrachten, indem Sie einfach den Sonnenfilter entfernen und den Sucher wechseln. Für den Einsatz bei Tag und Nacht. Das 76-mm-Spiegelteleskop wird mit einem abnehmbaren Weißlicht-Sonnenfilter, 2 Okularen und einfach zu bedienenden Suchern für Tag und Nacht geliefert! Verfügt über eine Altazimut-Montierung mit Zeitlupen-Steuerstab zum Verfolgen von Himmelsobjekten, während sie sich über den Nachthimmel bewegen. Bonus Autostar Suite Astronomy Planetarium DVD mit über 10.000 Himmelsobjekten (nur Windows PC).
Art der Aktivität: Astronomie
Typ: Reflector Telescope
Vergrößerung: 30x
Sucherrohr: Red Dot
Maximale Brennweite: 700 mm
Farbe: Weiß
Batteriebetrieb möglich: Nein
Hergestellt in: China
Packungsinhalt: Sonnenfilter
Packungsinhalt: Okular
Packungsinhalt: Finderscope
Packungsinhalt: Software
Sucherrohr: Sun-finder

muziker.es
Se trata de una traducción automática por software:¡El telescopio EclipseView de 76 mm viene completo con todo lo que necesita para ver las maravillas del cielo, de día y de noche! Perfectamente seguro para la visualización solar. ¡Este telescopio reflector portátil viene con un filtro solar de luz blanca extraíble y es una forma segura y divertida de ver el Sol! Aún mejor, puede usar este visor para ver las maravillas del cielo nocturno, incluida la Luna, los planetas y más, simplemente quitando el filtro solar y cambiando el visor. Para uso tanto de día como de noche. ¡El telescopio reflector de 76 mm viene con un filtro solar de luz blanca extraíble, 2 oculares y visores fáciles de usar para uso diurno y nocturno! Cuenta con una montura altacimutal con barra de control de cámara lenta para rastrear objetos celestes a medida que se mueven por el cielo nocturno. DVD extra del planetario de astronomía Autostar Suite con más de 10,000 objetos celestes (solo PC con Windows).
Tipo de actividad: Astronomy
Tipo: Reflector Telescope
Aumento: 30x
Buscador: Red Dot
Distancia focal máxima: 700 mm
Color: Blanco
También funciona con pilas.: No
Hecho en: China
Contenido del paquete: Solar Filter
Contenido del paquete: Eyepiece
Contenido del paquete: Finderscope
Contenido del paquete: Software
Buscador: Sun-finder

muziker.fr
Ceci est une traduction générée par logiciel:Le télescope EclipseView 76 mm est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour voir les merveilles du ciel, de jour comme de nuit ! Parfaitement sûr pour l'observation solaire. Ce télescope réflecteur portable est livré avec un filtre solaire à lumière blanche amovible et constitue un moyen sûr et amusant de voir le soleil ! Mieux encore, vous pouvez utiliser cette lunette pour voir les merveilles du ciel nocturne, y compris la Lune, les planètes et plus encore, en retirant simplement le filtre solaire et en changeant le viseur. A utiliser de jour comme de nuit. Le télescope à réflexion de 76 mm est livré avec un filtre solaire à lumière blanche amovible, 2 oculaires et des viseurs faciles à utiliser pour une utilisation de jour comme de nuit ! Comprend une monture altazimutale avec une tige de commande de ralenti pour suivre les objets célestes lorsqu'ils se déplacent dans le ciel nocturne. Bonus Autostar Suite Astronomy Planetarium DVD avec plus de 10 000 objets célestes (PC Windows uniquement).
Type d'activité: Astronomie
Type: Reflector Telescope
Grossissement: 30x
Chercheur: Red Dot
Distance focale maximale: 700 mm
Couleur: Blanc
Utilisation avec piles possible: Pas
Fabriquée au: Chine
Contenu du coffret: Filtre solaire
Contenu du coffret: Oculaire
Contenu du coffret: Finderscope
Contenu du coffret: Software
Chercheur: Sun-finder

muziker.pl
To jest automatyczne tłumaczenie wygenerowane przez software:Teleskop EclipseView 76 mm jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz, aby oglądać cuda nieba w dzień iw nocy! Całkowicie bezpieczny do oglądania w słońcu. Ten przenośny teleskop zwierciadlany jest wyposażony w zdejmowany filtr słoneczny z białym światłem i jest bezpiecznym i przyjemnym sposobem na obserwację Słońca! Co więcej, możesz użyć tego teleskopu do oglądania cudów nocnego nieba, w tym Księżyca, planet i nie tylko, po prostu usuwając filtr słoneczny i zmieniając wizjer. Do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc. Teleskop zwierciadlany 76 mm jest wyposażony w zdejmowany filtr słoneczny białego światła, 2 okulary i łatwe w użyciu wizjery do użytku w dzień i w nocy! Zawiera montaż azymutalny z drążkiem sterującym w zwolnionym tempie do śledzenia obiektów niebieskich poruszających się po nocnym niebie. Dodatkowa płyta DVD z planetarium Autostar Suite Astronomy z ponad 10 000 obiektów niebieskich (tylko komputery z systemem Windows).
Rodzaj działalności: Astronomia
Typ: Reflector Telescope
Powiększenie: 30x
Szukacz: Red Dot
Maksymalna ogniskowa: 700 mm
Kolor: Biała
Może być zasilany bateriami: Nie
Kraj pochodzenia: Chiny
Zawartość paczki: Filtr słoneczny
Zawartość paczki: Okular
Zawartość paczki: Finderscope
Zawartość paczki: Software
Szukacz: Sun-finder

muziker.hu
Ez egy automatizált szoftver általi fordítás:A 76 mm -es EclipseView teleszkóp mindent tartalmaz, amire szüksége van az ég csodáinak megfigyeléséhez éjjel -nappal! Tökéletesen biztonságos a nap megtekintéséhez. Ez a hordozható tükröződő teleszkóp levehető napelemes szűrővel rendelkezik a fehér fény érdekében, és biztonságos és szórakoztató módja annak, hogy lásd még jobb: ezt a tartományt használhatja az éjszakai égbolt csodáinak megjelenítésére, beleértve a holdat, a bolygókat és egyebeket, egyszerűen eltávolítva a fényvédőt és cserélve a keresőt. Nappali és éjszakai használatra. A 76 mm-es tükörteleszkóp levehető napelemes szűrővel, fehér fénnyel, 2 szemlencsével és könnyen használható keresővel érkezik éjjel-nappal! Tartalmaz egy lassított vezérlőrúddal ellátott tartót az égi tárgyak megfigyelésére, amint azok az éjszakai égbolton mozognak. Bónusz Autostar Suite Astronomy planetárium DVD, több mint 10.000 égi objektummal (csak Windows PC).
Tevékenység típusa: Csillagászat
Típus: Reflector Telescope
Közelítés: 30x
Keresőtávcső: Red Dot
Maximális fókusztávolság: 700 mm
Szín: Fehér
Opcionálisan elemről is üzemeltethető: Nem
Gyártás országa: Kína
Csomag tartalma: Napszűrő
Csomag tartalma: Szemlencse
Csomag tartalma: Finderscope
Csomag tartalma: Software
Keresőtávcső: Sun-finder

muziker.sk
76 mm teleskop EclipseView je dodávaný so všetkým, čo potrebujete na pozorovanie divov oblohy, vo dne i v noci!Dokonale bezpečné pre sledovanie slnka.Tento prenosný odrazový teleskop je dodávaný s odnímateľným solárnym filtrom na biele svetlo a je to bezpečný a zábavný spôsob, ako vidieť Slnko!Ešte lepšie je, že tento rozsah môžete použiť na zobrazenie divov nočnej oblohy vrátane Mesiaca, planét a ďalších jednoduchým odstránením slnečného filtra a výmenou hľadáčika.
Na použitie vo dne aj v noci.
76 mm zrkadlový teleskop je dodávaný s odnímateľným solárnym filtrom s bielym svetlom, 2 okulármi a ľahko použiteľnými hľadáčikmi na denné aj nočné použitie!
Obsahuje držiak s riadiacou tyčou spomaleného pohybu na sledovanie nebeských predmetov pri ich pohybe po nočnej oblohe.
Bonus Autostar Suite Astronomy planetarium DVD s viac ako 10 000 nebeskými objektmi (iba Windows PC).
Typ aktivity: Astronómia
Typ: Reflector Telescope
Zväčšenie: 30x
Hľadáčik: Red Dot
Maximálna ohnisková vzdialenosť: 700 mm
Farba: Biela
Prevádzka na batérie: Nie
Krajina pôvodu: Čína
Balenie obsahuje: Solárny filter
Balenie obsahuje: Okulár
Balenie obsahuje: Finderscope
Balenie obsahuje: Softvér
Hľadáčik: Sun-finder

muziker.cz
76 mm teleskop EclipseView je dodáván se vším, co potřebujete k pozorování divů oblohy, ve dne i v noci! Dokonale bezpečné pro sledování slunce. Tento přenosný odrazový teleskop je dodáván s odnímatelným solárním filtrem na bílé světlo a je to bezpečný a zábavný způsob, jak vidět Slunce! Ještě lepší je, že tento rozsah můžete použít k zobrazení divů noční oblohy včetně Měsíce, planet a dalších jednoduchým odstraněním slunečního filtru a výměnou hledáčku.
Pro použití ve dne i v noci.
76 mm zrcadlový teleskop je dodáván s odnímatelným solárním filtrem s bílým světlem, 2 okuláry a snadno použitelnými hledáčky na denní i noční použití!
Obsahuje držák s řídicí tyčí zpomaleného pohybu na sledování nebeských předmětů při jejich pohybu po noční obloze.
Bonus Autostar Suite Astronomy planetarium DVD s více než 10 000 nebeskými objekty (pouze Windows PC).
Typ aktivity: Astronómie
Typ: Reflector Telescope
Zvětšení: 30x
Hledáček: Red Dot
Maximální ohnisková vzdálenost: 700 mm
Barva: Bílá
Provoz na baterie: Ne
Země původu: Čína
Balení obsahuje: Solární filtr
Balení obsahuje: Okulár
Balení obsahuje: Finderscope
Balení obsahuje: Software
Hledáček: Sun-finder