NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Jazyk R a tvorba grafů - Petr Veselý

Výrobce Grada
Volně šiřitelný programovací jazyk R je jedním z celosvětově nejrozšířenějších nástrojů pro statistické a matematické analýzy a modelování. Nabízí přehledné uživatelské prostředí, obsahuje širokou a neustále rozšiřovanou škálu různých metod a nadstaveb včetně nástrojů pro složité statistické analýzy, zpracování velkých objemů dat a tvorbu webových aplikací, dovoluje tvorbu víceuživatelských aplikací a lze ho využívat na všech obvyklých operačních systémech. Kniha je určena všem zájemcům o datové analýzy a modelování v tomto jazyce se zvláštním zaměřením na vizualizaci a prezentaci výsledků. První část knihy je určena začínajícím uživatelům R. Podává přehledný návod na jeho instalaci a vysvětluje způsob práce v tomto jazyce a jeho základní nástroje včetně reprezentace dat a tvorby programov acích skriptů. Druhá část knihy podrobně pokrývá grafické možnosti R. Na příkladech je popsána tvorba nejrůznějších typů 2D a 3D grafů a rovněž různých speciálních grafů, jako jsou například finanční grafy nebo animované a interaktivní grafy. Toto komplexní pokrytí grafických možností jazyka R zaplňuje mezeru na našem knižním trhu. více

Nejlevnější produkt

13,91 € | knihy.abz.cz | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

knihy.abz.cz
Kniha: Jazyk R a tvorba grafů; Autor: Nováková Kateřina, Veselý Petr; Volně šiřitelný programovací jazyk R je jedním z celosvětově nejrozšířenějších nástrojů pro statistické a matematické analýzy a modelování.

Knihy Dobrovsky
Volně šiřitelný programovací jazyk R je jedním z celosvětově nejrozšířenějších nástrojů pro statistické a matematické analýzy a modelování. Nabízí přehledné uživatelské prostředí, obsahuje širokou a neustále rozšiřovanou škálu různých metod a nadstaveb včetně nástrojů pro složité statistické analýzy, zpracování velkých objemů dat a tvorbu webových aplikací, dovoluje tvorbu víceuživatelských aplikací a lze ho využívat na všech obvyklých operačních systémech. Kniha je určena všem zájemcům o datové analýzy a modelování v tomto jazyce se zvláštním zaměřením na vizualizaci a prezentaci výsledků. První část knihy je určena začínajícím uživatelům R. Podává přehledný návod na jeho instalaci a vysvětluje způsob práce v tomto jazyce a jeho základní nástroje včetně reprezentace dat a tvorby programovacích skriptů. Druhá část knihy podrobně pokrývá grafické možnosti R. Na příkladech je popsána tvorba nejrůznějších typů 2D a 3D grafů a rovněž různých speciálních grafů, jako jsou například finanční grafy nebo animované a interaktivní grafy. Toto komplexní pokrytí grafických možností jazyka R zaplňuje mezeru na našem knižním trhu.

grada.cz
Volně šiřitelný programovací jazyk R je jedním z celosvětově nejrozšířenějších nástrojů pro statistické a matematické analýzy a modelování.

grada.sk
Volně šiřitelný programovací jazyk R je jedním z celosvětově nejrozšířenějších nástrojů pro statistické a matematické analýzy a modelování.