NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

CANPOL BABIES Elektronická dětská chůvička obousměrná EasyStart Plus

Elektronická obousměrná dětská chůvička EasyStart Plus je praktickým pomocníkem při monitorování dětí. Chůvička disponuje funkcemi, díky kterým budete svému dítěti vždy na blízku. Vlastnosti: Vynikající kvalita zvuku – navíc s funkcí obousměrné vysílačky, za pomocí které lze dítě hlasem utišit. Dosah monitorů – až 300 metrů. Zobrazení pokojové teploty dítěte – zvukové hlášení při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě. Ukolébavky – lze vybrat z 5 melodií. Vysoká citlivost mikrofonu – až 5 úrovní. Detailní přenos zvuků s nastavitelnou hlasitostí – tichý a hlasitý. Nastavitelná hlasitost přijímače – 5 úrovní. Optické a zvukové hlášení při – intenzitě pláče dítěte, ztrátě spojení mezi jednotkami nebo slabé baterii. 2 typy napájení přijímače pro rodiče – baterie a síť. Chůvičky jsou určeny po uze pro suchá prostředí. Nejsou vhodné pro použití ve vlhkých prostorách nebo venku za mokra. Zařízení je určeno pro použití v domácnostech. Není určeno pro komerční použití. Toto zařízení je určeno jako doplňková pomoc. Přístroj používejte pouze pro zvýšení bezpečnosti. Nikdy nemůže sloužit jako náhrada lidské přítomnosti. Režimy přístroje: Chůvička má režim Eco, ve kterém se vysílač (dětská jednotka) automaticky přepne do pohotovostního režimu, jakmile vaše dítě klidně spí. V závislosti na nastavení citlivosti se nezapne, dokud dítě nezačne vydávat hluk nebo nezačne plakat. Chcete-li si být jisti, že slyšíte každý zvuk z pokoje, můžete nastavit citlivost přenosu na maximum. Při tomto nastavení je dětská jednotka neustále zapnuta. Pokud nechcete slyšet žádné zvuky, můžete nastavit hlasitost na ztlumení. V tomto případě se pro zvukovou indikaci zobrazí pouze LED diodami, pokud vaše dítě vydává zvuk. Aktivace režimu Eco-Mode minimalizuje vysokofrekvenční záření v dětském pokoji. V tomto režimu dětská jednotka vysílá pouze krátký signál mateřské jednotce každých 30 sekund, aby otestovala spojení. Pokud je rodičovská jednotka mimo rozsah, rodiče budou upozorněni pípnutím. Návod k použití: Umístěte dětskou jednotku v místnosti, která má být monitorována. Jednotka zaznamenává zvuky v místnosti a odesílá je bezdrátově do rodičovské jednotky. Rodičovská jednotka má vestavěnou dobíjecí baterii, takže ji můžete vždy postavit tam, kde na ni vidíte. Baterie se nabíjí pomocí dodaného síťového adaptéru. Mezní vzdálenost mezi dětskou a rodičovskou jednotkou je asi 50 m uvnitř budov a až 300 m venku (v otevřeném prostranství). Přenos se bude lišit v závislosti na okolí. Hrubé stěny nebo kov mohou snížit dosah. Produkt je certifikován a odpovídá požadavkům: ISO 9001 ISO 22716 více

Nejlevnější produkt

76,97 € | 51015kids.eu | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

51015kids.eu
Bądź w stałym kontakcie z Twoim maluszkiem, nawet gdy przebywasz w innym pokoju. Elektroniczna niania EasyStart Plus posiada zasięg aż do 50m wewnątrz i do 300m na zewnątrz. Dzięki czułemu mikrofonowi usłyszysz każdy dźwięk dochodzący z otoczenia dziecka. Niania posiada 5 poziomów głośności odbiornika, co ułatwia odpowiednie dopasowanie częstotliwości dźwięków. Możesz także zrezygnować całkowicie z sygnału dźwiękowego, wtedy zaalarmują Cię migoczące diody. Dzięki 5-stopniowej regulacji czułości urządzenia wiesz kiedy niemowlę potrzebuje natychmiast Twojej obecności, a kiedy jest na tyle cicho, że możesz nadal zajmować się swoimi czynnościami. Dodatkową funkcją jest walkie talkie, dzięki któremu możliwe jest uspokojenie dziecka Twoim głosem. Ponadto urządzenie posiada do wyboru 5 melodii kołysanek, które ułatwią zasypianie oraz lampkę o ciepłym świetle, która uspokoi niemowlę i da mu poczucie bezpieczeństwa. Elektroniczna niania ma funkcję wyświetlania temperatury pokoju dziecięcego, alarm włączy się w przypadku zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury. Dioda oraz sygnał dźwiękowy poinformują Cię gdy urządzenie będzie miało niski poziom naładowania baterii, gdy zwiększy się intensywność płaczu maluszka oraz w sytuacji utraty połączenia między jednostkami. Urządzenie posiada dwa typy zasilania odbiornika dla rodziców, akumulatorowe i sieciowe. Niania ma wbudowaną funkcję Eco, która nie tylko oszczędza energię, ale także minimalizuje emisję fal o wysokiej częstotliwości w pokoju dziecka do zera, gdy dziecko śpi.

mamitati.cz
Dětská elektronická chůvička obousměrná, EasyStart Plus - Canpol babies.
Elektronická obousměrná dětská chůvička EasyStart Plus je praktickým pomocníkem při monitorování dětí. Má vynikající kvalita zvuku s funkcí obousměrné vysílačky, pomocí které lze dítě hlasem utišit.
Podrobný popis:
- Dosah monitorů - až 300 metrů.
- Zobrazení pokojové teploty dítěte – zvukové hlášení při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě.
- Ukolébavky - lze vybrat z 5 melodií.
- Vysoká citlivost mikrofonu – až 5 úrovní.
- Detailní přenos zvuků s nastavitelnou hlasitostí - tichý a hlasitý.
- Nastavitelná hlasitost přijímače - 5 úrovní.
- Optické a zvukové hlášení při intenzitě pláče dítěte, ztrátě spojení mezi jednotkami nebo slabé baterii.
- 2 typy napájení přijímače pro rodiče - baterie a síť.
Produkt je certifikován a odpovídá požadavkům: ISO 9001, SO 22716

feedo.sk
Elektronická obojsmerná detská opatrovateľka EasyStart Plus je praktickým pomocníkom pri monitorovaní detí. Opatrovateľka disponuje funkciami, vďaka ktorým budete svojmu dieťaťu vždy na blízku. Vlastnosti: Vynikajúca kvalita zvuku – navyše s funkciou obojsmerné vysielačky, za pomocou ktorej možno dieťa hlasom utíšiť. Dosah monitorov – až 300 metrov. Zobrazenie izbovej teploty dieťaťa – zvukové hlásenie pri príliš vysokej alebo príliš nízkej teplote. Uspávanky – možno vybrať z 5 melódií. Vysoká citlivosť mikrofónu – až 5 úrovní. Detailné prenos zvukov s nastaviteľnou hlasitosťou – tichý a hlasný. Nastaviteľná hlasitosť prijímača – 5 úrovní. Optické a zvukové hlásenia pri – intenzite plaču dieťaťa, strate spojenia medzi jednotkami alebo slabé batérii. 2 typy napájania prijímača pre rodičov – batérie a sieť. Opatrovateľky sú určené len pre suché prostredie. Nie sú vhodné pre použitie vo vlhkých priestoroch alebo vonku za mokra. Zariadenie je určené pre použitie v domácnostiach. Nie je určené pre komerčné použitie. Toto zariadenie je určené ako doplnková pomoc. Prístroj používajte iba pre zvýšenie bezpečnosti. Nikdy nemôže slúžiť ako náhrada ľudskej prítomnosti. Režimy prístroja: Opatrovateľka má režim Eco, v ktorom sa vysielač (detská jednotka) automaticky prepne do pohotovostného režimu, akonáhle vaše dieťa pokojne spí. V závislosti od nastavenia citlivosti sa nezapne, kým dieťa nezačne vydávať hluk alebo nezačne plakať. Ak chcete si byť istí, že počujete každý zvuk z izby, môžete nastaviť citlivosť prenosu na maximum. Pri tomto nastavení je detská jednotka neustále zapnutá. Ak nechcete počuť žiadne zvuky, môžete nastaviť hlasitosť na stlmenie. V tomto prípade sa pre zvukovú indikáciu zobrazí len LED diódami, ak vaše dieťa vydáva zvuk. Aktivácia režimu Eco-Mode minimalizuje vysokofrekvenčné žiarenie v detskej izbe. V tomto režime detská jednotka vysiela iba krátky signál materskej jednotke každých 30 sekúnd, aby otestovala spojenie. Ak je rodičovská jednotka mimo rozsahu pôsobnosti, rodičia budú upozornení pípnutím. Návod na používanie: Umiestnite detskú jednotku v miestnosti, ktorá má byť monitorovaná. Jednotka zaznamenáva zvuky v miestnosti a odosiela ich bezdrôtovo do rodičovskej jednotky. Rodičovská jednotka má vstavanú dobíjaciu batériu, takže ju môžete vždy postaviť tam, kde na ňu vidíte. Batéria sa nabíja pomocou dodaného sieťového adaptéra. Hraničná vzdialenosť medzi detskou a rodičovskou jednotkou je asi 50 m vo vnútri budov a až 300 m vonku (v otvorenom priestranstve). Prenos sa bude líšiť v závislosti na okolie. Hrubé steny alebo kov môžu znížiť dosah. Produkt je certifikovaný a odpovedá požiadavkám: ISO 9001 ISO 22716

Feedo.cz
Elektronická obousměrná dětská chůvička EasyStart Plus je praktickým pomocníkem při monitorování dětí. Chůvička disponuje funkcemi, díky kterým budete svému dítěti vždy na blízku. Vlastnosti: Vynikající kvalita zvuku – navíc s funkcí obousměrné vysílačky, za pomocí které lze dítě hlasem utišit. Dosah monitorů – až 300 metrů. Zobrazení pokojové teploty dítěte – zvukové hlášení při příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě. Ukolébavky – lze vybrat z 5 melodií. Vysoká citlivost mikrofonu – až 5 úrovní. Detailní přenos zvuků s nastavitelnou hlasitostí – tichý a hlasitý. Nastavitelná hlasitost přijímače – 5 úrovní. Optické a zvukové hlášení při – intenzitě pláče dítěte, ztrátě spojení mezi jednotkami nebo slabé baterii. 2 typy napájení přijímače pro rodiče – baterie a síť. Chůvičky jsou určeny pouze pro suchá prostředí. Nejsou vhodné pro použití ve vlhkých prostorách nebo venku za mokra. Zařízení je určeno pro použití v domácnostech. Není určeno pro komerční použití. Toto zařízení je určeno jako doplňková pomoc. Přístroj používejte pouze pro zvýšení bezpečnosti. Nikdy nemůže sloužit jako náhrada lidské přítomnosti. Režimy přístroje: Chůvička má režim Eco, ve kterém se vysílač (dětská jednotka) automaticky přepne do pohotovostního režimu, jakmile vaše dítě klidně spí. V závislosti na nastavení citlivosti se nezapne, dokud dítě nezačne vydávat hluk nebo nezačne plakat. Chcete-li si být jisti, že slyšíte každý zvuk z pokoje, můžete nastavit citlivost přenosu na maximum. Při tomto nastavení je dětská jednotka neustále zapnuta. Pokud nechcete slyšet žádné zvuky, můžete nastavit hlasitost na ztlumení. V tomto případě se pro zvukovou indikaci zobrazí pouze LED diodami, pokud vaše dítě vydává zvuk. Aktivace režimu Eco-Mode minimalizuje vysokofrekvenční záření v dětském pokoji. V tomto režimu dětská jednotka vysílá pouze krátký signál mateřské jednotce každých 30 sekund, aby otestovala spojení. Pokud je rodičovská jednotka mimo rozsah, rodiče budou upozorněni pípnutím. Návod k použití: Umístěte dětskou jednotku v místnosti, která má být monitorována. Jednotka zaznamenává zvuky v místnosti a odesílá je bezdrátově do rodičovské jednotky. Rodičovská jednotka má vestavěnou dobíjecí baterii, takže ji můžete vždy postavit tam, kde na ni vidíte. Baterie se nabíjí pomocí dodaného síťového adaptéru. Mezní vzdálenost mezi dětskou a rodičovskou jednotkou je asi 50 m uvnitř budov a až 300 m venku (v otevřeném prostranství). Přenos se bude lišit v závislosti na okolí. Hrubé stěny nebo kov mohou snížit dosah. Produkt je certifikován a odpovídá požadavkům: ISO 9001 ISO 22716