NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
CZ
       
Destinace
 
Skupiny
  Lidé  
Mapa

Czech Virus Algastin Natural Astaxanthin 60 kapslí

Výrobce Czech Virus
Czech Virus Algastin Natural Astaxanthin 60 kapslí Astaxanthin je nejsilnější antioxidant, který lze nalézt v přírodě. Několik studií demonstrovalo jeho příznivé účinky nejen pro svaly, kardiovaskulární systém, oči, mozek, ale taky na imunitu a kůži.1 Astaxanthin patří do skupiny karotenoidů a nachází se přirozeně v znatelném počtu živých organismů (losos, plaměňák, humr, atd.), které zbarvuje od oranžové do červené právě díky svým vlastnostem. Je prokázáno, že sladkovodní mikrořasa Haematococcus pluvialis má nejvyšší koncentraci astaxantinu mezi ostatními organismy v přírodě. Srovnání ostatních antioxidantů s Astaxanthinem 500x silnější než vitamín E 560x silnější než katechiny obsažené v zeleném čaji 800x silnější než Koenzym Q10 3000x silnější než Resveratrol 6000x silnější než vitamín C Astaxanthin byl předmětem více než čtyřiceti studií prováděných na lidech, které potvrzují jeho bezpečnost a účinnost. Kardiovaskulární systém. Výzkum potvrdil, že přírodní Astaxanthin snižuje riziko infarktu, onemocnění srdce, a udržuje kardiovaskulární systém zdravý. Dle výsledků korejského výzkumu na pacientech s nadváhou má Astaxanthin pozitivní vliv na snížení hladiny LDL cholesterolu (tzv. "zlý" cholesterol), ApoB a ukazatele oxidačního stresu.2 Oči. Ve studii, které se zúčastnili zaměstnanci dlouhodobě pracující s počítači, vědci prokázali snížení komplikací spojených s námahou očí o 46 % po čtyřech týdnech užívání 5 mg Astaxanthinu denně.4 Pleť. Díky svým antioxidačním účinkům dokáže přírodní Astaxanthin chránit pokožku před poškozením UV zářením a zmírnit vnější známky stárnutí. Výsledky klinických studií, které byly prováděny na více než 40 ženách, konzistentně ukazují skvělé výsledky. Pokožka je díky Astaxanthinu lépe vyživená, hebká, jemné vrásky jsou redukovány a zvyšuje se její elasticita.7 Imunita. Astaxanthin má prokázaný pozitivní vliv na imunitu. Jyonouchi a kol. v roce 1995 zkoumali vliv karotenoidů na produkci imunoglobinu in vitro. Imunoglobin je protein, který imunitní systém využívá ke zneškodnění bakterií a virů. Studie prokázala, že Astaxanthin zvyšuje produkci imunoglobinu, která úzce souvisí s žádoucím vlivem na imunitu.3 Mozek. Dle klinických studií může Astaxanthin zlepšovat funkce mozku, a zpomalit tak proces jeho stárnutí. Rovněž pomáhá pacientům s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou.Výsledky studie dokládají, že Astaxanthin může sloužit jako prevence demence, a dokonce také Alzheimerovy choroby.5 V další klinické studii Astaxanthin prokázal svou účinnost při zvyšování kognitivní funkce u zdravých starších lidí a při zpomalení procesu stárnutí.6 Svaly, klouby a šlachy. Byla prokázána schopnost Astaxanthinu zvýšit lidskou sílu, energii a vytrvalost, zejména u lidí, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci či sport. V roce 2011 se více

Nejlevnější produkt

19,43 € | Fitness4u.sk | In stock

Máte ve vašem obchodě lepší produkt?


K dispozici v

K dispozici v jiných zemích

Historie cen produktu


Co říkají obchody

Fitness4u.sk
Czech Virus Algastin Natural Astaxanthin 60 kapsúl Astaxanthin - Astaxantín je najsilnejší antioxidant, ktorý možno nájsť v prírode. Niekoľko štúdií demonštrovalo jeho priaznivé účinky nielen na svaly, kardiovaskulárny systém, oči, mozog, ale tiež na imunitu a kožu.1 Astaxantín patrí do skupiny karotenoidov a nachádza sa prirodzene vo veľkom počte živých organizmov (losos, plameniak, homár, atď.), ktoré sfarbuje od oranžovej do červenej práve vďaka svojim vlastnostiam. Je dokázané, že sladkovodná mikroriasa Haematococcus pluvialis má najvyššiu koncentráciu astaxantínu medzi ostatnými organizmami v prírode. Porovnanie ostatných antioxidantov s Astaxantínom 500×silnejší ako vitamín E 560×silnejší ako katechíny obsiahnuté v zelenom čaji 800×silnejší ako Koenzým Q10 3000×silnejší ako Resveratrol 6000×silnejší ako vitamín C Astaxantín bol predmetom viac ako štyridsiatich štúdií vykonaných na ľuďoch, ktoré potvrdzujú jeho bezpečnosť a účinnosť. Kardiovaskulárny systém. Výskum potvrdil, že prírodný Astaxantín znižuje riziko infarktu, ochorenie srdca a udržiava kardiovaskulárny systém zdravý. Podľa výsledkov kórejského výskumu na pacientoch s nadváhou má Astaxantín pozitívny vplyv na zníženie hladiny LDL cholesterolu (tzv. "zlý" cholesterol), ApoB (Apolipoproteín B) a ukazovatele oxidačného stresu.2 Oči. V štúdii, ktorej sa zúčastnili zamestnanci dlhodobo pracujúci s počítačmi, vedci preukázali zníženie komplikácií spojených s námahou očí o 46 % po štyroch týždňoch užívania 5 mg Astaxantín denne.4 Pleť. Vďaka svojim antioxidačným účinkom dokáže prírodný Astaxantín chrániť pokožku pred poškodením UV žiarením a zmierniť vonkajšie známky starnutia. Výsledky klinických štúdií, ktoré sa vykonávali na viac ako 40 ženách, konzistentne ukazujú skvelé výsledky. Pokožka je vďaka astaxantínu lepšie vyživená, hebká, jemné vrásky sú redukované a zvyšuje sa jej elasticita.7 Imunita. Astaxantín má preukázaný pozitívny vplyv na imunitu. Jyonouchi a kol. v roku 1995 skúmali vplyv karotenoidov na produkciu imunoglobulínu in vitro. Imunoglobulín je proteín, ktorý imunitný systém využíva k zneškodneniu baktérií a vírusov. Štúdia preukázala, že Astaxantín zvyšuje produkciu imunoglobulínu, ktorá úzko súvisí so žiaducim vplyvom na imunitu.3 Mozog. Podľa klinických štúdií môže Astaxantín zlepšovať funkcie mozgu a spomaliť tak proces jeho starnutia. Takisto pomáha pacientom s Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou.Výsledky štúdie dokazujú, že Astaxantín môže slúžiť ako prevencia demencie a dokonca aj Alzheimerovej choroby.5 V ďalšej klinickej štúdii Astaxantín preukázal svoju účinnosť pri zvyšovaní kognitívnej funkcie u zdravých starších ľudí a pri spomalení procesu starnutia.6 Svaly, kĺby a šľachy. Bola preukázaná schopnosť Astaxantínu zvýšiť ľudskú silu, energiu a vytrvalosť najmä u ľudí, ktorí vykonávajú fyzicky náročnú prácu či šport. V roku 2011 sa v Gatorade Sports Science Institute uskutočnila štúdia, počas ktorej cyklisti absolvovali časovky pri užívaní 4 mg Astaxantínu denne po dobu štyroch týždňov. Výsledky tejto skupiny cyklistov boli následne porovnané s výsledkami skupiny, ktoré bolo podávané placebo. V priemere mala skupina užívajúca Astaxanín výrazne lepšie výsledky ako skupina, ktorá dostávala placebo.1 Citované štúdie Earnest, CP, Lupo, M., White, KM (2011). Effect of Astaxantín on Cycling Time Trial Performance. International Journal of Sports Medicine, 32 (11): 882-8. doi: 10.1055 / s-0031-1280779. Choi, HD, Youn, YK., Shin, WG., (2011). Positive effects of ASTAXANTÍN on lipid profiles and oxidative stress in overweight subjects. Plant Foods Hum Nutr. 2011 Nov; 66 (4): 363-9 Jyonouchi H., Sun H., Gross M (1995). Effect of carotenoids on in vitro imunoglobulín production by human peripheral blood mononuclear cells: astaxantín, a carotenoid without vitamín A activity, enhances in vitro imunoglobulín production in response to a T-dependent stimulant and antigén. Nutr Cancer. 1995; 23 (2): 171-83. Nagaki, Y., Hayasaka, S., Yamada, T., Hayasaka, Y., Sanada, M., Uonomi, T. (2002). Effects of astaxantín on accommodation, critical flicker fusion, and pattern vizuálne vyvolanú potential in visual display terminal workers. Journal of Traditional Medicines, 19 (5), 170-173. Nakagawa K., Kiko T., Miyazawa T., Carpenter Burdeos G., Kimura F. (2011). Antioxidant effect of ASTAXANTÍN on phospholipida peroxidation in human erythrocytes. Br J Nutr. 2011 Jun; 105 (11): 1563-71 Katagiri, M., Satoh, A., Tsuji, S., Shirasawa, T. (2012). Effects of astaxantín-rich Haematococcus pluvialis extract on cognitive function: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 51 (2): 102-7. doi: 10.3164 / jcbn.11-00017. Yamashita, E., Tominaga, K., Hongo, N., karát, M. (2012). Cosmetic benefits of ASTAXANTÍN on human subjects. Acta Biochimica

Pilulka.cz
Czech Virus Algastin 60 cps Základní složkou doplňku stravy Algastin je přírodní antioxidant karotenoid astaxanthin, látka, která se přirozeně vyskytuje například v mase lososů, krevet či humrů, nebo plameňáků. Astaxanthin způsobuje typické zbarvení těchto živočichů do růžova, přes oranžovou až po červenou.