NiftyCent.com
NiftyCent.com
NiftyCent
SK
   
Nápady
 
Čo išlo dole

Cenník

Posledná aktualizácia: 15.05.2021
Služba
Počet kreditov: 999
Zvýšená viditeľnosť ponuky služieb
Počet kreditov: 199

Ponuka práce
Počet kreditov: 2499
Zvýšená viditeľnosť.
Počet kreditov: 999


Produkty
Cena Počet kreditov Cena kliku vo vašej mene.
1,00 € 4 0,04 €
10,00 € 6 0,06 €
100,00 € 8 0,08 €
1 000,00 € 10 0,10 €
Cena za kliknutie je vypočítaná ako 4 + log(price)