NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Náplň do difuzéru Vanilka a dřevitá vůně 250 ml

Náplň do difuzéru s vůní vanilky a dřeva která díky svému obsahu poskytne provonění středně velké místnosti Zútulněte si svoji kuchyň kancelář nebo ložnici vůní která nikdy neomrzí Jak používat<br /> Vyměňte náplň podle návodu<br /> Popis<br /> Vlastnosti <br /> náhradní náplň do difuzéru<br /> s vůní vanilky a dřeva <br /> příjemně provoní interiér <br /> neutralizuje pachy <br /> vhodný pro středně velké místnosti<br /> snadná výměna <br /> obsahuje ethanol a dlimonen<br /> Upozornění<br /> Vysoce hořlavá kapalina a páry Může vyvolat alergickou kožní reakci Způsobuje vážné podráždění očí Chraňte před teplem horkými povrchy jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření Používejte ochranné rukaviceochranný oděvochranné brýle <br /> PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně v yplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování <br /> PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomocošetření Uchovávejte mimo dosah dětí Odstraňte obsahobal v souladu se zákonem o odpadech více

Nejlevnější produkt

9,60 € | vivantis.sk | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

vivantis.sk
Náplň do difuzéra s vôňou vanilky a dreva, ktorá vďaka svojmu obsahu poskytne prevoňanie stredne veľkej miestnosti. Zútulnite si svoju kuchyňu, kanceláriu alebo spálni vôňou, ktorá nikdy neomrzí.

Vivantis.cz
Náplň do difuzéru s vůní vanilky a dřeva, která díky svému obsahu poskytne provonění středně velké místnosti. Zútulněte si svoji kuchyň, kancelář nebo ložnici vůní, která nikdy neomrzí.

Ageo
Náplň do difuzéru s vůní vanilky a dřeva která díky svému obsahu poskytne provonění středně velké místnosti Zútulněte si svoji kuchyň kancelář nebo ložnici vůní která nikdy neomrzí Jak používat
Vyměňte náplň podle návodu
Popis
Vlastnosti 
náhradní náplň do difuzéru
s vůní vanilky a dřeva 
příjemně provoní interiér 
neutralizuje pachy 
vhodný pro středně velké místnosti
snadná výměna 
obsahuje ethanol a dlimonen
Upozornění
Vysoce hořlavá kapalina a páry Může vyvolat alergickou kožní reakci Způsobuje vážné podráždění očí Chraňte před teplem horkými povrchy jiskrami otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Zákaz kouření Používejte ochranné rukaviceochranný oděvochranné brýle
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování
PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomocošetření Uchovávejte mimo dosah dětí Odstraňte obsahobal v souladu se zákonem o odpadech